Заболявания на езика

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Ankyloglossia

 • ограничена до липсваща подвижност на езика поради вроден къс френулум
 • нарушава се говора, храненето и гълтането
 • ФРЕНУЛОТОМИЯ или ФРЕНУЛЕКТОМИЯ

Macroglossia

 • дифузно или частично увеличаване на размера на езика – Кисти, Лимфангиоми
 • дифузно – езика не се събира в устната кухина и върху него се виждат отпечатъци от зъби
 • ПАРЦИАЛНИ РЕЗЕКЗИИ

Microglossia

 • недоразвитият език се разполага на пода на устната кухина, под формата на гънки
 • продобита – сред травми, възпалитения, резекции по повод неоплазии
 • нарушава се говора и хрането

Glossitis

На хирургично лечение подлежат

 • Болест на Heck – хиперплазия на лигавицата – възвалителни папули ~ 0.5 см – Вирусна генеза
 • Lingua geographica – Фибринозен глосит – конфлуилащи белезникави папули – ИДС
 • Папиларна хиперплазия

Преканцерози

 • Левкоплакия
  • идиопатична – авитаминози
  • симптоматична – никотин, хронична травма, горещи храни и напитки
 • Ca in situ

Тумори

 • Доброкачествени – Фибром и Папилом
 • Злокачествени – Сц карцином ( екзо / ендофитна и язвена форма) – по страничните ръбове на езика
  • XEМИГЛОСЕКТОМИЯ + РАДИКАЛНА ШИЙНА ЛЕМФАДЕНЕКТОМИЯ + ЛЛ

 

Share this