Оценка за остра параноидна психоза

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

 • грубо нарушение в адаптацията с остро начало и продължителност от 24ч до 14дни
 • променена е възприятно- представната сфера с поява на налудности и халюцинации
 • тежко дезорганизирано поведение и мислене
 • липсва критично отношение
 • нарушава се социалното функциониране

Отключващи фактори

 • Генетични – Шизофренни разстройства
 • Личностови особености
 • Житейски събития
  • остър стрес – неочаквани събития, раздяла, насилие
  • хроничен стрес – дълготрайни трудности, абсолютно безсъние, изтощителен физически и/или психически стрес

Изключващ критерий

 • липса на огганична причина – Делир, Деменция, черепно-мозъчна травма

Клинични белези

 • разстройство на възприятията – Халюцинации, деперсонализация и дереализация
  • възприятия, които се приемат от индивида като реално отразяващи действителността, но без външна стимулация
  • неразубедимост и увереност в съществуването им (липса на критичност)
  • преобладават слуховите халюцинации
 • разстройство в  мисленето
  • на съдържанието – Налудности – погрешни вървания и съждения, основани на неправилни заключения, за външната действителност, които се поддържат твърдо от индивида, параноидни – преследване, въздействие, контрол, ликвидиране
  • на формата – Инкохерентно мислене- персеверации (израз), вербигерации (думи), „словесна салата”
 • разстройство в паметта – Амнезия – конградна за събитието
 • разстройство в съзнанието – количествено и качествено
 • разстройство в афекта – интензивни преходни чувства, емоционална буря – от потиснатост до възбуда
 • разстройство в психомоториката – кататонни явления – ступор или възбуда

Оценка

 • възраст и пол
 • оценка – анамнеза и статус – психичен, соматичен, неврологичен
 • предпазни мерки за сигурността на пациента, поради риска от нараняване и самонараняване
 • принудителна хоспитализация при отказ
 • Haloperidol + Chorazin+ Diazepam- медикация
 • ЕКТ
 • връщане към нормалния живот – ограничаване на стреса
 • дългосрачно лечение, поради рецидивиране и риск от еволюиране (БАР, шизофрения)
 • предпазване от НЛР

 

Share this