Оценка за делир

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012
Определение
 • остро настъпващ психоорганичен синдром
 • флуктоиращ ход
 • бързо възстановяване след етиологично лечение
 • характеризира се с нарушения на вниманието, паметта, ориентацията, перцепцията, съня и психомоториката
 • продължава 3-4 дни и завършва със сън
 • амнезия за делира
Разпространение
 • най-често във вътрешни клиники и хирургични отделения – 10-20%
 • Derilium tremen s- 2-3ден след поява на абстиненция
Предразпологащи фактори
 • възраст над 75г
 • тежко соматично заболяване
 • органични мозъчни заболявания - мозъчно-съдова болест, деменция
 • алкохолна злоупотреба
 • ендокринни нарушения – синдром на Кушинг, Адисонова болест, Тиреотоксикоза
 • метаболитни нарушения – дехидратация, хипо- / хипергликемия
 • мозъчен тумор
 • антихолинергични лекарствени средства – антидепресанти, антипсихотици, антипаркинсонови, бензодиазепини
Патогенеза
 • обратимо дифузно нарушение на невротрансмисията
 • намалаване на Ach
 • повишавени на кортизола при постоперативните делири
 • повишаване на ГМАК (гама-аминомаслена киселина) при чернодробни заболявания
 • хипоксия
ДД 
 • Деменция
 • Депресия
 • Шизофрения   
Клинична характеристика
 • клиничните симптоми се разгращат с часове до дни и флуктуират (вечер по-изразени)
 • ЦЕНТРАЛЕН СИМПТОМ е нарушение на вниманието
 • деориентация за време, поради нарушена фиксационна памет
 • мисленето е объркано, съноподобно
 • реч – нелогична и инкохерентна
 • нарудности
 • илюзии и халюцинации – водят до ажитиране, страх
 • сън -дълбоко нарушен
 • Тих делир (метаболитен) – слабо реагират на стимули и апатични
 • Ажитиран делир (алкохолен) – хиперактивен
  • неспокойни
  • говорят объркано
  • изглеждат изплашени
  • потливост,
  • фебрилитет
  • халюцинации – типични зрителни – насекоми (провокират се с натиск върху очните ябълки)
 • Смесени делири- преминаване от летаргия в ажитиране и обратно
 • оценка на когницията – възраст, час, ден, месец, адрес, разпознаване на лица

Ser. Glucosae 5% , Pyramem, Diazepam, Haloperidol

 

Share this