Оценка на суициден риск

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Суицидно поведение – определение

 • дълбоко нарушение на инстинкта за самосъхранение – съзнателно намерение
 • отказ от храна / животоспасяващи медикаменти

Етиологични фактори

 • Психопатологични

  • Параноидно- халюцинаторен синдром (шизофрения)
  • Психоорганичен синдром (епилепсия, делир, деменция)
  • „Летална триада”
   • Депресивен синдром
   • Зависимост от алкохол и психоактивни вещества
   • Разстройство на личността (хистрионно, асоциално  и гранично)
  • Психодинамични

   • Интернализиран гняв – агресия насочена навътре
 • Психосоциални

  • Екзистенциални кризи – Пубертет, Христова възраст, Пенсионна  възраст
  • Състояния на криза и остър психосоциален стрес
  • Проблемът с евтаназията при тежки соматични заболявания

Общи препоръки при оценка на суицидния риск

 • да се приемат сериозно всички суицидни намерения, дори и да са манипулативни
 • да се събере подробна анамнеза за житейски събития, употреба на алкохол / наркотици)
 • особена бдителност при Депресия
  • в началото на епизода
  • при „внезапно” подобрение (взето решение и направен план)
  • при настъпване на симптомна ремисия и изписване от клиниката
 • Фамилна анамнеза и история за предходни суицидни опити
 • при висок суициден риск и липса на сътрудничество – настаняване за  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ след уведомяване на ПРОКУРАТУРАТА
 • амбулаторно лечение – при добър терапевтичен контакт, добра подкрепа от семейството, „договор” да не предприема нови действия

Интервюеране и оценка на суицидния риск

 1. създаване на подходяща среда за провеждане на интервюто
  • установяване на терапевтичен контакт
  • директен подход – конкретни въпроси
  • внимателно изслушване
  • да не се разубеждава пациента
 2. Оценка на психичния статус
  • Депресивен? Психотичен? Интоксикиран?
  • разграничаване на
   • суицидни МИСЛИ (мотиви, представи)
   • НАМЕРЕНИЯ (степен на готовността за действие)
   • ПЛАН (подробен, средства, вратичка за спасяване)
   • пранове за бъдещето – какви? реални ли са?
   • има ли данни наскоро да е уреждал въпроси около завещания, недовършени сметки и пр.
 3. оценка на реалния потенциал за сключване на „антисуициден договор”
  • Изявления от типа „не съм удовлетворен от живота”, „не съм полезен никому”..

Фактори в най-голяма степен свързани с висок суициден риск

 • възраст- след 45г
 • алкохолизъм (25%)  и наркомания
 • анамнеза за вече извършен опит за самоубийство
 • мъжки пол – по-често успешни опити
 • женски пол – в следродовия период, предменструален синдром
 • съпътстващи соматични заболявания – терминално състояние, болков синдром
 • депресия (15%) – по-голяма продължителност на епизода
 • психотично разстройство с императивни слухови халюцинации / налудности за виновност
 • струпване на стресогенни фактор
 • фамилна обремененост
 • липса на адекватна семейна и социална подкрепа
 • самотност и социална изолираност

Избор на поведение

Зависи от

 • интензивност на желанието за самоубийство
 • сила на вътрешните задръжки – ако епсихотичен или анамнезата говори за  импулсивна личност- вътрешни задръжки няма
 • външни задръжки – бдителни близки
 • прогноза на риска – може ли да нарасне в близко бъдеще

Алтернативи

 • извънболнично лечение под контрола на близките – планиране на контролни прегледи и възможност за контакт по спешност
 • хоспитализация при отворен режим
 • доброволна ИЛИ принудителна хоспитализация при затворен режим

Индивидуална /семейна психотерапия + ЕКТ,Невролептик, Адепресант

Оценка на извършен опит за самоубийство

 • опасен ли е бил избрания метод
 • начина позволява ли да бъде открит и леталния изход предотвратен
 • с облекчение ли приема че е спасен
 • има ли елемент на „послание” към другите или просто е искал да умре
 • опита импулсивен или планиран е бил
 • променени ли са житейските  събития и психопатологични фактори след опита

 

Share this