Антидепресанти

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Генерично име

Търговски марки

форми

Обичайна доза

Amitritylin Amitritylin tab.25 mg до 300 mg
Imipramin Physioforin tab.25 mg до 300 mg
Clopramin Anafrenil tab.25 mg до 250 mg
Maprotylin Ludiomil tab.25 mg до 300 mg
Mianserin Mianserin tab.30 mg до 90 mg
Fluoxamin Fevarin tab.50 mg до 300 mg
Fluoxetin Prozac tab.20 mg до 60 mg
Moclobemid Aurorix tab.150 mg до 600 mg
Tianeptin Coaxil tab.12.5 mg до 37.5 mg

NB! Не се спират рязко има симптом на отнемане

Трициклични антидепресанти
 • Clopramine
 • Imipramine
 • Amitriptilyn

Механизъм на действие

 • блокират re-uptake (обратния захват) на норадреналина – липсата му води до типичните за депресията когнитивни нарушения
 • блокират re-uptake на 5-хидрокситриптамина – серотонин – липсата му води до тревожност
 • блокират алфа1 адренергичните рецептори – като НРЛ може да се наблюдават ортостатични колапси, аритмии и тахикардия
 • блокират Мускариновите рецептори – като НЛР може да се наблюдават сухота в устата, мидриаза, запек
 • блокират Н1 хистаминовите  рецептори
 • блокирането на алфа1+М+Н1 води до СЕДАТИВЕН ЕФЕКТ
SSRI (селективни инхибитори на re-uptake на серотонин)
 • Fluvoxamine
 • Fluxitine
 • Sertaline
 • Citalopram
 • Paroxitine (панически разтройства)

НЛР

 • грипоподобен синдром (гадене, миалгия, потене)
 • повишаване на кръвното налягане
 • Паркинсонов синдром – дължи се на дисбаланс в съотношението допамин/серотонин в посока към серотонин
 • Серотонинов синдром – нарушение на съзнанието +Миоклонус или само стягане в мускулите
NRI (инхибитори на re-uptake на норадреналин)
 • Reboxetine – при БНВ, където се смята че основна причина за депресията е липсата на норадреналин
SNRI (инхибитори на re-uptake на норадреналин и серотонин)
 • Venlafaxine – показан е при тежки депресии, където не се знае коя е основната причина – липсата на серотонин или на норадреналин
NASA (комбинация от норадреналинови и серотонинови антагонисти
 • Mirtazapine
SARI (серотонинов антагонист и инхибитор на серотониновия re-uptake)
 • Tritico
MAOi (инхибитори на моноаминОКСИДАЗАТА)
 • Selegiline

Според една от теориите депресията се дължи на недостиг на моноамините. Използват се вече много рядко тий като имат малка ефективност и НЛР.

Показани са при атипична депресия (която не се повлиява от друго лечение); булимия; агорафобия (от тревожните разтройства)

 

Share this