Психично здраве и наследственост

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Афективни разстройства

Група психични заболявания, при които основното нарушение е промяната в настроението и в активността. Останалите симптоми са второстепенни. Характерно е остро начало, свързано със стресови фактори и фазово протичане.

Мултифакторна етиология!

Наследственост

Фамилен риск- 10-15% ; Популационен 1-2%

Генетична хетерогенност, Полигенност, Непълна пенетрантност + влияние на външни фактори. Наличието на генетична предизпозиция не означава болест! Участието на наследствени фактори е по-подчертано при БАР, като ролята на средата е по-малка, за разлика от монополярните Афективни разстройства.

Смята се че има дефект в Тирозин-хидроксилазния ген (за синтез на невромедиатори). Невромедиаторна дисфункция:  Нарушение в метаболизма на невромедиаторите води до хипо- или хиперактивност. Водеща роля имат Норадреналин и Серотонин. Депресия -  Дефицит, Мания – Излишък.

Невромедиаторните нарушения са локализирани в тези области на ЦНС, отговорни за емоциите и поведението -ретикуларна формация и лимбична система. ГАМК- главния инхибиторен невромедиатор – при Депресия -  Дефицит (антидепресантите увеличават ГАМК- медиацията).

Невро-ендокринни нарушения (при БАР)
 • Хипоталамус – Хипофиза – Надбъбрек и Щитовидна жлеза – високи кортизол и тироидни хормони, нисък TSH
 • Циркадна дисрегулация
Конституция и преморбидна личност:
 • БАР – Циклотимия – неустойчиво настроение – епизоди на лека депресия и хипомания
 • Депресия -  Перфекционизъм, Меланхолици + неудовлетвореност
 • Мания – Непостоянство, Рискуват, многостранни интереси и богата фантазия.
Фактори на средата

Провокиращ, преципитиращ и моделиращ протичането ефект.

Колкото наследствената предизопозиция е по- голяма, толкова по- слаби външни въздействия могат да отключат заболяването.

 • остър / хроничин стрес
 • тежки жизнени ситуации
 • соматични заболявания  

Болест на Alzheimer

 • Вирусна етиология?
 • Хронично отравяне с Al? 
 • АРР ген (21 хромозома – типична при Синдром на Даун )- АРР е част от мембранен гликопротеин и действа като инхибитор на протеази
 • FAD – рядка фамилна АД форма – Пресинелин 1 и 2р  АроЕ липопротеин

Шизофрения

1% популационен риск.

Мултифакторна етиология!

 • Наследственост
  •  50% при еднояйчни близнаци, 25% при двама болни родители
  • Полигенни болести – Допамин и Серотонин рецепторни гени , Допамин – транспортен ген, в 21 и 22 хромозома
 • Полов и възрастов признак
  • женски пол – благоприятен фактор- доброкачествено протичане
  • мъжки пол и начало в детско-юношеска възраст – неблагоприятен фактор – злокачествено протичане
 • Психичен стрес  - отключващ фактор. 2-3с преди пристъпа продромални явления.

Интелектуално развитие

Задържане или непълно развитие на интелекта водещо до нарушения в адаптацията (познавателни, речеви, двигателни  и социални умения).

 • Хромозомни болести – Синдроми на Даун, на Мартин-Бел,  на Търнър
 • Метаболитни Заболявания -  Фенилкетонурия, Галактоземия, Липизози, Мукополизахаридоза и пр.
 • Екзогенни фактори
  • Рубеолна ембриопотия, Вроден Луес, Вродена токсоплазмоза
  • Хемолитична болест на новороденото
  • Вроден хипоТиреоидизъм
  • Родов травматизъм
  • ЗД, Алкохол, наркотици по време на бременността
  • енцефалити и менингоенцефалити в кърмаческа възраст
 • Социални фактори – недохранване, малтретиране, депривация

 

Share this