Оценка за хронична психоза и рецидив от психоза

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

 • затруднено мислене и концентрация
 • объркана или разкъсана реч
 • продуктивни симптоми – „странни” убеждения (налудности и халюцинации), феномен на „свикване”
 • негативни симптоми
  •  „дълбоко нищо не ги вълнува, нямат претенции за нищо, затворени са в себе си”
  • липса на мотивация, анхедония и емоционална изравненост
  • намалено внимание, когниция, интереси, лична хигиена, социални умения, нагон, изразност
  • тенденция към стереотипизация
 • по честа заболеваемост от соматични заболявания
 • нарушава се социалното функциониране

Социално значение

 • Шизофрения -20% от случаите е с хроничен ход – инвалидициране

Клинични белези

 1. позитивни симптоми
 2. негативни симптоми
 3. рецидив – начало на нов психотичен епизод, на фона на частична или пълна ремисия
 4. протичане
  • хроничен ход с продуктивни симптоми, които персистират с години и отделни остри епизоди
  • след ясно очертан предхождащ ранен стадий (един или повече остри епизоди), преход към хронично протичане с негативни симптоми и нарушение в социалното функциониране

Клинични подходи

 • антипсихотици (за предпазване от рецидив)
 • социална рехабилитация
  • поведение на близките при обостряне
  • обучение в социални умения – самообгрижване, самообслужване, да долавя началото на нов пристъп, НЛР
 • подкрепа и подпомагане
  • да развие чевство на контрол върху болеста и отговорност за собствения му живот
  • обучение на близките
  • групи по взаимопомощ

Оценка

 • възраст и пол
 • оценка – анамнеза и статус – психичен, соматичен, неврологичен
 • предпазни мерки за сигурността на пациента, поради риска от нараняване и самонараняване
 • принудителна хоспитализация при отказ
 • Haloperidol + Chorazin+ Diazepam- медикация
 • ЕКТ
 • връщане към нормалния живот
  • ограничаване на стреса
  • дългосрачно лечение, поради
   рецидивиране и риск от еволюиране (биполярно афективно разстройство, шизофрения)
 • предпазване от НЛР

 

Share this