Хранене и ракови заболявания

Втори по честота след ССЗ -  13-15% от общата смъртност Мултифакторно заболяване свързано с храненето 10% за Ca pulmonis 50% за Ca gl .mammae 75% за Ca сolonis et ventricul + вируси, радиация, химични в-ва (70-90%), свободни радикали Хранителни канцерогени рак на езофага – горещи храни и напитки рак на [...]

Редки тумори на млечна жлеза

Б на Paget Инфламаторен Са Окултен рак на млечна жлеза с аксиларни метастази Рак на млечна жлеза при мъже Муцинозен Са Папиларен Са Комедо – Са Анапластичен Са Б на Paget История Сър Джемс Пейджет лезия на мамилата и ареолата с характеристиката на „обикновена екзема” според него този тумор първоначално [...]

Злокачествени тумори на млечната жлеза

Рак на млечна жлеза Ca in situ- неинвазивни – Дуктален и Лобуларен Инвазивни Дуктален -70% Лобуларен Медуларен Редки тумори Муцинозен Са Папиларен Са Комедо – Са Инфламаторен Са Анапластичен Са Б на Paget Рак на млечна жлеза 1/4 от всички новообразувания 50 -60 г.в Етиология и патогенеза Генетични мутации в [...]

Рак на щитовидната жлеза

Честота най-честото първично З., изключетелно рядко се касае за метастатичен рак на ЩЗ 1/3 – под 45г след рака на яйчника, рака на ЩЗ е най-честата ендокринна неоплазия с висок леталитет Класификация (според проидхода на Ту клетки) от фоликуларния епител диференцирани – папиларен, фоликуларен и смесен Са недиферензиран – анапластичен [...]

Новообразувания в областта на шията. Злокачествени тумори на шията

Щитовидна жлеза Фаринкс Ларинкс Хранопровод Първични Доброкачествени добре ограничени капсулирани бавно развитие неболезнени несраснали с околните тъкани не прорастват и рядко предизвикват явления на компресия най-чести са: Lipoma, Fibroma, Lymphangioma, Haemangioma, Neurinoma, Neurofibroma Злокачествени неясни граници бърза прогресия прорастват към съседните органи най-чести са: Morbus Hodjkin, Lymphosarcoma, Ca branchiogenes Вторични метастатични [...]

Тумори на устната кухина и лицево-челюстната област

Честота 90 % Епителни тумори 50 – 70 г.в Са на кожата на лицето Класификация Хистологичен строеж от покривния епител Папилом Карцином – Сц и Бц от жлезист епител аденом аденокарцином ММ невроектодермални невуси одонтогенни епителни тумори амелобластом амелобластен Са одонтогенен фибром Биология доброкачествени злокачествени Топография горна / долна устна [...]

Класификация на злокачествените неоплазми

Хистологична класификация на туморите Тъканен произход   Доброкачествен Злокачествен Епителни Покривен епител Жлезист епител Трофобластен епител   папилом аденом мола хидатидоза   базоцелуларен Са аденоСа хорионСа Мезенхимни Фиброзна т. Хрущална т. Костна т. Мастна т. Гладка м. т. Напречнонабраздена м. т. Кръвоносни съдове Лимфни съдове   фиброма хондрома остеома липома [...]

Основни принципи на канцерогенезата

Етиология на неоплазиите Химични карциногени полициклични и хетероциклични въглеводороди – продукти на каменовъгления катран ароматни амини нитрозамини антрациклични антибиотици – Митомицин, Гризеофулвин синтезирани в организма метаболити – производни на стероидите, ароматни аминокиселини Физични карциногени йонизилаща радиация УВ азбест вътрематосни котрацептиви поливинил целофан Вируси РНК – онкогени – HTLV; HIV ДНК [...]

Тумори на тестиса

Предразполагащи фактори травми възпалителни процеси атрофия / хипоплазия крипторхизъм наследственост Хистологични варианти Seminoma – 30-60% Ca embryonale – 20-40% – 20-30г.в. Teratoma – ранна детска възраст Choricarcinoma – рядък, но крайно злокачествен, високо ниво на ЧХГ – 20-30г.в. Смесени Клиника 60% асимптомно – увеличаване на тестиса – бавно, открива се [...]

Тумори на простатната жлеза

Аденом на простатната жлеза (доброкечествена простатна хиперплазия) Доброкачествено заболяване, което не еволюира до карцином, но е възможно едновременно развитие на аденом и карцином. Най-честото заболяване при мъжете след 50г. Етиология и патогенеза ниската продукция на тестостерон, води но увеличаване на GnH от хипофизата високо ниво на ДТК Патоанатомия субвезикално разрастване [...]

страница 1 от 2»