Остра гнилостна инфекция

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Определение

При гнилостната инфекция микроорганизмите разлагат органичната материя до по-прости минерални вещества с отделяне на газове със зловонна миризма. Процес на гниене нормално протича в дебелото черво, където под действие на нормалната флора се образуват крайни продукти от разлагането на белтъците – индол, скатол, сероводород и др., които определят миризмата на фекалиите и флатулентните газове.

Най-чести причини за гнилостни инфекции

 • недобра общоболнична хигиена
 • неспазване правилата на асептика и антисептика в превързочните зали
 • силно пристягане на тъканите при зашиване на оперативната рана
 • забравени чужди тела
 • неправилно третиране на оперативната рана
 • късно отваряне въпреки признаците на гнилостна инфекция
 • неразпознаване на острата гнилостна инфекция и третирането и като остра гнойна (свалят се само 1-2 конеца)

Етиология

 • Анаероби
  • Proteus
  • E.coli
  • Streptococcus
  • Enterococcus
  • Leptospira bucalis

Патогенеза

Значение имат фактори от страна микро- и макроорганизма

 • вирулентрост, патогенност, инфекциозна доза и др.
 • най-често боледуват
  • хора с ИДС
  • ЗД
  • Нео
  • болни с рани – оперативни и случайни, поради:
   • не добра хемостаза
   • лошо кръвоснабдяване
   • остатъчни кухини
   • наличие на чужди тела в раната – конци, марли

При нормални условия процесите на гниене са незначителни, но при някои патологични състояния като илеус, ракови деструкции, хранителни интоксикации и др. може да се стигне до автоинтоксикация.

Патоанатомия

Характерна особеност на гнилостната инфекция е липсата на локални симптоми като фебрилитет и зачервяване. При отваряне на раната се усеща силна зловонна миризма, черно-кафяви некротични тъкани в подкожието и фасциите. Отделя се незначително количество черно-кафява секреция.

Клинична картина

 • Лека форма
  • само местни симптоми
 • Средно тежка форма
  • общи оплаквания – фебрилитет, тахикардия, астено-адинамия
  • силна лаколна болка
 • Тежка форма
  • тежко септично състояние
Noma – воден рак

Развива се в ДВ – при ИДС, причинителите на инфекцията са сапрофити в устната кухина

 • в началото – по букалната лигавица се появява плоско надигната папула с кафеникав цвят
 • за няколко дни се образува некротична язва, която обхваща цялата букална лигавица, вкл. и отвън
 • характерна е силната воняща миризма
 • децата са в тежко общо състояние
Болнична гангрена (постоперативна прогресираща гангрена)
 • смесена флора – аероби + анаероби
 • в коремната хирургия – при операции на дебелото черво, бъбреци, уретери …
 • 2-3 дни след операцията – болка в раната + общи оплаквания
Остри гнилости парапроктити
 • първични и вторични – постоперативни
 • ако не се лекуват се образуват перианални фистули
 • смесеният характер на инфекцията (гнилостни + гноеродни анаероби) създава условия за образуване на огромни маси гной + газ, които при инцизията изтичат под налагане (на струя)
Гнилостен флегмон на съпалото
 • ЗД в декомпенсиран стадий
 • започва като лека повърхностна инфекция в кожата и подкожието и се разпространява в дълбочина
 • при неефективно лечение върви проксимално към подбедрицата
 • прогресира до гангрена лечението, на която е само оперативно – ампутация

Лечение

 • широко отваряне на раната за максимална аерация
 • при парапроктитите – широки и дълбоки инцизии
 • изсичане до здраво на всички некротични тъкани
 • Н2О2
 • дренаж

 

Share this