Разстройства на хранителното поведение

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Anorexia nervosa

Определение
 • съзнателно редуциране на теглото – волеви отказ от храна и физически упражнения
 • способи за елиминиране на приетата храна – повръщане, лаксативи, диуретици
 • прекият мотив е стремеж за отслабване при запазен апетит
 • рядко преморбидно наднормено тегло
Разпространение
 • 1 на 1000
 • женски пол – балерини, гимнастички
 • 14-18г   
 • скрита болестност при редукция на телесното тегло над 15%
Етиология

Мултифакторна!

 • социални фактори- красива и стройна фигура
 • интелигентни и свръхамбициозни девойки
Патогенеза
 • отричат пубертетните телести промени и сексуални пориви
 • идея за „безполовост”
 • изкривено преживяване за теглото и формите на тялото
 • патологично хранително поведение
Протичане

В типичния случай родителите търсят лекалска помощ поради соматично, АГ или ГИТ заболяване.
Абнормното хранително поведение започва незабелязано за околните, защото гладуването се прикрива.

 • Началото
  • провокира се от коментар за пълна фигура направена от значима личност.
  • започват да се изключват се все повече и повече храни от метюто, активно се изучава калоричността на храните + физически упражнения
  • постигнатото намаление на теглото не ги задоволява и всеки прием на храна води до страх, напрежение да не надебелеят
  • продължават да са старателни в училище
 • Развит стадий
  • потиска се когницията, защото цялото внимание е ангажирано с храненето – още мислят че са дебели
  • аменорея
  • астено-адинамия
  • "гладни" (хипопротеинемични )отоци
  • кожата става суха лющеща се и покрита с лануго
  • косата оредява
 • Напреднал стадий
  • прекъсване на гладуването с няколко часови периоди на булимия
  • депресивно-тревожно състояние – Алкохолна злоупотреба и  висок суициден риск
ДД
 • реално тежко безапетитие
 • тежък астеничен синдром с друга етиология
 • тежка маскирана депресия
Поведение
 • нормализиране на соматичните и метоболитно-ендокринни нарушения
 • възстановяване на теглото – бавно покачване на теглто (бързото наддаване води до паника)
 • психотерапия


Bulimia nervosa

Определение
 • повтарящи се булимични кризи – поне 2-3х седмично за последните 2-3месеца (МКБ 10)
 • неустоимо желание за да се приема громно храна – удоволствие и отсъствие на контрол
 • последвано от преживяване за вина, срам, гняв
 • пристъпа завършва със спонтанно или предизвикано повръщане
Разпространение
 • млади самотни жени
Етиология  и Патогенеза

Мултифакторна!

 • пристъп на свръхмерно хранене има и при крайния етап на анорексията
 • при  първична Булимия няма предшестващ етап на гладуване
 • храненето е регулатор на емоциите – краен изход от различни психични възбуди
 • граничен тип ЛР
Протичане
 • теглото обикновено осцилира
 • повръщанията водят до нарушение на водно-електролитната хомеостаза
 • ядене и повръщане са от централно значение
 • осъзнават натрапливостта и поради това често са депресивни
Оценка
 • характер на епизадите
 • начин на хранене
 • средства за очистване
 • преживяване за тялото

 

Share this