Класификация на психичните разстройства

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

DSM (по оси)

І. Разстройства на психиката

ІІ. Нарушения в развитието

ІІІ. Нарушения във физическото развитие

ІV. Влияние на стресови фактори

V. Оценка на социалното функциоране

МКБ 10 –  F0 – F9

0 – Органични и психосоматични психични разстройства

1 – Зависимост към психоакивни вещества

2 – Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства

3 – Афективни разстройства

4 – Разстройства свързани със стрес

5 – Разстройства свързани с физиологични нарушения

6 – Разстройства на личността и поведението

7 – Умствена изостаналост

8 – Разстройства в Психичното здраве

9 – Детско -юношеска психиатрия

 

Share this