Тетанус – етиология, клиника и лечение

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Определение

Тетанус е остропротичаща, неконтагиозна ранева инфекция при всички бозайници и човека. Причинява се от екзотоксини отделяни от анаеробния микроорганизъм Clostridium tetani. Клинически заболяването се демонстрира с повишена рефлекторна възбудимост, тонични спазми на отделни мускулни групи или цялата мускулатура на тялото. Смъртността е много висока и се дължи на асфиксия в резултат на парализа на гръдната и диафрагмалната мускулатура.

Исторически сведения

Заболяването е известно от дълбока древност. През ІV в.пр.н.е пръв Хипократ описва клиничната картина на заболяването при собствения си син, който умира от тетанус.

Разпространение

Тетанусът се среща във всички страни със спорадични случаи на заболели хора. При животните случаите на тетанус са повсеместно разпространени особено при селскостопанските животни и тези използвани с цел впрегатна сила.

Етиология и патогенеза

Причинителят на тетануса се нарича Clostridium tetani. Той представлява грамположителна тънка подвижна пръчица, строг анаероб и образува спори. Краищата на пръчицата са закръглени.
Причинителят се отнася към групата условнопатогенните микроорганизми. Той е естествен обитател на ГИТ на  животните и човека, където живее и се размножава без да причинява вреда на организма. Чрез изпражненията попада в околната среда. Среща се в огромни количества в оборския тор, градински и обработени с тор почви, пасища, води и замърсени с фекалии места и повърхности.
В присътствие на О2 и температура под 4 C образува спори. Те са устойчиви на външно въздействие: издържат при температура до 90 C за 2 часа, при температура на кипене умират след 1 — 3 часа. В тор и почва  – до 10г.

Образува силен токсин съдържащ няколко съставки:

 • Невротоксин – тетаноспазмин
 • Хемотоксин – тетанолизин
 • Фибролизин

Тетанусът е ранева инфекция. Спорите на причинителя трябва да попаднат дълбоко в размачкани тъкани възникнали в резултат на нараняване. Тъй като изисква анаеробни условия често има коинфекция с аеробни видове бактерии.  Най-вече в резултат на убождане, замърсяване на разкъсни и контузни рани, при по тежки контузии включително и фрактури. Особено опасни са малките прободни рани със замърсени остри предмети, за които обикновено не се търси лекарска помощ.

Водещ фактор в проявата на клиничната картина е тетаноспазминът. Той засяга гръбначния и продълговатия мозък. Нарушава се образуването на ацетилхолинестеразата и нервните клетки изпадат във възбуда. Довежда се до повишена рефлекторна възбудимост, от която възникват тоничните спазми на мускулатурата. Смърт настъпва след няколко дни в резултат на смущения в дишането.

Патологоанатомични изменения

Няма характерна картина при аутопсия на трупа.
Налице са признаци на асфиксия.
В много от случаите е трудно и да се открие входната врата на инфекцията – рана.

Клинична картина

Инкубационният период обикновено продължава 7 – 21 дни.
Много рядко той може да е в рамките на 24 часа (при пъпна инфекция).

Локална форма
 • тонични спазми в областта на проникване на микроорганизма, които постепено отшумяват
 • смъртноста при тази форма е много ниска – около 1% от случаите.
Генерализирана форма

Най-често срещаната форма – 80%

Мълниеносна
 • настъпва при масивна контаминиция на рани
 • още в първите 24ч – сепсис и бързо развите на гърчове, парализа на дихателната мускулатура
Остра
 • Типичната форма
 • ИП е 3-4 дни след нараняването
 • През цялото време болният е в съзнание
 • Тонични и клонични гърчове в определена последователност и закономерност
  • първият признак е скованост (тризмус) на долната челюст – тоничен гърч на масетерите
  • обхваща се цялата мимическа мускулатура – risus sardonicus
  • вратни мускули
  • интеркостални мускули
  • коремна стена
  • Г и Д крайници
  • В тежките случаи диафрагма и гълтателна мускулатура
   - задух, хидрофобия
 • Спазмите могат да се появяват често на кратки интервали и да продължат до няколко минути
  • опистотонус
  • може да се получат фрактури на косите и руптури на сухожилия и мускули
 • Други
  -  повишена температура – до 42 С, изпотяване, повишено артериално налягане, тахикардия
Подостра
 • по-дълъг ИП
 • по-леко изразена форма, като някои от симптомите може да липсват
Абортивна
 • ИП е над 20-30 дни
 • болки в дъвкателната мускулатура – слабо изразен тризмус
 • отделни краткотрайни гърчове на разлечни мускулни групи
Неонатална форма
 • форма на генерализиран тетанус и се проявява при новородени

Диагноза

 • характерната клинична картина
 • данните от анамнезата

ДД

 • бяс
 • отравяния
 • менингит
 • енцефалит

Лечение

 • Хирургична обработка на раната
 • ТАП – профилактично
 • Активна имунизация с анатоксиннатоксин – противотетаничен хетероложен серум – Безредка
 • АБСр
 • Седативни и сънотроворни
 • Интубация при ДН
 • МиорелаксантиБливания

Профилактика

Ваксина – подкожно – 0,5 мл

 • I прием –  2м
 • II прием – 3м
 • III прием – 4м
 • Re
  • след 1г
  • 6г , 12г, 17г, 25, 35, 45 …

 

Share this