Новообразувания в областта на шията. Злокачествени тумори на шията

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012
 • Щитовидна жлеза
 • Фаринкс
 • Ларинкс
 • Хранопровод
Първични
 • Доброкачествени
  • добре ограничени
  • капсулирани
  • бавно развитие
  • неболезнени
  • несраснали с околните тъкани
  • не прорастват и рядко предизвикват явления на компресия
  • най-чести са: Lipoma, Fibroma, Lymphangioma, Haemangioma, Neurinoma, Neurofibroma
 • Злокачествени
  • неясни граници
  • бърза прогресия
  • прорастват към съседните органи
  • най-чести са: Morbus Hodjkin, Lymphosarcoma, Ca branchiogenes
Вторични
 • метастатични – Щитовидна жлеза, Гърда, Стомах, Устна кухина
Lipoma
 • доброкачествен Ту с произход от мастната тъкан
 • най-често се разполага подкожно, но може и подфасцийно
 • ТОТАЛНА ЕКТИРПАЦИЯ
Fibroma (durum et molle)
 • доброкачествен Ту с произход от влакнестата с.т.
 • най-често се разполага в кожата, по езика, в стената на хроносмилателните органи
 • възелче с различна плътност, на краче или на широка основа
Lymphangioma
 • доброкачествен Ту с произход от лимфните съдове
 • биват
  • вродени и продобити
  • кистозни (прости) и кавернозни ( достигат до големи размери)
 • най-често се разполагат на шията, устните и по езика (macrocheilia, macroglossia)
 • може да се инфектират по лимфен път
Haemangioma
 • H. capillare
  • възелче с червен цвят, кърви при травма
  • деца
 • H. cavernosum
  • венозен – най-честата му локализиция е в черния дроб
  • ограничени и дифузни
  • представлява кухина изпълнена с кръв
  • меко – елестична формация, синкаво – червена на цвят и при натиск не избледнява
  • Ограничените – ЕКСТИРПАЦИЯ
  • Дифузните – ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ, КРИОДЕСТРУКЦИЯ
 Neurinoma
 • доброкачествен Ту с произход от швановите клетки
 • най-често в кожата, стената на стомаха и в понто –церебеларния ъгъл (от n. statouacusticus)
 • в шийната област води началото си от n.  vagus или  pl. brachialis
Ca branchiogenes
 • след 40 г.в.
 • плоскоклетъчен Са с произход от хрилните дъги
 • латерално в горната част на шията
Neurofibroma
 • единичен възел разположен по хода на нервите в кожата или по коренчетата
 • множествената форма – Неврофиброматоза – Б на Recklinghausen – АД
  • множествени кавяви петна по кажата („мляко с кафе”), които се увеличават през пубертета
  • умствено изоставане
  • множествени Ту на ЦНС и ПНС
  • кожни Ту и подкожни неврофиброми

 

Share this