Вродени заболявания на лицево-челюстната област

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Цепки на горната устна и небцето

Честота
 • 1000 : 1
 • 1-во място на вродените аномалии в лицево-челюстната област
 • 30% – наследственост + 70% алкохол, цигари, ИЗ.
Видове
 • Cheiloschisis – “Заешка устна”
 • Palatoschisis – „Вълча уста” – твърдо небце – 30%
 • Cheilopalatognatoschisis -  устна + небце + горна челюст – 70%
Клиника
 • Естетичен дефект
 • Затруднено сукане, гълтане
Лечение
 • Cheiloplastica – след 3 м.в.
 • Uranoplastica – до 5 г.в.

До достигане възрастта за оперативно лечение децата се хранят чрез назогастрална сонда (след раждането), а в последствие със специален биберон с обтуратор за небцето.

Лицево – краниални аномалии

Редки вродени аномалии, свързани с деформации на меките тъкани и костите на лицевия и мозъчния череп.

Класификация
 • Кранио – фациални цепнатини
 • Кранио – синостози и кранио – стенози
 • Кранио- фацио – стенози
Хипертелуризъм (раздалечени очи)
 • абнормно разширение на разстоянието между орбитите на ниво вътрешен ъгъл на очните цепки
Зъбно – челюстни деформитети
 • Macrognatia – хиперплазия на горна / долна челюст
 • Micrognatia – хипоплазия
 • Prognatia / Retrognatia
 • Асиметрия
Вродена къса шия (Синдром на Клипел - Файл)
 • аномалия в сегментацията на цервикален гръбнак
 • къса шия с ограничена подвижност
 • ниска линия на косата
 • сколиоза / кифоза
 • пръстови аномалии
 • Шпренгелова деформация
 • аномалии на ССС, ППС
Окуло – аурикуло – вертебрална дисплация (Синдром на Голденхар)
 • епибулбарни дермоиди на окото
 • периаурикуларни кожни гънки
 • аномалии в прешлените

Етиология

 • вероятно нарушено кръвоснабдяване и образуване на съсиреци в тъканите
 • тежестта – в пряка зависимост от периода в който настъпва увредата (г.с.)

Честота

 • 1:4000
 • 85% едностранни

Морфологична характеристика

 • Очи
  • дермоид на конюнктивата – жълтеникаво възелче
  • колобома – липса на горен клепач
 • Уши
  • от лека деформация до пълна липса на ушната мида
  • нарушен слух
  • множество периаурикуларни кожни гънки зъвъшващи сляпо – между трагус и външния ъгъл на устата
 • Отчетлива лицева асиметрия
  • подлежащите кости са хипопластични, мускулите – атрофични
 • Прешленни аномалии
  • Полупрешлени  – едната половина на прешлена е недоразвита – Сколиози, Кифози
 • Аномалии на ОДА
  • Шпренгелова деформация – вродена елевация на лопатката. Скапулата се намира абнормно високо. Често се открива допълнителна кост, която свързва лопатката и цервикален гръбнак.
 • Пръстови аномалии
 • ЦНС
 • Епи – припъдъци
 • Нарушена походка и Мускулен тонус
 • Умствено изоставане

ДД

 • Сд на Тречър – Колинс – Мандибуло – фациална дизостоза
  • АД – двустранен
  • липсват очните и прешленните аномалии

Лечение

 • мандибуларна дистракция – след 3 г.в.
 • реконструкция на ухото – след 6г
 • реконструкция на клепача при колобома

 

Share this