Сепсис и септикопиемия. Септичен шок

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012


Определение

Сепсис е обща гнойна инфекция, при която в кръвообращението навлизат микроорганизми. Може да бъде първична или вторична – усложнение на съществуващо гнойно огнище, например фурункул, карбункул и др. Протича с висока температура, интоксикация, увеличен черен дроб и слезка, левкоцитоза и др. Различават се обща гнойна инфекция без метастази (септицемия) и обща гнойна инфекция с метастази (септикопиемия).


Видове сепсис

 • Първичен (криптогенен) – не се открива източник на инфекцията
 • Вторичен – развива се след нагнояванена рани, фиринкули, карбункули …
 • Хирургичен – след травми, остри /хронични гнойни заболявания, диагностични / лечебни манипулации
 • Акушеро – гинекологичен
  • Пуерперален – послеродов
  • Гинекологичен – криминален аборт, оперативни намеси
  • Неонатален – входна врата е пъпната рана
  • Фетален – вътреутробен – от майката на плода
 • Уросепсис
 • Отогенен – гнойни заболявания на средно или вътрешно ухо
 • Одонтогенен
 • Вътреболничен
 • Според еволюцията
  • Свръхостър – с продължителност 1-2 дни
  • Остър – 2 -7 дни
  • Подостър – 8-14 дни
  • Хроничен – над 15 дни


Етиология

 • Най-често – Staphylococcus, Streptococcus
 • Е. Coli, Proteus
 • Neisseria meningitidis – рядко
Източници на инфекцията
 • Гнойни рани – разкъсно-контузни, огнестрелни, от размачкване, от изгаряния, измръзвания
 • Местни гнойни заболявания – фурункулус, карбункулус, тромбофлембит, остеомиелит
 • Общи хирургични
  заболявания – перитонит, илеус,
  гнойни пиелонефрити, стафилококова пневмония при ИДС
 • Криптогенен сепсис
  - развива се при ИДС, без да може да се устонови източника на инфекцията


Патогенеза

 • Фактори от страна на микроорганизма
  - вирулентност, патогенност, инфекциозна доза
 • Огнище на инфекцията
  • колкото по-голямо и по-дълбоко е огнището вероятноста за развитие на сепсис расте
  • вероятноста расте с увеличаваане тежестта на местния гноен процес
  • тежест на местните гнойни процеси
  • постоперативни грижи
 • Общи защитни сили на организма
  • рискови са крайните възрасти
  • боледуващи или преболедевали от
   • изгаряния
   • шок
   • анемия
   • Ендокринни заболявания – ЗД, синдром на Кушинг
   • Малигнени хемопатии
   • СПИН
Механизъм на преминаване на инфекцията от първичното огнище
 • в пресните рани през отворените кръвоносни съдове
 • в гранулиращи рани при инфектиране
  • новообразуванетите капиляри тромбозират и се разрушават
  • нарушава се защитната (механична) функция на пиогенната мембрана
 • рани след измръзвания, изгаряния, размачквания
  • лесно се инфектират и в кръвта непрекъснато постъпват микроорганизми – изтощава се ИС
  • формират се множество метастатични абсцеси


Клинична картина

Септицемия – обща гнойна инфекция без метастази
 • Стрептотоки най-често – разгражда фибрина
 • Крайно тежко общо състояние
 • тахикардия
 • тахипнея
 • артериална хипотония
 • Т 39-40 С, която показва малки денонощни колебания
 • в терминален стадий Т рязко спада, а ДЧ и СЧ продължават да се ускоряват – „кръст (ножица) на смъртта”
 • Прогресиращ интоксикационен сд
  • астено-адинамия
  • анорексия
  • гетерализирани мускулни болки
  • генерализирани ставни болки – по-често големите стави
  • промени в съзнанието – сомнолентност или възбуда
  • прояви на менинго-радикулерен синдром
 • кожата – гореща, суха с обрив
 • отслабват проявите от първичното огнище
  • раните стават сухи, без патологична секреция
  • гранулациите вяли
 • ХСмегалия + Иктер
 • Нелекуваният сепсис завършва с екзитус
Септикопиемия – обща гнойна инфекция с метастази
 • Стафилококи – превръща фибрина във фибриноген и се образуват микроемболи
  • Задържат се в органи с добре развите капилярна мрежа и малка скорост на кръвния ток
   • Черен дроб, бял дроб, мозък, метафизи на дълги кости
  • Слаби места – последица от травми или болестен процес
 • инфектирани тромби се откъсват от първичното огнище
 • КК е сходна
  • Т обаче има по-резки денонощни колебания от 3-4 С, съпроводено от разтрисане и изпотяване
  • прояви от вторичните метастатични огнища в паренхимните органи
  • хиперкоагулация
Септичен шок
 • развива се при сепсис причинено от G /–/ , отделящи презимно ендотоксин (ендотоксичен шок)
  • E coli, Proteus, KES
 • развива се ДИК синдром – патогетнеза на преразходната коагулопатия
  • тежка генерализирана токсинемия, водеща до парализа на капилярните сфинктери
  • формените елементи се „струпват” и образуват мисротромби
  • намалена скорост на кръвния ток
  • повишената коагулационна способност (микраба отделя колагелаза)
  • повишен вискозитет на кръвта
  • в отговор на ДИК в кръвта се изсипват огромни количества фибринолитични субстанции
  • хеморагична диатеза
 • артериална хипотензия
 • олигурия
 • „Топъл шок”
  - хипотензия, тахикардия и периферна вазодилатация
 • „Студен шок” – терминална фаза
  - бледост, вазоконстрикция и анурия


Диагноза

 • температура над 38 C или под 36 C
 • тахикардия над 90/min
 • тахипнея над 20/min или PaCO2 под 32 mmHg
 • левкоцитоза над 12000/mm3 / левкопения под 4000 mm3 / над 10% незрели Neu  в периферна кръв
 • положителна хемокултура
 • Урина
 • Хемостаза
  • висок фибриноген при без ДИК
  • нисък – при ДИК
 • Чернодробни биохимични покакатели
 • Метоболитна ацидоза


ДД

 • Пневмония – характерна физикална находка
 • Хеморагични трески
 • ТБС
 • Нео
 • Лимфоми
 • СПИН


Лечение

Препоръчителна схема за емпирична стартова АБтерапия – Бета-лактам + Аминогликозид +/- Метронидазол
Патогенетично лечение
 • инфузия на водно-солеви р-ри
 • корекция на КАС
 • заместително – хумана албумин, кръв, плазма
 • форсирана диуруза
 • поддържане на дихателната функция
 •  …
Специфични имунопрепарати
 • хиперимунен човишки антистафилокаков имуноглобулин
 • G отр. човешка плазма

 

Share this