Възпалителни заболявания на шията

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Върху протичането на възпалителните З на шията влияние оказват множеството междуфасцийни пространства и богатото кръвоснабдяване.

Шийната фасция се състои от 3 листа
 1. lamina superficialis – повърхностния лист – разпростира се по цялото протежение на шията. С горният си край се прикрепва за мадибулата, а назад се свързва с fascia nuchae. В областа на m. sternocleidomastoideus се раздвоява и образува неговото влагалище. Раздвоява се и в областта на подчелюстната слюнчена жлеза.
 2. lamina praetrachealis – от подезичната кост до гръдната кост и ключицата. От подезичната кост до щитовидната жлеза по средната линия повърхностния и средния лист са сраснали. По надолу двата листа са раздалечени – spatium suprasternale – тук преминават кръвоносни съдове и нерви.
 3. lamina praevertebralis – дълбок лист – намира се зад гълтача и пред гръбн. стълб.
Най-чести локализации на възпалителния процес в областта на шията
 • spatium suprasternale
 • spatium praeviscerale – между средния лист и органите на шията – комуницира с преден медиастинум
 • spatium retroviscerale – между дълбокия лист и органите на шията – комуницира с заден медиастинум
Етиология
 • одонтогенни инф.
 • по съседство, лимфогенни, хематогенни – рядко
 • открити травми

Остри възпаления

 • Staphilococcus, Streptococcus
 • Път на проникване на инф. са порите на комените фоликули, кожни лезии или по лимфен път при инф. в устната кухина.
Furunculus
 • Най-често по врата.
 • Благоприятстващи ф-ри са лошата лична хигиена и хронично триене от шалове и яки.
 • Хирургично лечение се налага при абсцедиране – ИНЦИЗИЯ и ДРЕНАЖ.
Carbunculus
 • ЕКСЦИЗИЯ НА НЕКРОТИЧНИТЕ ТЪКАНИ и ДРЕНАЖ
 • АБСр – локално и сестемно
Lymphadenitisacuta
 • ЛВ са подути, болезнени и плътни
 • При абсцедиране кожата се зачервява – ИНЦИЗИЯ и ДРЕНАЖ.
 • След излекуване на първичното огнище настъпва обратно развиние
Abscessuset Phlegmona
 • най-често с одонтогенен произход
 • биват
  • повърхностни и дълбоки
  • серозни и гнойни
 • Тежко септично състояние – астено –аадинамия, фебрилно–интоксикационен сд и функционални прояви от страна на ДС и ССС
 • Локален статус: dolor, rubor, tumor, calor, functio leasae, fluctuatio
 • Дълбок флегмон на съдово-нервния сноп на шията – при абсцедиране на ЛВ.
 • Phlegmona submentale
 • Phlegmona submandibulare
  • Phlegmona lignosa („дървен”, повърхностен, флегмон на Reclus (Реклю) – резултат от инфекция със слабо вируленнтри микроорганизми. Развива се бавно (седмици, месеци) и се формира инфилтрат с дървена плътност. Надлежащата кожа е синкаво – виолетова. Може да фистулизира. Болката е слаба.
  • AnginaLudowici (дълбок) – флегмонозна ангина, при която гнойната колекция се спуска към diaphragma oris и медиастинума с развитие на сепсис, медиастинит и др.

Хронични възпаления

Редки!

ТБС лимфаденит
 • първоначално се установяват двустранно УПЛВ, които са сраснали в пакети и са неболезнени
 • по-късно абсцедират и фистулизират – кКожата около фистулата е зачервена и мацерирата
Аctinomycosis
 • плътни инфилтрати със синкаво – кафяв цвят, които фистулизират и отделят жълтеникава гной.
 • лечение – АБСр + ИНЦИЗИЯ и ДРЕНАЖ
Lues
 • развива се вторично при локализация в устната кухина и езика.

 

Share this