Оценка за тревожност

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Тревожността (неясна, възможна застрашеност), включва всички варианти на страхово изживяване – от напрегнато очакване на възможно нещастно събитие до панически пристъп.

Клинични форми

 • Фобии – Проста, Социална агорофобия
 • Паническо разстойство
 • Генерализирано тревожно разстойство
 • Смесено – Тревожно-депресивно разстойство
 • Обсесивно-компулсивно разстойство
 • Постравматично стресово разстойство

Невробиологични основи

 • Невротрансмитерна дисфункция
  • Допамин
  • Серотонин
  • Норадреналин
  • Дефицит на ГАМК

Основни характеристики

 • Интензивност
 • Продължителност
 • Свързаност с конкретни ситуации

Симптоми

Соматична тревожност
 • вегетативно нервна дистония
 • мускулно напрежение или болка
 • тремор
 • дискомфорт в епигастриума
Психична тревожност
 • чувство на уплаха
 • затруднена концентрация
 • безсъние
 • свръхбодрост
 • вътрешно напрежение
 • рефрекс на стряскане
 • избухливост
 • припряност
Пристъпна тревожност
 • може да се провокира от различни стимули (фобии) или без провокация (паническо разстойство)
Генерализирата тревожност
 • постоянна
 • неопределена
 • без повод
 • " свободно плуваща тревожност”
 • не е свързана с панически атаки

Оценка на тревожността

 • Определение
 • Етиология – психологични и биологични фактори
 • Оценка – анамнеза и статус
 • Диагноза
 • Терапевтичен подход – медикамнтозно лечение

 

Share this