Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012


Одонтогенни възпалителни заболявания

Честота - 90%
Етиология и Патогенеза
 • най-често входна врата са – пери / пародонтити, кисти, при пробив на мъдреци
 • АНАЕРОБНИ
 • по съседство, по кравен или по лимфен път
Класификация
 • Абсцеси и Флегмони
 • Лимфаденити
 • Максиларни синуити
 • Остеомиелити
 • Периостити

Абсцеси и флегмони

Видове
 • повърхностни и дълбоки
 • локализация – лице, околочелюстни, шия, пода на устна кухина, език, парафарингеално и др.
Клиника
 • Анамнеза
  • болка
  • подутина
  • дисфагия
  • затруднено дишане
 • Обективно
  • зачервяване на кожата / лигавицата
  • палпатопна болка
  • флуктуация
  • УПЛВ
  • Може -Т, обща слабост, главоболие, ускорен пулс
 • Лабораторно
  • ускорено СУЕ
  • Левкоцитоза с олевяване
Лечение
 • екстирпация на зъба
 • инциция и дренаж
 • АБСр

Лимфаденити

Част от клиниката на възпалителните заболявания в тази област. Най-често се засягат подчелюстните л.в., защото са (основния колектор на лимфата.

Видове
 • Остри – серозни, гнойни (абсцедиращи) и флегмонозни
 • Хронични – фибринозни, грануломатозни, фистулизиращи
Клиника
 • Серозен – увеличени и болезнени л.в.
 • Гноен и Флегмонозен – палпира се болезнен инфилтрат, самите л.в. не се палпират
ДД
 • Инфекциозни заболявания
  • инфекциозна мононуклеоза
  • морбили
  • паротит
  • рубеола
 • Неоплазия
Лечение
 • Саниране на входната врата, АБСр
 • Хирургично при нагнояване

Периостити

Травми!

Видове
 • Остри – серозни и гнойни
 • Хронични – фибринозни и осифициращи
Клиника
 • по – чести на долната челюст
 • задебеляване на костта на ограничен участък

Остеомиелити

Остри – ограничени и дифузни
 • остра спонтанна болка в областта на един или няколко зъба
 • зъбите се разклащат
 • от венечните джобове изтича гной
 • xerostomia
 • обложен език
 • foetor ex ore
 • регионален лимфаденит
 • Общо състояние – тежко увредено – фебрилно – интоксикационен синдром
 • хронични – може да са първично или вторично хронични
  • образуват се фистули към кожата / лигавицата на устната кухина
  • болката отслабва
  • гноене около зъбите
  • възможни са спонтанни фрактури на долната челюст


ІІ. Неодонтогенни възпалителни заболявания

Furunculus et carbunculus

 • остри гнойни възпаления на един или няколко космени фоликула, околните тъкани и мастните жлези
 • Staphylococcus, Streptococcus
 • лоша лична хигиена, болни с ЗД и кръвни З.
Furunculus
 • 2-3 см широк и до 1 см висок
 • в центъра около косъма (жило) – некроза
 • най-чести локализации – на входа на носа, външния слухов проход (+ гърба, бедрата, глутеусите)
 • Furunculosis – синхронно развитие на няколко фурункула на различни места по тялото
 • фурункулите в областта на лицето се съпровождат със значителен оток, който може да доведе до затваряне на клепача, запушване на ноздрата, деформация на устната
 • Инцизия + АБСр
Carbunculus
 • най-често по дорзалната част на шията
 • плътен възпалителен инфилтрат, в който се въвличат и подлежащите тъкани – фасции, мускули.
 • около космите се наблюдават белезникави петънца, по–късно фисули
 • ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
  • започва се с консерванивно лечение (хирургична обработка + АБСр)
  • при прогресиране – оперативно Ле – отстраняват се гнойно – некротичните участъци.
Усложнения
 • особено опасни са фурункулите в областа на назолабиалната гънка, горната устна и носа.
 • Причината – v. angularis анастомозира  с sinus cavernosus – мозъчен абсцес или гноен менингит
 • Други усложнения – тромбофлебити, сепсис, далечни мета (кости, бели дробове, бъбреци)
 • NB! Фурункулите никога не се изтискват – Вади се жилото!

Erysipelas

 • остро възпаление на всички слоеве на кожата
 • най-често при кърмачета, ИДС, при нарушена цялост на кожата
 • Streptococcus pyogenes – анаеробен G +
Клиника
 • ИП 1 -3 дни
 • ярко червено зачервяване на кожата -  „червен вятър” с неравни очертания, надигнати ръбове
 • по-късно се образуват пустули
 • силно увредено общо състояние
 • фебрилно – интоксикационен сд
Лечение
 • Медикаменозно
 • Ваксина!

Syaloadenitis

 • първично или вторично
 • остро или хронично възпаление на слюнчените жлези
 • по-често в ДВ
Parotitis epidemica
 • остро инфекциозно заболяване с вирусна генеза, което протича със засягане на екзокринните жлези
 • най-често околоушните слюнчени жлези (Заушка)
 • често усложнение е стерилитет при двустранен орхит
Бактериални сиалоаденити
 • Предразполагащ фактор – инфекции в устната кухина
 • Болка  и подутина
  • околоушната жлеза – болката ирадиира към ухото
  • подчелюстните – болката се засилва при преглъщане
 • Xerostomia – първоначално слюнката изтича мътновата, по-късно гнойна
 • Усложнения
  - абсцедиране, хронифициране
 • Лечение
  • Цефалоспорини или Макролиди
  • усложнените форми – Оперативно – ЕКСТИРПАЦИЯ НА ЖЛЕЗАТА

Radioosteomyelitis

 • асептично некротично възпаление, което възниква след ЛЛ 
 • долна челюст
 • може да се развие години след облъчването, при наличие на предразполагащи фактори като неудобна протеза или екстирпация на зъб
Клиника
 • слабо изразена възпалителна реакция
 • НЯМА БОЛКА
 • на определен участък от долната челюст се открива некроза с кафяв цвят, неравни остри ръбове, които травмират меките тъкани
 • най-често възниква секвестрация и спонтанна фрактура на долната челюст
Лечение
 • резекция до здраво
 • възстановяване целоста на долната челюст
  • титанова плостина
  • автотрансплант – АРТЕРИАЛИЗИРАН ОСТЕОМИОКУТАНЕН (ребро, илиачна кост)

Специфични възпалителни заболявания

Актиномикоза
 • Етиология
  • род Actinomyces – G +
  • сапрофит – част от нормалната микрофлора на устната кухина, червата и влагалището
  • образува друзи в тъканите
 • Предразполагащи фактори
  • лоша устна (вагинална) хигиена
  • екстракция на зъб, коремна операция – т.е. нарушена покривка
 • Топична класификация
  • цервико – фациална форма – НАЙ-ЧЕСТАТА
  • торакална
  • абдоминална
 • Клиника
  • протичането е вяло, протрахирано
  • най-често инфекцията се развива в меките тъкани – кожа, лигавици, мискули и в ЛВ
  • обазува се подутина – неболезнена, палпаторно – много твърда (като дърво)
  • след 2-3с кожата става виолетова, подутината „омеква” и фистулиза – виждат се множество фистулни отвърстия, от които изтича жълт гноен секрет, съдържащ актиномикозните друзи
 • Лечение
  • Хирургично – саниране на входната врата, екстирпация на огнището в ЛВ
  • АБСр- Пеницилини / Аминогликозиди
  • Ваксина!
Туберкулоза
 • Първична
  • Кожа, лигавици, ЛВ
  • Няколко дни след първичната инф – папули – пустули – язви с неравни ръбове
 • Вторична – Lupus vulgaris – Вълчанка
  • папули с червен цвят – еволюция до лесно кървящи язви
Сифилис

І-ви стадий – ПЪРВИЧЕН КОМПЛЕКС

 • в мястото на входната врата (устна кухина, glans penis, preputium, vulva, vagina) се образува плътен инфилтрат с мехурче, което се разкъсва и се образува язва
 • ulcus durum – червено, лакирано, плътно дъно. НЕБОЛЕЗНЕНА!!!
 • РЛВ се увеличават, уплътняват и също се неболезнени.
 • постепено язвата цикатризира

ІІ-ри стадий – ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ – след 6 – 10 седм.

 • СИФИЛИДИ – кожни обриви – макули, папули, пустули
 • по лигавиците – катарално възпаление с развитие на сиво – белезникави плаки
 • condylomata lata – около половите органи
 • всички обривни единици са високо инфекциозни
 • генерализирано увеличение на ЛВ
 • обривите оздравяват без цикатрикс

ІІІ-ти стадий – ГУМИ -  след 1 – 30 години

 • „Гуми” – сифилистични глануломи
 • разпадането на гумите в кожата води до образуване на дълбоки кратерообразни язви
 • „седловиден нос”
 • Невролуес
  • Tabes dorsalis (атаксия, загуба на дълбока сетивност)
  • Paralysis progressiva (подобна на маниен сд – уефория, веселост, цинизъм, липса на такт, хиперсексуалност, влошена памет)

 

Share this