Зависимости

злоупотреба – когато се отразява на здравето и на социалното функционира зависимост – състояние на психическа и/или физическа зависимост под въздействие на психоактивно вещество. Поведението се диктува от „вътрешна принуда” да се приема веществото, за да се изпитва неговото физическо и/или  психично въздействие и да се преодолее дискомфорта предизвикан от [...]

Отравяния с наркотични вещества

Злоупотреба – когато се отразява на здравето и на социалния живот Зависимост е състояние на психическа и/или физическа зависимост, под въздействие на психоакактивно ещесттво. Поведението се диктува от „вътрешна принуда” да приема веществото, за да изпитва неговото физическо и/или психическо въздействие и да се преодолее дискомфорта предизвикан от липсата му [...]

страница 1 от 1