Рак на щитовидната жлеза

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012
Честота
 • най-честото първично З., изключетелно рядко се касае за метастатичен рак на ЩЗ
 • 1/3 – под 45г
 • след рака на яйчника, рака на ЩЗ е най-честата ендокринна неоплазия с висок леталитет
Класификация

(според проидхода на Ту клетки)

 • от фоликуларния епител
  • диференцирани – папиларен, фоликуларен и смесен Са
  • недиферензиран – анапластичен Са
 • от парафоликуларните  С –кл – медуларен Са
Етиология и патогенеза
 • Екзогенни ф-ри – Ro, йонизираща радиация, изотопи. Доказана е директна връзка между рака на ЩЗ и облъчванията в горната част на тялото в ДВ, по повод – хиперплазия на тимуса, акне, аденоидни вегетации и др. Латентния период е 20 до 50г
 • Ендогенни ф-ри – най-често на фона на предшестваща патология
  • при струма
  • сцинтиграфски изобразените „студени ” възли се смятат за преканцероза
  • Базедова Б, Базедофицирана струма и токсичен аденом – доказано е че високото ниво на TSH е основен етиологичен и патогенетичен ф-р. Смята се, че Тиреостатиците също може да индуцират рас на ЩЗ
Патоморфология и КК

Папиларен рак

 • НАЙ-ЧЕСТИЯ
 • Представя се като солитален възел върху единия лоб на ЩЗ. Ако е лъчеиндуциран обаче е с мулницентрична лакализация
 • Мета – първо в ЛВ на шията, Далечни – Белия дроб

Фоликуларен рак

 • Среща се предимно в райони с ендемична гуша
 • Представя се като единичен некапсулират туморен възел
 • Има склонност да дава мета по хематогенен път – бял дроб, черен дроб, кости, мозък
 • По отношение на преживяемостта прогнозата е по-лоша в сравнение с папиларния рак.

Анапластичен рак

 • Особено агресивен Ту с изразена инвазивност и ангажиране на хранопровода, трехеята и далечни хематогенни мета.

Медуларен – С- клетъчен карцином

 • Солитарен възел
 • Среща се спорадично или хередитарно
 • Водещ с-м при спорадичния е изолирането на „студен” възел в единия лоб, докато при фамилната форма – двустранно, милтифокално + други ендокринни неоплазии
 • Диагноза –  по  калцитонина.

MEN 2 – Сд на Sipple

 • Феохромоцитом + ХиперпараТ + Медуларен рак

Класическите с-ми при рак на ЩЗ са късни с-ми на силно напреднал малигнен процес:

 • водещ с-м е видим или палпаторно установим възел – наличието на твърд, плътен възел с леко изразена неравност на повърхността е подозлително за Са
 • установяването на УПЛВ (неболезнени и твърди) на шията и в супраклавикуларната ямка в съчетание с възлеста гуша насочва към диагнозата
 • внезапна поява на подутина и бързото и нарастване, особено на фона на лечение с тиреостатици
  • затруднено преглъщане
  • дрезгав глас
  • Сд на Klaude-Bernard-Horner
  • стридор
  • венозна стаза (Сд на горната празна вена)
 • РФ – екзогенни и ендогенни. Възраст – под 20 и над 60г
Инструментални изследвания
 • Сцинтиграфия – „стедени” възли или зони
 • УЗД – възела се изобразява като зона с намалена ехогенност, има неравен контур, не рязко ограничена от околния паренхим, калцификати (псамомни телца – патогномонични за папиларен рак)
 • ТАБ
 • Туморни маркери – Тиреоглобулин, Калцитонин, СЕА
 • УНГ – ларингоскопия
 • КТ – за мета
Лечение

Хирургично – 2 стратегии

 • максимална – ТИРЕОИДЕКТОМИЯ + 131 I –терапия + ЛЛ. Прави се сцинтиграфия на цялото тяло (за мета)
 • конервативна – ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩА
  • при жени под 50 г.в и мъже под 40 г.в
  • при папиларен или фоликулерен рак в І-ви стадии

На мах терапевтична стратегия подлежат болни извън горната група, както и тези с медуларен или недиференциран Са.

 

Share this