Оценка за зависимост към психоактивни вещества

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Същност

Видове злоупотреби
 • Алкохол
 • Опиоиди
 • Канабоиди
 • Седатив и сънотворни
 • Кокаин
 • Халюциногени
 • Тютюн
 • Летливи разтвори
 • Комбинирана злоупотреба.
Eпидемиология
 • няма точни данни
 • приблизително 20% от населението на възраст от 18-60г, като зависимите от алкохол са 2х повече, 70% са злоупотребяващите
 • през последните 10г се наблюдава тенденция към покачване на наркоманите.
Етиопатогенеза
 • Генетични фактори- повишена активност на Алкохол дехидрогеназата = висока поносимост = висок риск
 • Тревожност, емоционална неустойчивост, чувство за малоценност
 • Психични разстройства – Депресия, Страхово – тревожно личностно разстройство, Фобии
 • Социални фактори- заучено поведение, приятелска среда, свободна продажба
 • Наркомании
 • в І фаза високо ниво на катехоламините = еуфория и възбуда
 • във ІІ фаза – изчерпване на депата – психичен и физически дискомфорт и повивен толеранс, депресия, потиснатост и сънливост
Диагностични критерии и оценка  по МКБ 10
 • Злоупотребата е вредна, ако уврежда здравето – соматично и психично
 • Зависимост – състояние на психическа / физическа зависимост, под въздействие на психоакактивно вещество. Поведението се диктува от „вътрешна принуда” да приема веществото, за да изпитва неговото физическо или психично въздействие и да преодолее дискомфорта предизвикан от липсата му в организма. При зависимост задължително има повишен толеранс и абстинентен синдром. Употребата има значителен приоритет в поведението на зависимия.
 • силно желание да се приеме  и  нарушен количествен контрол (за алкохол)
 • наличие на абстинентен синдром и прием за да се облекчи абстиненцията
 • повишен толеранс,  тенденция да се пие по един и същи начин, по едно и също време и пр.
 • прогресивно отпадане на алтернативните удоволствия
 • продължаване употребата независимо от наличието на очевидни  вредни последици.


Клинични белези на хроничния алкохолизъм

Неврологични усложнения
 • Полиневропатия: дистална, симетрична сензорна- парене или парестезии, крампи в подбедрицата
 • Копресионна невропатия на N- radialis
 • Енцефалопатия на Wernicke
  • остра невропатия на N.Abdicens – двустранна погледна парализа и нистагъм
  • малкомозъчна атаксия, тремор, дисметрия, дисартрия
  • вегетативна дисрегулация, риск от хипотермия, артериална хипотония, потливост и импотенция
  • Корсаков синдром – нарушение в фиксационната памет с антероградна амнезия и конфабулации
 • Алкохолна миопия – атрофия и слабост в проксималните муск.гр. на  д. крайници
 • Алкохолна епилепсия
Неспецифични соматични оплаквания
 • разстройство в съня и  апетита, емоционална неустойчивост, раздразнителност, агресия
 • тежест в чернодробната област и пр.
Психично разстройство
 • по време или непосредствено след приемане на алкохол
  • Ярки халюцинации,  Налудност за преследване
  • възбуда /ступор; екстаз/ страх
 • остра алкохолна халюциноза – по време на абстиненция
  • ясно съзнание
  • слухови халюцинации – коментиращи съдбата на алкохолика, ругаят
 • Хронична алкохолна халюциноза – по- рядка – над 6м
  • страхова – тревожност
  • слухови халюцинации, които при опиване стават по ярки
 • Алкохолен параноид – остро, подостро, хронично
  • Страхово- тревожни + Параноидна психоза с налудност за преследване, за изневяра
  • Зрителни и Слухови халюцинации
Абститентен синдром
 • проявява се 8-10г след началото на злоупотребата – при спиране или рязко намаление на приема
 • Психотични симптоми
  • тревожно-депресивни оплаквания, раздразнителност
  • непреодолимо желание да се приеме алкохол с ясното съзнание че това ще помогне
 • Соматични оплаквания
  • стягане в сърдечната област
  • понижаване на артериялното налягане и пулса
  • студена пот облива тялото       
  • тремор – ръцете, устните и клепачите
Лечение
 1. Психотерапия
 2. Ноотропни средства – Pyramem
 3. Анксиолотици – Diazepam
 4. Сенсибилизиращи – Espera – дисулфирам реакция
  • тахикардия и стъгане в сърцето
  • зачервяване на лицето
  • „СТРАХ”
 5. Адепресанти – Coaxil
 6. Витамини от В гр


Хероиномания

Клинични прояви на острата интоксикация
 • еуфория
 • понижена психомоторика и релаксация
 • намаляване на вниманието и паметта
 • тесни точковидни зеници
 • намаляване на диурезата
 • обнубилация до кома (поради хипоксията зенизите стават широки)
 • белодробен оток
Клинични прояви на хроничната интоксикация
 • бледо лице, суха и опъната кожа
 • артериална хипотония и брадикардия
 • намалено л ибидо
 • астено-адинамия
 • промяна на личноста
Абститентен синдром

Настъпва 6-12ч след последния прием, Най-тежък за ХЕРОИН

 • широки зеници
 • прозяване
 • изпотяване
 • ринорея
 • гъша кожа
 • тахикардия болки – по стави, мискули, в корема
 • силно желание да се приеме дрогата
Лечение
 1. Психотерапия
 2. Социотерапия
 3. Медикаментозно лечение
  • Агонисти -  постепенно спиране и преминаване на Methadon
  • Антагонисти – Naltrexon-при ново приемане не се получава желания ефект

 

Share this