Хирургически инфекции

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Osteomyelitis

Определение

Остеомиелитът е остро гнойно възпаление на костния мозък, което се разпространява върху костното вещество и периоста, а по-късно може да обхване и съседните мускули и сухожилия.

Честота

Среща се във всички възрасти, но най-често при деца. Най-често се засягат дългите тръбести кости (преди всичко бедрената кост), прешлените, тазовите кости, костите на лицевия череп. 

Етиология
 • основен причинител на заболяването е Staphylococcus aureus
 • по-рядко стрептококи, коли-бактерии, пневмококи и др.
Патогенеза
 •  по кръвен път от локални гнойни огнища (фурункул, карбункул, отит, синуит, зъбен абсцес)
 • лека травма може да бъде отключващ фактор за развитието на остеомиелит
Според причинителите се различават:
 1. неспецифичен остеомиелит
 2. специфичен остеомиелит – туберкулозен, бруцелозен, сифилистичен, актиномикозен …
Патоанатомия

Развива се първично гнойно огнище в метафизата на коста, тъй като тя е най-богато кръвоснабдена. В костномозъчния канал се натрупва голямо количество гной. Възпалението се разпространява по Хаверсовите канали и обхваща цялата кост. Периоста се отлепва и се образува субпериостален абсцес.
При прогресиране на заболяването субпериосталният абсцес пробива периоста, преминава в околните мускули и междумускулни пространства и достига до кожата, която некротизира и се образуват фистули.
Отделни участъци от коста некротизират и се отделят от здравото костно вещество. Така се формират костни секвестри – костни фрагменти с остри ръбове.
Наред с деструктивните процеси се наблюдават и остеопластични. В резултат периостът задебелява, в него се отлагат калциеви соли и той става рентгеново забележим.

Клинична картина

Според протичането се различават следните клинични форми:

Свръхостра форма – протича с картината на сепсис

Остра форма

 • започва рязко с повишаване на температурата до 40 С, втрисане, отпадналост, унесеност, учестен пулс, понижено артериално налягане, учестено дишане. Липсва апетит, езикът е сух, обложен, лицето е бледо. Черният дроб и слезката се увеличават.
 • най-характерният симптом е силната болка в засегнатия крайник
 • локалните симптоми на възпалителния процес се появяват късно
  • зачервяване, затопляне, опъване на кожата, оток на меките тъкани

Хронична форма

 • обикновено е вторична – последица на остър остеомиелит
 • фистулни отверстия по кожата, от които се отделя гной.
 • общото състояние е задоволително, болката е умерена.

Рядко се срещат хронични първични форми на остеомиелит. Такива са:

 • Абсцес на Броди – рязко очертана абсцесна кухина, отграничена от здравата кост чрез с.т. капсула
 • Склерозиращ остеомиелит на Гаре – не настъпва некроза на костт. Костното вещество около възпаления участък склерозира. Може да настъпи пълна облитерация на костномозъчния канал
 • Серозно-албуминозен остит – характеризира се с образуване на ексудат, богат на албумин, който не се превръща в гной
Усложнения
 • гноен артрит (възпалителния процес обхваща съседна става)
 • нарушен растеж на коста
 • фрактури
 • сепсис
 • абсцес на белия дроб, мозъчен абсцес, пиелонефрит, амилоидоза и др.
Изследвания
 • Лабораторни изследвания
  • левкоцитоза с олевяване
  • ускорена СУЕ
  • анемия
  • хемокултура
 • Рентгеново изследване – 2-3 с
Диагноза
 • данните от анамнезата за лека травма
 • наличие на гнойно огнище (фурункул, карбункул)
 • клиничната картина
 • хемокултурата
Лечение

Консервативно

 • Имобилизация на крайника
 • АБСр – аминогликозиди, цефалоспорините и др., напр. Ceftriaxone, Ceftazidime, Imipenem, Lincomycin и др.
 • Имунотерапия – вливане на имуновенин, антистафилококова плазма
 • Инфузионна терапия с водно-солеви разтв09.10.2010в.

Хирургично

 • Инцизия и евакуация на гнойната колекция
 • Трепанация на костта, отстраняване на образуваните костни секвестри, кюретаж до здрава костна тъкан, поставяне на постоянен промивен дренаж
 • При хроничните форми образувания костен дефект след секвестректомия се запълва с костна присадка, взета от самия болен или с мускулно ламбо

 

Share this