Общо охлаждане. Патогенеза. Степени на локалните измръзвания. Лечение

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012


Hypothermia

Общо охлаждане настъпва под въздействието на ниски Т върху цялото тяло. Проявява се с разстройство на основните жизнени функции, водещо в най-тежките случаи до смърт. Проявите на общо охлаждане настъпват при ректална Т под 35 С. Предпоставки за настъпването й са ниски Т, продължителен прстой във вода, наркомания, психични заболявания, деменция, травми.

Степени

Hypothermia  gr I
 • ректална Т под 35-33 С
 • адинамия, движенията са вяли с нарушена координация, брадилалия, обща слабост
 • кожата е бледа, ливидна, марморирана
 • апатия
 • брадикардия и хипотония
 • прилича на средна степен алкохолна интоксикация
Hypothermiagr II
 • ректална Т под 32-29 С
 • сънливост, ступор
 • контрактура на крайниците, затруднения в движенията
 • брадидиспнея
 • брадикардия и хипотония
Hypothermia gr III
 • ректална Т под 28-25 С
 • настъпват флексионни контрактури
 • пулса – слабо напълнен, аритмичен, забавен
 • дишане – 2-3х/мин
 • инконтинеция на тазовите резервоари
 • състоянието обикновено е необративо и смърта настъпва с картината на СН и ДН

Лечение

 • извеждане от мястото на инцидента
 • сваляне на стегнати, мокри дрехи и подмяната им със сухи
 • топли подсладени напитки при запезен гълтателен рефрекс
 • хоризонтиране, завиване и транспорт
 • лечение със затоплени инфузионни разтвори
 • клинотроново легло или грейки


Congelatio

Местните поражения от ниски Т се наричат изръзвания. Най-често се наблюдават при алкохолици, престой на открито, заблудили се психично болни, дементни възрастни, бездомници, неекипирани и заблудени туристи.
Способстващи фактори са – влага, вятър, тесни и влажни обувки, мокри дрехи и чорапи, изтощение, глад, цигари, алкохол, наваряване и др.

Най-често измръзват долните крайници – палеца (има досег от три страни с външната среда).
По-рядко – горни крайници – ІІІ и ІVти пръст , лицето – нос и уши.

Степени

І. Congelatio erythematosa
 • оток на кожата
 • зачервяване
 • изтръпване, мравучкане
 • лека болка
 • преминава за 3-4 дни, като след това има повишена чувствителност към студ
ІІ. Cogelatio bullosa
 1. латентният период е по-дълъг и се появяват мехури с бистра течност
 2. околната кожа е зачервена, оточна и болезнена
 3. болка, парестезия
 4. преминава за 2-3с, след това има повишена чувствителност към студ – по-силна и по-продължителна
ІІІ. Cogelatio gangrenosa
 • обхваща цялата дебелина на кожата, зараства бавно и с груби цикатрикси
 • протича с още по-дълъг летентен период
 • мехурите са със хеморагично съдържимо, а дъното е нечувствително при убождане
 • в края на 1с – демаркационна линия (отделя здраво от некротично)
 • гангрената може да протича като суха, но може и да се усложни с инфекция
 • некрозите опадат към 4-5с – гранулациите са вяли, епителизацията продължителна
ІV. Combustio necrotica
 • достига до мускулите и костите
 • самоампутация на пръсти

Лечение

При измръзванията площта на увредата не се определя в %.

 • І и ІІ ст са повърхностни и не се нуждаят от оперативно лечение
 • затопляне на измъзналите части от тялото
 • сваляне на мокрите дрехи и обувки и подмяната им със сухи
 • постаряне на измръзналите ръце между бедрата, в аксиларните ямки, или водна баня с Т до 38 С
 • хирургична обработка с антисептични разтвори
 • отстраняват се мехурите
 • превръзките да са хлабави
 • след поява на демаркационната линия се прави некректомия или ампутация

 

Share this