Антибиотична терапия и профилактика

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Видове Антимикробни средства

Начин на приложение
 • таблети
 • капсули
 • амппули – при тежки инфекции се предпочита I.V. приложение
 • локално – спрей, прах, крем, унгвент
Клинична използваемост

За широка употреба

 • Biseptol
 • Пеницилини:
  Oxacillin, Dicloxacillin, Ampicillin, Amoxicillin, Augmentin
 • Цефалоспорини от І и ІІ
 • Макролиди
 • Тетрациклини

За ограничена употреба

 • след прецизно уточняване на индикациите с оглед запазване на тяхната ефективност и предотвратяване развитието на резистентност
 • Azlocillin, Piperacillin, Цефалоспорини ІІІ и ІV, Clindamycin, Aминоглигозиди

Резервни

 • последна мярка
 • Монобактами, Карбапенеми, Гликопептиди, Амфениколи, Туберкулостатици
Фармакокинетика
 • Резорбция в ГИТ
  • много ниска –  Някои сулфонамиди, Амингликозиди
  • ниска – Ампицилин, Еритромицин  
  • сравнително висока – Амоксицилин, Метронидазол, Бисептол, Хлорамфеникол
 • Проникване в ликвора 
  • много високо – Хлорамфеникол, Туберкулостатици
  • добро при увредени менинги - Бензилпеницилин, Широкосп. пеницилини, Цефалоспорини от ІІІ и ІV
 • Добро вътреклетъчно разпределение
  - Макролиди, Тетрациклини, Бисептол
 • Значителна уринна екскреция – Бета-лактами, Аминогликозиди, Сулфонамиди, Бисептол
 • Значителна жлъчна екскреция – Макролиди, Тетрациклини, Цефалоспорини
 • Високо разпределение в белия дроб – Флуорохинолони, Бисептол
Режим на дозиране
 • 1х – Азитромизин, Аминогликозиди, Моксифлоксацин
 • 2х – Цефоперазон (ІІІ), Цефепим (ІV), Цефпиром (ІV), Бисептол,
  Ципрохлоксацин, Кларитромицин
 • 3х – Аугментин, Цефамандол (ІІ), Доксициклин, Клиндамицин
 • 4х – Амоксицилин,
  Ампицилин, цефалексин (І), Тетрациклин,
  Хлорамфеникол, Ванкомицин
Антимикробен спектър
 • тясноспектърни
  • Биосинтетични пеницилини
  • Бета – лактамазоустойчиви пеницилини
  • Монобактами
  • Линкозамиди
  • Полимиксини
  • Mакролиди
  • Метронидазол
 • широкоспектърни
  • Тетрациклини
  • Аминопеницилини
  • Карбоксипенецилини
  • Уреидопеницилини
  • Цефалоспорини
  • Хинолони
  • Ко- тримоксазол
Тип на действие
 1. Бактерицидни – Полимиксини, Флуорохинолони,Бисептол
 2. Бактерицидни само върху делящи се микроорганизми – Бета-лактами, Ванкомицин
 3. Бактериостатични –  Аминогликозиди, Тетрациклини, Макролиди, Хлорамфеникол, Сулфонамиди

Комбинирано приложение

 • 1+1 – нерационално
 • 2+2 – разширяване спектъра
 • 2+3 – нерационално – намалява ефекта на 2, той действа само на делящи се
 • 1+2 ; 1+3 и 3+3 – адитивен ефект

Показания за комбинирано приложение на АБС

 • при смесени инфекции
 • при сепсис
 • при резистентност за усилване на спектъра
 • ВБИ
 • имунокомпометирани болни

Примери

 • Ps. aeruginosa – Ciprofloxacin + Aminoglycoside
 • Enterococcus – Ampicillin + Aminоlgycoside

Приложение на антибиотиците в хирургията

 • при първични инфекции, перитонит, илеус – задължително
 • при „условно замърсени” оперативни интервенции при които е налице съприкосновение на съдържимото на един орган с друг орган – профилактика се прави за 2-3 дни
 • при „условно чистите” операции – когато се отварят кухи органи

 

Share this