Малформации на ЦНС в детска възраст

Categories: Хирургия
Published on: 13.03.2012

Честота

 • 10% от всички малфолмации
 • 75% от причините за интраутеринна смърт
 • 40% в  първите години от живота

Етиология

 • Гететични фaктори
 • Тератогенни фактори
 • Йонизираща радиация
 • Вирусни инфекции
 • ЗД
 • Алкохолизъм
 • Антиконфулсанти
 • Недостиг на Фолат

Syryngomyelia

(syrinx – цев)         

Най често едностранно или двустранно се наблюдават тръбести кухини в гр. м., обхващащи задните рога на сивото вещество по протежение на няколко сегмента на шийната интумесценция и затова се засягат горните грайници.

Клиника

 • изявява се в зряла възраст
 • Сирингомиелична дисоциация на сетивността – двустранна анестезия за болка и температура, при запазена дълбока сетивност
 • при уголемяване на кухините постепенно се увличат и предните рога, пирамидния път, задните стълбци и симптоматиката се обогатява.

Диагноза – ЯМР

Лечение  – оперативно

Прогноза – сериозна

Spina bifida

Spina bifida occulta
 • дължи се на незатваряне на дъгите на прешлените в лумбо – сакрален или цервикален отдел на гръбнака
 • Асимптомно!
Spina bofida aperta
 • комбинирана малформация, ангажираща гр.м., неговите обвивки, коренчетата, задната стена на вертебралния канал и меките тъкани.
 • на мястото на дефекта се установява подутина съдържаща части от гръбначния мозък
  • Meningocele -  само обвивки – асимптомни
  • Myelomeningocele – отпадни сетивни, моторни и автономни прояви. Менингит – 85% леталитет
   • подлежат на оперативно ле

Diastemomyelia

 • надлъжно разцепване на миелона от костно – фиброзна преграда по протежение на един или няколко прешлена. Най-често в областа на интумесценциите.
 • 2/3 хиперхигментация, окосмяване над дефекта
 • Клинично се проявава ~ 10г.в.
 • Ако не се оперира навреме – остатъчен неврологичен дефицит.
  • ЕКСЦИЗИЯ НА ТВЪРДАТА МОЗЪЧНА ОБВИВКА МЕЖДУ ДВЕТЕ ПОЛОВИНИ НА МИЕЛОНА.

Encephalocele

 • дължи се на незатваряне на невралната тръба  – 75% окципитално и 25% фронтално
 • Подутина – назофронтално или окципитално
 • Двигателен, интелектуален и зрителен дефицит
 • Според съдържимото си бива:
  • Meningocele – менинги
  • Encephalomeningocele – + мозък
  • Hydroencephalomeningocele – + вентрикул – прогресираща хидроцефалия

Синдром на Arnold – Chiari

 • Каудална дислокация на мозъчните структури през for. occ. magmium
 • 4 форми – според  тежестта
 • тип ІІ – най-голямо клинично значение
  • малкия и продълговатия мозък се намират в спиналния канал
  • шийният отдел на гръбначния мозък е дислоцират надолу
  • + други аномалии – Meningomyelocele, вътрешна хидроцефалия
 • Клиника
  • главоболие
  • атаксия
  • булбарна парализа
  • вяла парализа на горни крайници + спастична парализа на долните крайници

Hydrocephalia

 • увеличено количество на ликвора и дилатация на вентрикулите
 • комуницираща хидроцефалия
  • вентрикуларната система е проходима, но е нарушена резорбцията или увеличена продукцията на ликвор.
  • Вродени инфекции на ЦНС или Ту на Pl. choroideus
 • Некомуницираща (оклузивна) хидроцефалия
 • Прогресираща – по-честата, в кърмаческа възраст
  • увеличена обиколка на главата
  • зеещи шевове на черепа
  • повръщане
  • сънливост или възбуда
  • бомбирана фонтанела
  • „См на залязващото слънце” -  очите гледат надолу
  • централна квадрипареза
 • Стационарна – при по-големите деца
  • симптоми на ИКХ
  • нарушава се психическото развитие
  • ендокринни разтройства – безвкусен диабет, преждевременен пубертет и др.

Лечение – СПЕШНО ШЪНТИРАНЕ С ДРЕНИРАНЕ СЪМ ПЕРИТОНЕУМА

Craniosynostosis

 • преждевременно срастване на един и няколко от шевовете на черепа
  • Dolichocephalia – 60% – сагиталните шевове-  главата е тясна и дълга
  • Brachicephalia – 20% – коронарна синостоза – тилът и челото са плоски
  • Plagiocephalia – едностранно – асиметрия на черепа
 • ИКХ при синостоза на повече от два шева

 

Share this