Предоперативен период и подготовка на болния за оперативно лечение

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Оценка и подготовка на пациента за анестезия

Цели осигуряване на безопасна анестезия  и намаляване на периоперативната смъртност и заболеваемост.

Основни елементи
 • Клинично изследване
 • Оценка на риска
 • Информирано съгласие
 • Хирургично заболяване
 • Придружаващи заболявания
 • План за предстоящата анестезия и следоперативното интензивно лечение
 • Премедикация
Анамнеза
 • Двигателна активност на пациента в ежедневието
 • Интелектуално и психическо развитие
 • Състояние на охраненост, загуба на тегло в последно време, хранителни навици
 • Цигари. Наличието на умора, продуктивна кашлица и кръвохрак е индикация за задълбочено изледване на белите длобове. Препоръчително е да се спрат цигарите 2-3с преди операцията, за да се намали хиперактивността на ДП, а оттук и следоперативните белодробни усложнения.
 • Алкохол. Хроничната употреба на алкохол е свързана с риск от възникване на сериозни РПН и гърчове. При прекъсване алкохолната употреба у зависими лесно се провокират хипертонични кризи, тремор, делириум, гърчове и дозите на анестетиците са по-високи.
 • Очни лещи
 • Слухови апарати
 • Зъбни протези
 • Жени – бременност, лактация, ПРМ, употреба на ОКС
 • Данни за проблеми при оперативни интервенции в миналото – налагали ли са се кръвопреливания?
 • Данни за проблеми при анестезията в миналото
  • при интубацията
  • при осигуряването на съдов достъп
  • проблеми по време на анестезията – хемодинамична нестабилност, забавено възстановяване след анестезията, хипертермия, реакции към анестениците)
  • гадене, повръщане в ранния постоперетовин период
 • Данни за проблеми при проведено интензивно лечение в миналото
  • по какъв повод е провеждано интензивно Ле, обем и продължителност на интензивните грижи
  • апаратна вентилация, ендотрахеална интубация, трахеостомия, хемодиализа, хемофилтрация
  • кръвопреливане
  • усложнения – септични, ДС, ССС
 • Фамилна анамнеза
  • малигнена хипертермия
  • кръвни З, протичащи с нарушения в кръвосъсирването
Придружаващи заболявания
 • Основно хирургично З
  • начало на оплакванията
  • степен на изразеност на симптомтоматиката
  • проведени диагностични процедури
  • приемна диагноза
 • Инфекции на ГДП, за периода около операцията – риск от белодробни усложнения
 • Тежки епизоди на бронхоспазъм – риск от бронхоспазъм при увод в анестезия и при ендотрах. интубация
 • НАП – риск от ОМИ, СН, РПН
 • ЗД –  „тиха миокардна исхемия” , рефлукс езофагит (от ВНС дисфункция)
 • АХ – нелекувана и некотролирана
 • хемодинамична нестабилност
 • коронарни инциденти
 • хиповолемия и водно-електоринти нарушения при прилагане на диуретици
 • Хеатална херния – риск рефлукс езофагит и аспирационна пневмония
Фактори предразполагащи към алергични реакции
 • Генетична предизпозиция – атопични болести
 • Хранителни алергии – банани, авокадо, киви кръстосано с латекс
 • Медикаментозна алергия
 • Алергия при ужилване от насесоми
 • Алергия към латекс
 • Имунни и автоимунни З
Алергични реакции към местни анестетици
 • сърбеж 
 • уртикария
 • едем
 • диспнея
 • гадене
Алергични реакции към летливи анестетици – Халотанови хепатити
 • преходно раздвижване на трансаминазите
 • фулминантна ЧН
Подготовка на пациент с данни за алергия
 • Косултация с алерголог и провеждане на адекватна подготовка (профилактика)
 • Тестове към анестетици, релаксанти и латекс
Физикален преглед
 • Ръст, тегло – важно е за дозирането
 • АН
 • СЧ
 • ДС – ритъм, дълбочина, ДЧ
 • Глава и шия – отваряне на устата, обем движения в шията
 • Аускултация на сърце
 • Бели дробове
 • Корем
 • Крайници – умора, слабост, инфекции
 • Гръб – деформитети
 • ЦНС и ПНС
Лабораторни и инструментални изследвания
 • ПКК
 • Hb, Hct
 • Биохимия
 • Коагулационен статус
 • ЕКГ
 • КГА
Документация за проведена преданестезиологична кансултация
 • име на анестезиолога
 • дата
 • данни от анамнезата, клиничното и инструментално изследване с клинично значение
 • функционално сътояние по ASА (Анестезиологичен клас по америк. дружество по анестезиология)
  •  Е – emergency – добава се към класовете при спешност
  • клас 1 – здрав
  • клас 2 – системно заболяване в лека до средно тежка степен
  • клас 3 – системно заболяване в тежка форма
  • клас 4 – системно заболяване в тежка форма застрашаваща живота
  • клас 5 – системно заболяване с очаквана продължителност на живота със или без операция 24ч
 • план на предстоящата анестезия
 • инструкции за хранене преди анестезията
Премедикация
 • Цел
  • да намали чувството натревожност и страх
  • да позволи понижаване дозите на анестетиците, а оттам и НЛР
  • да спомогне за гладък преход от будно сътояние в анестеция и обратно
 • Седативни средства – BZ – вечерта преди операцията
 • Антиеметични средства
 • Антиацидни средства
 • Атихистамини

 

Share this