Оценка за деменция

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012
Определение
 • хронично прогресиращо състояние
 • глобално нарушение на когниневните функции
 • води до изразен личностов упадък и нарушение в социалното функциоране
 • съзнанието е запазено
Социална значимост
 • до 80 г.в. честотата е 10%, докато над 80 г.в. – 30%
 • от общия дял на деменциите
  • Болест на Alzheimer – 55%
  • Съдова Деменция – 15%
  • Смесена – 8%
Класификация на деменциите
 • По възраст: Сенилна (над 65г) и Пресенилна
 • По тип: Първична (дегенеративна) и Вторична (сенилна)
 • По етиология
  • Инфекциозна – Луес, СПИН
  • Ендокринно-метаболитна- ХипоТиреоидизъм
  • Токсична – Aлуминий
  • Авитаминоза – В6 , В12
4. Рискови фактори
 • Болест на Alzheimer
  • женски пол
  • фамилна обремененост
  • прекарана черепно-мозъчна травма
  • синдром на Даун
 • Съдова Деменция
  • мъжки пол
  • артериална хипертония
  • възраст над 65г
Етиология
 • Съдова Деменция – мултиинфарктна енцефалопатия – мозъчната атеросклероза – исхемия – деменция
 • Болест на Alzheimer – генетични фактори – АРР ген (повишена протеазна активност)
  • Пресинелин 1 и2, ароЕ
  • Фамилна АД форма
  • Амилоидни (сенилни плаки), Неврофибрилерни дегенерация и невронална смърт
  • Невротрансмитерен дефицит: Ach, AchE, Ach-ергични неврони
Общи клинични характеристики
 • Начало – трудности в справянето с обичайните дейности и особено в заучаването на нови дейности. Неустойчиво настроение и нарушен контрол над импулсите и засилване на преморбидните личностови характеристи
 • Нарушения във фиксационната памет с конфабулации
 • Нарушена пространствена ориентация
 • Психози ( при МСБ )
  • остри- делир със страхова възбуда
  • хронични – Депресия + хипохондрия + налудности
 • Огнищна неврологична с-ка (МСБ)
 • Данни за рискови фактори за МСБ
ДД
 • Между видовете Деменция – Съдова, Сенилна, Дегенеративни
 • Псевдодеменция при Депресия, Делир, Шизофрения

Pyramem, Sermion, Cavinton, Nivalin

 

Share this