•  
 • Статиите
 • Хирургия
 • Кръвотечение. Компенсаторни реакции при кръвозагуба. Нехирургично кръвоспиране. Хемостатични средства

Кръвотечение. Компенсаторни реакции при кръвозагуба. Нехирургично кръвоспиране. Хемостатични средства

Categories: Хирургия
Published on: 13.03.2012


Определение

Процесът на изтичане на кръв извън ССС в тъкани и кухини на организма или във външната среда се нарича кръвотечение (haemorrhagia, haima- крав и rhegnymi – бликам). Кръвотечението води до анемия – състояние при което количеството на Hb в кръвта е недостатъчно за задоволяване О2 нужди на организма. Следкръвоизливната анемия се нарича още второчна (Anaemia secundaria).  По правило кръвотеченията са спешни състояния, при които заедно с диагностичния процес се провеждат и лечебни мероприятия.


Патогенеза

 • Хиповолемия – намаление на обема на кръвта
 • Хипотония
 • Хипоксемия
 • Хипоския
Защитно – приспособителни реакции
 • Бърза комперсация – цели повишаване на АН и подобряване кръвоснабдяването на мозъка и сърцето
  • спазъм на периферните съдове
  • изхвърляне на  депонираната кръв
  • увеличаване на МОС
  • учестяване и задълбочаване на дишането
  • постъпване на тъканна течност в кръвното русло
 • Бавна компенсация – Еритропоетинова


Тежест на кръвотечението

Определя се от

 • обем и скорост на кръвозагубата
 • локализация на кръвоизлива
 • общо състояние на организма

10-15% кръвозагуба не води до съществени хемодинамични промени при здрави хора.

При 20% – клинични признаци на започващ хеморагичен шок

 • спадане на кръвното налягане и тахикардия – 100 -120/мин
 • намалява диурезата
 • кожата и видимите лигавици са бледи
 • кожата е потна и студена
 • жажда
 • страх и безпокойство

30-40% – хеморагичен шок

50% – масивна кръвозагуба за 3ч – и да не завърши летално има тежки последствия за организма.

Понижаването на систолното налягане под 80mmHg води до намаляване на перфузията на жизенено важни органи с опастност за живота. Поради намаленият кръвен обем и Hb, при значителни кръвозагуби намалява снабдяването с О2. Настъпва преразпределение на кръвния обем. Повишава се към сърцето и мозъка, а намалява към вътрешните органи, кожата и мускулите.  При систолното налягене под 60mmHg бъбречната авторегулация декомпенсира и настъпва ОБН.

За изхода от един кръвоизлив от значение е общото състояние на организма. При изтощени болни, при ИБС, МСБ и в постоперативния период и не много големи кръвозагуби може да са фатални.


Клинична картина

Данни от анамнезата
 • отпадналост, отпуснатост, сънливост
 • студени тръпки
 • жажда
 • световъртеж, притъмняване пред очите
 • данни за придружаващи заболявания
Данни от физикалното изследване
 • общо състояние – от нормално до тежко с пълна прострация
 • крайниците са студени
 • мускулна хипотония
 • кожата и видимите лигавици са бледи
 • чертите на лицето изострени
 • тахипнея, по-късно диспрея и Чейн-Скоксово дишане
 • тахикардия
 • мек, филиформен не добре напълнен, лесно потискаш се пулс
 • артериална хипотония
 • хеморагичен шок
  • болния не реагира на болково дразнене
  • инконтиненция на тазовите резервоари
  • мидриаза
  • фибрилерни мускулни потрепвания
  • гърчове
Ориетировъчна оценка на обема на кръвозагубата
А)Шоков индекс – пулс / систолното АН

кръвозагуба

до 500 мл

~1000мл

над 1500мл

шоков индекс

<0.8

0.9 – 1.2

1.3 – 1.4

Б) ЦВН
В) Часова диуреза
Г) хематологични показатели – Hb, Hct.

По правило в началото на кръвозагубата може да няма отклониния или да има хемоконцентрация. По-късно обаче настъпнва хемодилуция (от повишения капиларрен пермеабилитет).
Обема на плазмата при възрастен човек се изчислява на 40мл/кг, а на кръвта 74 мл/кг при мъж ( – 10 при жена).


Видове кръвотечения

Според морфогенезата
 • haemorrhagiaperrhexin – при механично или от болестен процес разкъсване на съдовете или сърцето
  • травматични кръвоизливи
  • руптура на сърцето при ОМИ
  • руптури на аневризми на съдове
  • при обилни и упорити повръщания – Сд на Mallori – Weis – поради рязкото покачване на налягането се получават надлъжни ерозии в областа на кардията на стомаха
  • при варици на хранопровода
 • haemorrhagiaperdiabrisin – чрез разяждане от болестен процес идващ отвън
  • ЯБ
  • белодробни ТБЦ каверни
  • от каротиса при фрегмон на фарингеалната тонзила
  • Нео – при инфилтцазия на съдовата стена
 • haemorrhagiaperdiapedesin – чрез просмукване при нарушение на реологичните свойства на кръвта
  •  дифузни или точковидни кръвоизливи по кожата и вътрешните органи
 • Diathesis haemorrhagica – хеморагична диатеза  = Повишена склонност към кървене – Вродена / Придобита
  • Съдови
   • вродена
    • Сд на Rendu – Osler – хеморагични телеангиектазии по кожата и лигавиците
    • Сд на Ehler – Danlos – капилярни микроаневризми и „чупливост”
   • придобита
    • скорбут
    • имунна
    • медикаментозна
  • Тромбоцитарни  – трмбоцитопения и тромбоцитопатия
  • Коагулопатии
   • вродени – Хемофилия
   • придобити – чернодробни З, хиповитаминоза К, ДИК сд
Според момента на нараняване
 • първично – непосредствено след травмата
 • вторично – недобра хемостаза, еродиране на съдове от дренажи, хеморогична диатеза …
  • ранно – до 2 ден
  • късно
Спред източника на кървене

Артериално

 • хай-опасно за живота, защото е най-масивно и води до остра кръвозагуба в кратък срок
 • ясно червена кръв във вид на пулсации
 • синхронна със сърдечната дейност струя от проксималния (централен  край) на съда
 • при частично разкъсване – кървенето не намалява спонтанно, здравия участък държи лумена отворен
 • при пълно прекъсване – краищата ретрахират и кървенето може и спонтанно да спре
 • потъмняването на артериалната кръв говори за асфиксия, от централен или периферен произход
 • намаляването на кръвната  струя – спадане на АН или СН

Венозно

 • кръвта е тъмно-виолетова, изтича по-бавно, без пулсации и пълни раната като „езеро”
 • изтичането е от периферния (дистален) край
 • при нараняване на венозен съд с голям калибър (v. portae, v. cava , v. lienalis) – пулсираща струя
 • влияе се от дишането
 • при нараняване на магистрали вени в областа на шията опастност от аспирация и въздушна емболия
  • вените в областта на шията са фиксирани за околните тъкани и лумените им остават отворени – при вдишване се създава отрицателно налягане и се всмуква въдух, който достига до ДП където се разбива на пяна и през A. pulmonalis достига до белия дроб
  •  тампониране с пръст или марля + положение Тренделенбург (главата по-ниско от краката)

Смесено- венозно-артериално

 • ако не е съпроводено с външно кървене може да се получи AV фистула
 • артериалната кръв се влива във вената през къс с.т. проход
 • идващана под артериално налягане кръв удря венозната стена и значително я разширява (аневризма)

Капилярно (паренхиматозно)

 • цялата ранева повърхност кърви под формата на капки
 • ако е в областта на кожата – стерилна тампонада
 • паренхимни органи – опасно е – защото малките венички са фиксирани и не колабират
Според мястото
Външно
Вътрешно
 • Явно – при кръвотечение в кухи органи с изходни канали
 • Латентно – в тъканите и телесни кухини без изходни канали
 • Окултно – скрито кървене в телести кухини с изходни канали – бензидинова проба

В тъкани

 • petechia – точковидни
 • exhymosis – посиняване на кожат във вид на ивици при нараняване на съдове в подкожието
 • sugillatio –по-големи плоски
 • suffusio –дифузни тъмно сини, с по-голяма площ
 • haematoma = кръвен тумор – кръвта разслоява тъканите и се образува кухина, пълна с кръв, флуктуация; може да се резорбира, да се капсулира или да абсцедира

В телесни кухини

 • haemotharax – минимален, умеурен и масивен
  • между ребрени съдове на гръдната стена, брохиални артерии, диафрагмални съдове
  • торакоцентеза – след 5тия час кръвта не се съсирва – ако се съсирва – значи кървенето не е спряло
 • haemopericardium – сърдечна тампонада
 • haemoperitineum (haemascos) – руптура на черен дроб или слезката, от мезентериални съдове, тубарна руптура
 • haemarthrosis – при травми
 • haematometra – в матка

В кухи органи с изходни канали

 • Haemoptoe
  • Туберкулоза
  • Са
  • Бронхиектазии
  • Инфаркт на белия дроб
  • Белодробен абсцес
  • БТЕ
 • Haemoptsis – жилки кръв в храчката
 • Haemathemesis – хеморагия вследсрвие на патологичен процес проксимално от flexura duodino – jejunalis
  • Езофагеални варици
  • ЯБ
  • Остър ерозивен гастрит
  • Сд на Malliri – Weis
 • Melaena – черни като катран, лъскави, редки
 • Rectohaemorrhagia – ясна кръв от право черно
  • полипи
  • дивертикули
  • ХУК
  • Нео
  • Haematuria
   • псевдо – медикаменти
   • макро и микроскопска
   • безболезнена – при ГН
   • съсиреци
  • menorrhagia, metrorrhagia
  • epistaxis
Според характера на травмата на съдовата стена
 • открити и закрити
 • изолирани
 • съчетани
Следоперативно кръвотечение
 • нещателна хемостаза
 • прогресиране на основното заболяване
 • развитие на нови болестни процеси
 • усложнения на придружаващи заболявания

 

Share this