Методи за временно и окончателно кръвоспиране

Categories: Хирургия
Published on: 13.03.2012

Кръвоспиране

 • Спонтанно – при капилярни кровотечения, хеморагии от малки съдове
 • Изкуствено
  • нехирургично / хирургично
  • временно / окончателно


Haemostasis provisoria

(временно, предварително)

 • цели да намали кръвозагубата до момента на дефинитивната хемостаза
 • първа помощ – животоспасяващ характер
 • извършва се незабавно при установяване на външно кървене и липса на възможност за окончателна хемостаза
Циркулярна компресия с гумена тръба на Есмарх
 • прилага се при артериално кървене от голям съд
 • основната индикация е нараняване на A. femoralis
 • поставя се максимално близо до горния край на раната
  • под мястото на налагане на есмарха си слага мека подложка – дреха, марля, кърпа
  • есмарха се разтяга силно, увива се няколко пъти около крайника и се стяга докато кървенето спре
  • дата, час и мин
  • крайника се имобилизира и болният се транспортира за окончателна хемостаза
  • по възможност да се наложи лед за по-дълго запазване жизнеспособноста на крайника
  • ако се пътува по-дълго есмархът да се отпуска периодично при дигитална копресия в раната
  • есмархът се държи докогато е необходимо – обикновено до 1-2ч крака се запазва
  • ако се налага ампутация на наранения крайник – тя се прави без да се маха есмарха
Турникет
 • брезентов колан с  плъчка за усукване
Налагане на директна компресивна превръзка
 • върху раната се слагат стерелни марли и се бинтова стегнато с усукване на бинта на всеки ход
 • прилага се при капилярни, венозни и слаби артериални кръвотечения
Хемостаза по Еdelmann
 • при по-слабо артериално кървене от крайници, чрез максимално свиване в ставата
 • в гънката на ставата над артериалния съд се слага неразгънат бинт, след при флексия се бинтова
 • коляно – A. poplitea
 • лакът – A. brachialis
Дигитална компрсия
 • артерии се притискат проксимално от мястото на увредата, а вени – дистално
 • с палец – защото е най-силен
 • пръста обаче бързо се уморява и трябва се подготви есмарх или компресимна превръзка
 • a. carotis communis – по средата на предния ръб на m. sternocleidomastoideus
 • a. subclavia – в супраклавикуларната ямка латерално от залавното място на m. sternocleidomastoideus
 • a. axillaris – върху главата на хумеруса в аксиларната ямка
 • a. brachialis – в sulcus bicipitalis medius върху хумеруса
 • a. femoralis – върху capurt femoris в средата на ингвиналната гънка
Директна дигитална компресия с пръст в раната
 • при непосредствена опастност за живота, когато не може да се приложи друг метод
 • по възможност пръста да се обработи с антисептичен разтвор
Тампонада при кървене от кухи органи и телесни кухини
 • при кървене от носа – предварително да се измери АН за изключване на хипертонична криза
 • вагинални, маточни и ректални кръвотечения
  • прави се послойно прлътно тампониране с марки, напоени с физ серум
  • след 30мин се проверява дали кървенето е спряло
  • ако кървенето не е спряло може пак да се направи томпонада или да се приложи друг метод
Елевация на крайника
 • при слаби венозни кръвотечения


Haemostasis definitiva

Механични методи
 • Лигиране (връзване)
  • след защипване на двата края на кървящия съд с хемостатичен инструмент
  • преди това да се убедим, че има добре развито колатерално кръвообращение – ако отпуснем периферния инструмент и от него не започне да изтича кръв, значи колатерали няма и този съд не се лигира, а се зашива
  • лигатурите биват
   - свободни и прошивни
 • Сутура (зашиване) –  при съдове от голям калибър, лигирането на които е несъвместимо с функцията на органа
 • Тампонада
  • само в краен случай като метод за дефинитивна хемостаза
  • разчита се на механичната компресия на съдовете и естественото им кръвоспиране
 • Трипсиране (зашипване)- при малки вени като съда остава защипан за 15-2- мин – историческо значение
 • Ангиоторзио (усукване) – историческо значение
Физични методи
 • висока Т – електрорекзекзия и електрокаогулация
 • ниска Т
Химични методи – медикаменти
Биологични методи
 • Хемостатични гъби – Gelaspone
 • Биологично лепило

 

Share this