Травми на гръбначния мозък и периферните нерви

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012

Честота

 • 50% млади – под 25г – мъже
 • най-чести в шийно – гръден и гръдно – поясен отдел
 • ПТП, спортни травми, падане от високо

Патогенеза

Механизмът на увредата може да бъде:

 • компресия
 • внезапна силна ротация
 • дорзална хиперекстензия в шийния отдел води до разкъсване на задния надлъжен лигамент и счупване на дъгите на прешлените.
 • вентралната хиперфлексия в шийния отдел -  освен разкъсване на задния надлъжен лигамент, води до дислокация на  междупрешленните дискове, счупване телата на прешлените и изместване на дезартикулирания гръбнак напред.

За увредата на гръбначния мозък влияние оказва и широчината на спиналния канал. Последната расте в каудална посока. Ето защо фрактури в лумбален гръбнак рядко предизвикват пълна леция на гръбначния мозък.

Класификация

Според локализацията

 • кранио – спинален преход – до С2 – С3
 • Шийна – С3 до С7
 • Ригиден гръден отдел – Th1 -  Th 9
 • Гръдно – поясен преход – Th10 – L1
 • Лумбо – сакрален преход – L2 – S1

Според патогенезата и вида на увредата

 • Сътресение – Commotio medullae spinalis
 • Контузия – Contusio medullae spinalis
 • Частично / Пълно прекъсване
 • Хеморагии
  • епидурален хематом
  • субдурален хематом
  • Haematomyelia
 • Коренчеви увреди
 • Увреди на периферни нерви

Според неврологичната находка

 • Пълна спинална травма
 • Непълна спинална травма

Commotio medullae spinalis

 • най-често се развива спинален шок с краткотрайна загуба на съзнанието
 • ако травмата е в цервикален гръбнак – краткотрайна вяла квадрипареза, с арефлексия, анестезия, тазово-резервоарни нарушения
 • постепенно настъпва подобрение на състоянието – няма резидуална симптоматика

Contusio medullae spinalis

 • Съчатава се с фрактура, луксация и листеза на прешлени
 • Спинален шок в началото
  - състояние на вяла парализа на мускулите, пълна анестезия под нивото на увредата и тазово-резервоарни нарушения
 • При висока шийна контузия на гр. мозък болните загиват още в острия стадий, поради спиналния шок, мозъчния оток и тежък булбален синдром
 • С4 – парализа на диафрагмата
 • Гръдно-поясен отдел – чревна атония (симпатикус) – паралитичен илеус и хиповолемичен шок

Травматични хеморагии

 • Епидурален хематом – развива се за период от няколко часа след травмата
  • синдром на медуларна компресия
   • начало с двустранна радикулерна болка
   • долна параплегия + параанестезия + тазово-резервоарни разстройства
 • Субдурален хематом- развива се по-бавно – дни – седмици – синдром на медуларна компресия
 • Хематомиелия
  - спинален шок с пара или квадри плегия

Централен гръбначно – мозъчен синдром

 • последица от остра хиререкстензионна травма на фона на дегенеративно стеснение на спиналния канал в шиен отдел.
 • двигателната сила в горните крайници е по–силно засегната

Преден гръбначно – мозъчен синдром

 • при предна компресия от костни фрагменти, хеморагии или постравматична дискова херния
 • пара или квадриплегия
 • загуба на сетивност за болка и Т, при запазен усет за допир – сирингомиеличен Сд

Сегментни гръбначно – мозъчни синдроми

 • Сд на предния рог
  - вяла пареза (парализа) или фибрилации (дегенеративните)
 • Сд на задния рог ( Сирингомиеличен Сд) – загуба на сетивност за болка и Т, при запазена дълбока сетивност
 • Вегетативни разстройства
  • Симпатикови – Th1 – L2
  • Парасимпатикови – S2 – S4
  • вазомоторни, кожни, висцерални, трофични, тазоворезервоарни

Проводникови синдроми (прекъсване на аф и еф пътища)

 • Синдром на централния двигателен неврон
  • Намалена (пареза) или липсваща (плегия)
   мускулна сила

   • пара – при увреда под шийната интумесценция
   • квадри – при увреда над шийната интумесценция
  • Спастично повишен мускулен тонус
  • Липсват мускулни хипотрофии
  • Оживени сухожилни и надкостни рехрекси
   • разширени рефлексогенни зони
   • поликинетичен отговор
   • клонус на пателата и на стъпалото
  • Кожна коремна арефлексия
  • Патологични рефлекси – Бабински, Росолимо, орален автоматизъм
 • ДД със синдром на периферния двигателен неврон
  • отслабени до липсващи рефлекси
  • намален мускулен тонус
  • хипотрофия

Синдром на Braun – Sequard (на полунапречника)

 • Дисоциирана проводникава загуба на сетивност
  • ипсилатерално – за болка и Т
  • контралатерално – дълбока сетивност
 • Инсилатерална монопареза за долен крайник или хемипареза (ако е над шийната интумесценция)

Синдром на пълно трансверзално прекъсване на гръбначния мозък

 • Квадрипареза или долна спастична парапареза
 • Пълна анестезия
 • тазово – резервоарни нарушения
 • ВНС
Остро прекъсване на гръбначния мозък (травма)
 • спинален шок  ~ 1м – Іви стадий
  • вяла парализа
  • пълна анестезия
  • ретензия на урината – мехурен автоматизъм
  • бързо развитие на декубитални язви
 • Спинален автоматизъм – ІІри стадий
  • спастична парализа с хиперрефлексия
  • инконтиненция на урината – парализа на волевия сфинктер с периодично изпразване на мехура, поради контракция на детрузора
Увреда над шийната интумесценсия – С1 – С 4
 • централна квадриплеги-
 • квадрианестезия от проводников тип
 • парализа на диафрагмата
 • мехурен автоматизъм
Увреда на ниво шийна интумесценция -  C5 – Th2
 • вяла парализа за горни крайници
 • спастична парализа за долни
 • пълна анестезия
 • Сд на Klaude – Bernard – Horner
 • мехурен автоматизъм
Увреда в торакален гръбнак – Th2 – Th12
 • долна спастична параплегия
 • пълна анестезия
 • сегментни опасващи коренчеви болки
 • паралитичен илеус
 • мехурен автоматизъм
Увреда на ниво лумбална интумесценция – L1 – S2
 • долна вяла параплегия
 • параанестезия
 • импотенция
 • Incontinentio urinae et alvi
Удреда на conus medularis – S3 – S5
 • анестезия около ануса
 • липсва авнален и вулво – вагинален рефлекс
 • Incontinentio vera – Ischuria paradoxa – подтисната  волевата и автономната регулация

Коренчеви синдроми

Синдром на увреда на коренчетата
 • коренчева болка – засилва се при движение, кихане, кашляне, дефекация
 • парестезия и хипестезия
 • вяла парализа
Синдром Cauda equina
 • коренчева болка – таза, седалището и двата крака
 • мускулна слабост и хипотония – най- силно изразена за стъпалото
 • отслабени рефлекси – угасва ахиловия и плантерен рефлекс
 • тазово – резервоарни нарушения
 • неврогенно клаудикацио – при стеноза на спиналния канал и хронична исхемия

Плексусни синдроми

Pl. cervicalis – С1 – С4
 • болка и парестезия в тила и шията
 • слабост на флексорите на шията
 • парализа на диафрагмата
Pl. brachialis – С5 – Th1
 • горна плексусна лезия – падане върху рамото, дърпане на ръката
  • «криловидна лопатка» – хипотрофия на мускулите на раменния пояс
  • отслабен бицепсов рефлекс
  • невъзможна е флексията в лъкътната става
  • сетивни нарушения – рамото и радиалната част на ръката
 • задна плексусна лезия – затруднени са екстензиите
 • долна плексусна лезия
  • синдром на Сд на Klaude – Bernard – Horner
  • парализа на малките мускули на ръката
  • сетивните нарушения са по улнарната част на ръката
Pl. lumbalis
 • Сетивни нарушения – парестезия, болка, хипестезия
  • ингвинална гънка
  • предна, странична и медиална част на бедрото
  • медиална маст на подбедрицата
  • колянна арефлексия
 • Двигателни нарушения
  •  флексори на бедрото
  • екстензори на подбедрицата
Pl. sacralis
 • Сетивни нарушения – парестезия, болка, хипестезия – задна част на крака и цялото стъпало
 • ахилова и плантарна арефлексия
 • Двигателни нарушения

Периферно – нервни синдроми

 

Share this