Методи за временно и окончателно кръвоспиране

Кръвоспиране Спонтанно – при капилярни кровотечения, хеморагии от малки съдове Изкуствено нехирургично / хирургично временно / окончателно Haemostasis provisoria (временно, предварително) цели да намали кръвозагубата до момента на дефинитивната хемостаза първа помощ – животоспасяващ характер извършва се незабавно при установяване на външно кървене и липса на възможност за окончателна хемостаза [...]

Кръвотечение. Компенсаторни реакции при кръвозагуба. Нехирургично кръвоспиране. Хемостатични средства

Определение Процесът на изтичане на кръв извън ССС в тъкани и кухини на организма или във външната среда се нарича кръвотечение (haemorrhagia, haima- крав и rhegnymi – бликам). Кръвотечението води до анемия – състояние при което количеството на Hb в кръвта е недостатъчно за задоволяване О2 нужди на организма. Следкръвоизливната [...]

Кръвотечения в плацентарния период

При правилно проведена Метергинова профилактика кръвозагубата е около 100мл. При нормално протекло раждане общата кръвозагуба е приблизително 300мл, а ако има разкъсвания или епизиотомия още около 200мл. Кръвозагуба до 500мл се толерира добре. Кръвозагуба над 500мл се счита за патологична. NB! Всяко кървене над 600мл се счита за застрашаващо живота! [...]

Кръвотечения през втората половина на бременнността. Патология на  плацентата

Аномалии във формата и големината Нормално плацентата след раждане има кръгла форма с диаметър около 15-20cm и тежи 500g. Отклоненията в нормалната дискоидна форма не смущават сериозно протичането на бременността. placenta fenestrata -  участъци съставени само от хорион и амнион placenta biparata / triparata / multilobata – две , три [...]

Спонтанни аборти

Определение Аборт се нарича всяко прекъсване на бременността преди 20 г.с. (старо 28г.с.), в резултат на което се експулсира плод с тегло под 500g (старо 1000g). Днес се счита, че експулсията на плод с тегло между 500 – 1000g е ІV степен на недоносеност (незрял плод). Ако в посочените срокове [...]

страница 1 от 1