Поражения от атомна енергия. Поразяващи фактори. Принципи на лечението

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Лъчевите поражения се определят от:

 • погълната доза
 • вид на лъчевия фактор
 • време на облъчване
 • начин – еднократно или многократно
 • възраст
 • функционално състояние на организма
 • коя част от тялото е подложена на облъчване
 • кои органи са получили най-голяма доза и какво е функционалнато им състояние към момента на облъчването


Остра лъчева болест

Общо разстройство на организма под въздействие на йонизираща радиация.

Класификация

І. Период на формиране на ОЛБ

 • начални лъчеви реакции – 3 дни
 • латентна фаза – от няколко дни до 4-5с
 • фаза на изразените клинични прояви – 3-4с при средна степен на ОЛБ
 • обратно развитие – 6 до 12м

ІІ. Възстановителен период – с дефекти / без дефекти

ІІІ. Късни последици – туморни / нетуморни

Начални лъчеви реакции

Първите 3 дни, колкото по-голяма е дозата и по-висока чувствителността на организма настъпват по-рано.

Преобладават нервно-регулаторните разтройства

ЦНС
 • опиянение с психична възбуда
 • силно главоболие и световъртеж
 • безсъние или тежък кошмарен сън
 • атаксия
 • нистагъм
 • тремор
 • белези на менинго-радикулерен синдром
ССС
 • артериална хипотония
 • тахикардия
 • поява на отоци по крайниците
ВНС
 • обилно дифузно понене
 • фебрилитет
ГИТ
 • загуба на апетит
 • гадене
 • повръщане (с централен произход)
 • болка в корема и диария
 • лигавицата на устната кухина се зачервява, появяват се точковидни кръвоизливи
 • езикът е силно обложен
Кръвотворни органи
 • лимфопения
 • агранулоцитоза

Латентна фаза

Продължава от няколко дни до 4-5с – колкото тежестта на увреждането е по-голяма, колкото латентния период е по-кратък. Оплакванията намаляват и сътоянието се подобрява. Въпреки привидното благополучие заболяването прогресира. Към края на периода космите опадат и се засилна астено-адинамията.

Фаза на изразените клинични прояви

 • състоянието отново рязко се влошава
 • тежко увреждане на кръвотворната система – панцитопения – развитие на инфекциозни усложнения
 • хеморагичен синдром – патогномоничен белег
 • язвено – некротични изменения по лигавиците и кожата
 • силна болка при преглъщане
 • метеоризъм и чревна стаза до илеусни прояви
 • гадене, повръщане, диария
 • задълбочаване проявите от страна на ЦнС
 • ССС – сърцебиене, стенокардия, задух, аритмия, артериална хипотония
 • кожата става суха, лющеща се и блестяща, без косми

Степени на ОЛБ

І
 • латентния период е продължителен
 • слабо изразена КК, без тенденция към инфекциозни усложнения
 • космите не окапват
 • възстановяване след 2-3м
ІІ
 • възстановителният период е продължителен
 • обикновено без остатъчни явления
ІІІ
 • латентната фаза се съкращава до 2с
 • тежко е засегната хемопоетичната система
 • възстновянето е продължително с остатъчни явления
ІV
 • почти липсва латентен период
 • прогнозата е небрагоприятна

Лечение – симтоматично

 • борба с инфекцията
 • преливане на кръв и кръвни продукти
 • трансплантация на костен мозък


Хронична лъчева болест

Възниква при продължително външно облъчване с дози предишаващи максимално допустимите или при инкорпорация на радионуклиди с дълъг Т ?. Заболяването може за се наблюдава и при професионални работници  при неспазване правилата за безопасна работа с радиоактивни източници.

Степени

І ст
 • измененията са обратими
 • КК е неспецифична – предимно с невровегетативен и общ характер
  • обща слабост
  • лесна уморяемост
  • намален апетит
  • промени в съня
ІІ ст
 • усилва се главоболието, световъртежа
 • отслабва пеметта и половата потенция
 • прояви от страна на ССС
 • трайна левкопения
 • кожата става суха и губи еластичността си
ІІІ ст
 • тежки и необратими изменения в организма и пълна загуба на регенеративнити възможности
 • от страна на НС – симптоми на демиелинизация
 • ССС – стенокардни оплаквания, брадикардия, артериална хипотония, РПН
 • хроничен токсичин хепатит и нефрит
 • панцитопения
 • лечението е силно затруднено или даже безуспешно


Радиационни изгаряния

Получават се при попадане на радиоактивен прах, течности,  газове и йонизираща радиация върху кожата. Реакцията на кожата зависи от погълната доза и от вида на радиоактивния източник – корпусколярно или електро-магнитно.

Степени

І ст – лека
 • първичният еритем продължава няколко часа
 • латентният период е до 15-20 дни, след което се появава вторичен еритем
 • към 25-30 ден настъпва суха десквамация на кожата
 • постлезионални хиперпегментации и суха кожа
ІІст – средно тежка
 • първичният еритем – 2-3 дни
 • латентният период е до 10-15 дни
 • вторичен еритем е съпроводен с оток и инфилтрация на кожата, появяват се мехури
 • изходът е влажна десквамация на кожата
 • възможно е да настъпи атрофия на кожата, подкожието, а също и късни радиационни язви
ІІІст – тежка
 • първичният еритем – 3-6 дни
 • латентният период е до 7-14 дни
 • вторичен еритем + оток + инфилтрация + мехури + ерозии или първични радиационни язви + силна болка
 • оздравяването е бавно
 • дълбоките язви се лекуват само оперативно с последваща кожна трансплантация
ІVст – крайно тежка
 • еритема е силно изразен и не преминава
 • латентният период липсва
 • освен зачервяване, окок и инфилнтрация има и некрози + кръвоизливи
 • формиращите се язви рецидивират
 • оздравяването е бавно, като към 3-6 с може на възникне гангрена, обща интоксикация и сепсис
 • лечението е само радикално хирургично

Лечение

 • деконтаминация на кожата – измиване с вода и сапун, абразивни прахове
 • oстаналата част е както при термичните изгаряния


Комбинирани радиационни увреждания

 • Лъчев + механичен ф-р
 • Лъчев + термичен ф-р
 • Лъчев + химичен ф-р

 

Share this