Термична травма – степени, термична болест. Химични и лъчеви изгаряния

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012


Hyperthermia (Thermoplegia) – топлинен удар

Определение

Топлинният удар се получава при излагане на човешкото тяло на висока Т, при нарушени топлообменни процеси. Може да се получи и при престой в затворени влажни помещения при несъобразено с условията облекло.

Клинична картина
 • отпадналост, безсилие
 • главоболие
 • гадане, повръщане
 • учестено дишане
 • тахикардия
 • зачервена кожа
 • нарушение в съзнанието и координацията
 • колапс
 • Т до 39-400С
 • гърчове
 • кома
Лечение
 • извеждане на хладно, сенчесто и проветриво място
 • поставяне на пострадалия в легнало положение
 • освобождаване на тялото от стегнати дрехи
 • обливане със студена вода
 • i.v. инфузии на студени електролитни разтвори, кардиотонични средства
 • торбички лед на аксилите и слабините
 • диуретици за профилактика на мозъчния оток


Insolatio – слънчев удар

Определение

Получава се при продължителен престой с незащитена от сленчевите лъчи глава в топли и безветрени летни дни с интензивно слънцегреене. Настъпва дилатация на мозъчните съдове, мозъчен оток и симптоми на ИКХ.

Клинична картина
 • подобна на топлинния удар с преобладаване на колапсната симптоматика
 • притъмяване пред очите, загуба на съзнание
 • мек и филиформен пулс
 • забавено повърхностно дишане
 • при тежка форма – смърт поради компресия на ДЦ и ССЦ в продълговатия мозък
Лечение

Kакто при топлинен удар


Синдром на Омбедан

Хипертермия при оперирани болни. Развива се внезапно и започва с бързо покачване на Т до 42 С. Дишането става повърхностно и учестено, пулсът филиформен и мек, развива се артериална хипотония. След няколко часа се появят гърчове и болният загива с картината на ДН и СН. Поведението е както при топлинен удар.


Combustio – термично изгаряне

Видове термични изгаряния
 • Пламъкови – едни от най-честите – обхващат голяма телесна площ и са с нехомогенен, мозаичен характер. Почти винаги са засегнати ръцете. Пострадалия инстинктивно прави опит да загаси пламналите дрехи. Дебели, вълнени и памучни дрехи имат до известна степен протективен характер, докато тези от синтетична материя, зацапани с горивно смазочни смеси – пламват бързо. Често има и изгаряне на ДП, инхалация на токсични газове.
 • Горещи течности – по-чести при деца и имат битов характер. Горещите течности също могат да засегнат обширни области, но са с по-хомогенен х-р. Пораженията зависят от Т и време на експозицията.
 • Горещи твърди тела – ограничени по площ, но изгарянията са в тежка степен.
 • Горещи газове, пара под налягане – носители на голямо количество топлина – често има и елемент на ударна вълна (механична травма).


Electrotrauma – електротравма

вж и в съдебна медицина

Fulminatio
 • от атмосферно електричество – обща електротравма + локални поражения
Electrocutiо
 • Общото въздействие и увреждане на организма при преминаване на електрическата верига през тялото. Сериозно се нарушава функцията на ССС, ДС, ЦНС, ВНС, ПНС
 • Клиника – степенни форми на нарушение на съзнанието, ретроградна амнезия, бледост на кожата, главоболие, световъртеж. Ударна вълна – падане от високо, удар в ТТП с контузии, фрактури, руптури.
 • Лечение – пресъсване на веригата, изключване на захранването; при клинична смърт – КПР
Electrocombustio
Некотнактни електрически изгаряния от волтова дъга
 • Волтовата дъга възниква при доближаване до източник на високо напрежение.
 • Причинява изгаряния с Т до 3000 С без да има пряк контакт с кожата, а също и директни изгаряния по откритите части натялото при запалване на дрехите и на околни предмети. Приличат на термичните пламъкови изгаряния. И тук може да има удърна вълна.
Контактни електрически изгаряния
 • Причиняват се от ел. ток, преминаващ през тялото. Токът прониква през кожата (входно отвърстие) и преминава през тялото по пътя на най-малкото съпротивление – богати на електролити тъкани – мускули, кръвоносни съдоне, нерви. Причинява тромбозиране на съдовете с последваща исхемична некроза. Изходните отвърстия са по кожата и са с по-голям диаметър от входните. Различните тъкани имат различно съпротивление и част от ел. енергия се превръща в топлина. Малките размери на входното и изходното отвърстие не дават представа за увредите в дълбочина.
 • КК
  • при развитие на оток на тъканите – компресивен синдром
  • намалява амплитудата на пулса
  • крайника става студен, блед, липсва капилярен пулс на нокътното ложе
 • Лечение
  • некректомия
  • фасциотомия при компресивен сд
  • ампутация и дезартикулация
  • свободна кожна автопластика


Combustio corrosiva – химически изгаряния

 • Киселини, основи, соли
 • Обикновено са на ограничена площ, но ако са по-обширни може да има и обща интоксикация.
 • Често има латентен период.
 • Киселините – катулационна – суха некроза – тъмна на цвят
 • Основите – коликвационна – макра некроза – жълтеникава на цвят
 • Лечение
  - бързо отстраняване на химичния агент – вода или неутрализация (киселини – NaHCO3, основи- оцетна киселина)


Фактори, от които зависи тежеста на изгарянето и прогнозата за неговия изход, клиника и поведение

 • площ
 • дълбочина
 • локализация – глава, лице, ръце, перинеум – силно шокогенни зони
 • засягане на ГДП – инхалиране на пушечни газове
 • вързаст – опасно при под 3г и над 70г
 • съпътстващи заболявания
 • време изминало до започване на специализирано лечение
Опледеляне площта на изгарянето
 • 100% е общата площ на тялото.
 • „правило на дланта” – палмарната повърхност е средно 1% от телесната повърхност на пострадалия
 • „павило на деветките” – прилага се при обширни изгаряния. Не е приложимо при деца, защото пропорциите на тялото са различни
  •  9% – за Л/ Д горен крайник
  • 9% – за глава и шия
  • 2х9% – за предна /задна повърхност на трупа
  • 2х9% – за Л /Д долен крайник
  • 1% – перинеум и скротум
Определяне степента на изгарянето
І – епидермални
 • кожата е зачервена (при натиск избледнява), оточна и болезнена
 • оздравява за 2- 3 дни – десквамация на епитела и хиперепигментация за определено време
 • не остава белег
ІІА – повърхностни дермални
 • епидермисът е отслоен и се образуват мехури пълни с бистра течност
 • подлежащата дерма е розова и болезнена
 • космените фоликули не са засегнати – космите се изтръгват трудно и болезнено
 • оздравяват за около 14дни
 • не остава белег, хиперепигментация за определено време
ІІВ – дълбоки дермални
 • под отслоеният епидермис дермата е бледа или интензивно алена, суховата с точковидни кръвоизливи
 • епителизира за 21 – 28 дни
 • на опретивно лечение подлежат изгаряния по дорзалната част на ръцете и стъпалата и по обширни такива.
ІІІ – субдермални
 • оформят се сухи или влажни некрози
 • прозират тромбозиралите съдове
 • космите се изтръгват болезнено
 • може да са засегнати и подлежащите структъри – подкожие, фасции, мискули, сухожилия , кости
 • лекуват се само оперативно, като остават трайни белези
Клинична картина
 • Фаза на шок от изгаряне – хиповолемичен, плазмореен ( инфузии на водно солеви р-ри, борба с болката)
 • Фаза на токсикоинфекцията – 3-20 ден – тъканна и бактериална интоксикация
 • Фаза на възстановяване
 • Фаза на раневата кахексия – не задължителна. Зависи от тежестта на изгарянето, при неадекватно лечение, бактериалната и тъканна интоксикация
 • Фаза на последствията от изгарянията
Поведение
На мястото на инцидента
 • извеждане
 • загасяне на горящите и тлеещи дрехи
 • събличане на дрехите при химическо изгаряне
 • събличане на стегнатите дрехи
 • фиксиране с стабилно странично положение на насилка и завиване с „видимо” чисто одеало
 • обезболяване
 • не се прави превръзка на мястото на инцидента
В здравното заведение
 • обща анестезия
 • бяня на цялото тяло с антисептични разтвори
 • хирургична обработка на раните в шокова зала
  • механично почистване на обгорелите повърхности
  • обработка с антисептик
  • отделяне на отслоения епидермис, разкъсаните и здрави мехури
  • некро- и фасциотомия при необходимост
 • стерилни чаршафи
 • централен венозен път
 • уретрален катетър
 • назо-гастрална сонда
 • бронхоскопия – по преценка
 • лечение по „открит метод” – клинитроново легло
 • лечение по „закрит” метод – с превръзки
 • кожна трансплантация
  • авто –
  • ало  – трупна кожа
  • ксено – свинска, говежда
  • синтетични

 

Share this