Тумори на устната кухина и лицево-челюстната област

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012

Честота

 • 90 % Епителни тумори
 • 50 – 70 г.в
 • Са на кожата на лицето

Класификация

Хистологичен строеж
 • от покривния епител
  • Папилом
  • Карцином – Сц и Бц
 • от жлезист епител
  • аденом
  • аденокарцином
  • ММ
 • невроектодермални
  • невуси
 • одонтогенни епителни тумори
  • амелобластом
  • амелобластен Са
  • одонтогенен фибром
Биология
 • доброкачествени
 • злокачествени
Топография
 • горна / долна устна
 • алвеоларен израстък
 • твърдо небце
 • устна лигавица
 • под на устна кухина
 • език

Етиология

 • физични – UV, Ro
 • химични  – цигари, алкохол
 • механични – кариес, хронична травма от протези
 • руси коси, бяла кожа, сини очи
 • наследственост – синдромни неоплазии
 • СПИН

Клинично изследване

Анамнеза
 • подутини, бучки, язви, „раничка”
 • разклащане и опадане на зъбите
 • хронична хравма от кариозни зъби, неудобни протези
 • Dysphagia / Odynophagia
 • трудно подвижен език
 • запушен нос, изтичане на секрети (кръв, гной)
 • УПЛВ
 • Общи прояви – анорексия, обща слабост
Физикално изследван
 • Степен на отваряне на устата
 • Състояние на лигавицата
 • Патология
  • Преканцерози – Левкоплакия, Никотинова левкокератоза, Еритроплакия
  • Меланоплакия или меланоза при пушачи
  • червен, полиран език
  • язви
 • Език
 • Слюнна секреция
 • оглед на лицето и шията
 • палпация – повърхност, консистенция, срастване, болка, ПЛВ
 • ф-я на VІІ ЧМН (тумор на gl. parotis) – вдигане на вежди, отваряне устата, озъбване, хоботче 
Инструментални методи
 • Биопсия
 • Ro
 • УЗД – щитовидна / паращитовидни жлези
 • КТ, ЯМР, Сцинтиграфия – meta?

ДД на УПЛВ

 • Първично – специфични и неспецифични лимфаденити
 • Вирусни инфекции – генералицирано при СПИН, CMV
 • Меta – карциноми
 • Лимфоми

Лечение

 • Хирургично
 • ЛЛ
 • ПХТ

Изход

 • постоперативно тежки деформитети – естетично + функционално (хранене, говор, дишане, зрение)

 

Share this