Невролептици (антипсихотици)

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Генерично име

Търговски марки

форми

Обичайна доза

Haloperidol

Haloperidol

tab.1.5 mg
amp. 5mg

до 15 mg

Chloropromazin

Chorazin

tab / amp 25 mg

до 1000 mg

Chlorprothixen

Minithixen

tab.50 mg

до 400 mg

Thioridazin

Thioridazin

tab. 5, 10, 25 mg

до 600 mg

Zuclopenthixol

Clopixol

tab.10 mg
depot amp. 200 g

до 15 mg
200mg / 14-20 d

Clozapin

Leponex

tab.100 mg

до 600 mg

Risperidon

Rispolept

tab.2 mg

до 6mg

Показания
 • Шизофрения / налудни разтройства
 • Мания
 • Агресивно поведение
 • Психотична депресия
 • Личностови разтройства
 • Делир
 • Деменция
 • Неврологични заболявания
Механизъм на действие
 • блокират D2 рецепторите, а атипичните са и антагонисти на серотонина
 • антихолинергично действие
 • антихистаминно
Клиничен ефект
 • p.o. – до 30-60 мин
 • i.m. – 10 мин
 • depo препаратите се прилагат веднъж на 2 седмици
НЛР

(главно на конвенционалните)

 • хиперпролактинемия
 • аменорея
 • когнитивни нарушения
 • Паркинсонов синдром поради недостиг на допамин в стриатума
 • седация
 • хипотензия (Clozapine блокира и алфа1 рецепторите)
 • двойно виждане, запек, паметови нарушения (от блокиране М-холинорецепторите)
 • АКАТИЗИЯ
 • дистонни реакции
 • Малигнен Невролептичен Синдром (срещал се е по-рано при пренасищане с конвенционалните невролептици, сега много рядко тъй като и да започне лечението с тях до няколко месеца се минава на атипични)
  • хиперпирексия
  • ригидност
  • високи  ASAT, ALAT (невролептиците са мощни ензимни инхибитори)

 

Share this