Методи за изследване на щитовидната жлеза

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Анатомични данни

 • ЩЗ има пеперудообразна форма и се разполага пред трахеята от щитовидниа хрущял до ІV-ти трахеален пръстен
 • състои се от два лоба, свръзани с истмична част
 • понякога от истмуса в кръниална посока излиза още още един лоб – proc. pyramidalis.
 • 20 -30 g
 • срастнала е с трахеята и ларинкса и се движи заедно с нея при преглъщане.
 • кръвоснабдяване
  • a. thyroidea sup. клон на каротис
  • a. thyroidea inf. клон на tractus thyrocervicalis
 • лимфен оток – към дълбоките ЛВ по хода v. jugularis int.  към претрахеалните и надключечни ЛВ.

Физиология

Методи за изследване

Анамнеза
 • З на ЩЗ протичат с множество с-ми от страна на различни органи и системи в организма
  - Нервна, ССС, ГИТ, очи и др.
 • Основният локален с-м е подутина отпред на шията, разположена под щитовидния хрущял на гръкляна
 • Тръбва да се уточни давността, как се променя размера, има ли болка?
 • Оплаквания като нервност, отслабване на теглото и дифузно увеличение на ЩЗ насочват към хиперфункция
Локален статус
 • Оглед в право положение
 • Палпация
  • има ли увеличение?  равномерно ли е? повърхност? болезненост? УЛВ?
  • промени в големината – по скалата
  • консистенция – мека, умерено плътна, плътна
 • белези на компресия – разширени и нагънати вени, удебелен и скъсен врат, задух
 • Аускултация – съдов шум – трил
Инструментални изследвания
 • УДЗ – основен метод
 • Ro gr- с контраст- може да се види стеснение, девиация, артериография
 • Изототопна диагностика
  • Сцинтиграфия – топли, студени, горещи възли
  • I – каптация – функционално състояние на жлезата
 • TSH, T3, T4
 • Биопсия
 • Консулт с УНГ – предоперативно се прави ларингоскопия – за оценkа състоянието на n. reccurens

 

Share this