Образна диагностика

Categories: Урология
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

БУМ

Обикновено предшества венозната урография. Преди извършването й се прави почистване на ГИТ (клизма) – не бива да има газове и фекални маси.

 • контурите на бъбреците се разполагат от ХІ-то ребро до напречния израстък на L3
 • десния бъбрек обикновено е разположен с един прешлен по-ниско от левия
 • от долния полюс на бъбрека до крилото на хълбочната кост – 3-4 напречни пръста
 • горните полюси на бъбреците са събрани, а долните леко отведени като следват външния ръб на m. psoas
 • пикочопроводите вървят успоредно на гръбначния стълб до навлизането им в таза, след което правят извивка навън като следват стената на таза, а след това навътре.

Информационна стойност:

 • Ориентировъчна стойност за формата, големината и местонахождението на бъбреците
 • Вродени аномалии
 • Намалена сянка на бъбреците – двустранно – нефроскрероза, запушване или притискане на a. renalis
 • Увеличена сянка на бъбрека
  • едностранно – компенсаторна хипертрофия, хидронехроза, тумор, травматичен хематом
  • двустранно – поликиснозна дегенерация, хидронефроза, дифузен ГН
 • Наличие на допълнителни сенки (конкременти)
  • Ако сянката е между L1 и  L2, непосредствено до ръба на  m. psoas – конкремента е в легенчето
  • Ако сянката е в участъка където се проектиран пикочопроводите, т.е.  под  L3 –  успоредно на гръбначния стълб. Двата пикочопровода са събират при навлизането си в мехура на 3см над симфизатаи на около 3см един от друг, следователно конкремента най-вероятно е в пикочопроводите. Самият вид на сянката – леко продълговата, разположена по дългата си ос, също говори за камък в пикочопровода. ДД - калцификати в лимфни възли, варикозни вени.
  • Нормално камъните в мехура се намират на 2-3см над симфизата централно. Ако конкремента е резрположен по-високо или странично, трябва да се приеме че има инравезикален аденом на простата, който изтласква конкремента  или е налице дивертикул, в който се намира камъка. ДДконкременти в простаната жлеза – очертават се върху или непосредствено под симфизата. Не са добре отграничени, множествени и дават петнисти сенки. На същото място може да има и камъните в уретрите.

ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ

Визуализира се цения уринарен тракт – кухинната систева, уретерите и пикочния мухур.  Използват се нейонни  йод-съдържащи контрасни вещества (по-рядко дават алергични реакции от йонните). При нормална бъбречна функция се постига контрастиране на бъбречния паренхим (нефрографска фаза) и изображение на  на кухината система чрез ГФ и тубулна реабсорбция. Rо-gr се правят на 10та, 20та, 30та и 60та мин.-Обикновено на 5 мин до изпълване на цялата пикочна система.

 • дава сведения са морфологично и функционално състояние цялата пикочна система
 • при БН, остър пиелонефрит, дехидратация – малка диагностична стойност, поради забавено излъчване на контрастното вещество.
 • неизбразяване – говори за разрушен бъбрек – дистопия, агенеция, дистрофия
 • на 5та мин – нефрографска фаза, в следващите минути – екскреторна фаза ( легенче, уретри, пикочен мехур) .След изпълване на мехура, болния уринира и се прави нова снимка изобразяватсе шийката на пикочния мехур и уретрата.
 • нормално се изобразяват горен, долен и среден ред чашки, които се сливат и дават легенчето. То има форма на фуния. Различават се три вида легенчета:
  • Ампуларно легенче – с малко на брой и по-малко чашки, долепени до стената му
  • Разклонено легенче – няколко на брой фини чашки от І ви ред, след това от ІІ ри , и накрая 10-15 от ІІІти ред
  • Смесен вид
 • Пикочопроводът върви надолу, по средата на напречните израстъци на лумбалните прешлени. В началото леко косо, на нивото на промонториума навън и следва извивката на таза и на 2-3см над симфизата двата пикочопровада се събират на 3-4см един от друг. При нормална бъбречна функция пикочопроводите се изпълват с контраст на 5-6 мин, но почти никога не се изпълват напълно. Целите пикочопроводи се изпълват, ако е налице застой и са атонични. В пиелоуретралния сегмент са широки 2мм, след това се разширяват до 10мм. В участъка на прекръстосване със съдовете – 3-4мм. Най-стеснена е интрамуралната част (при вливане в пикочния мехур) – 2 мм.
 • Пикочния мехур се разполага над симфизата симетрично от двете страни. Овална или елипсовидна форма. Гладки стени. Вместимост 350 – 500 см3. При аденом – дефект в изпълването. Нормално след микция в мехура не остава контраст.  Шийката на пикочния мехур е гладка.

Показания:  

 • вродени аномалии
 • бъбречна туберкулоза
 • хроничен пиелонефрит
 • рецидивиращи уроинфекции
 • тумори
 • хидронефроза
 • уролитиаза

РЕТРОГРАДНА ПИЕЛОГРАФИЯ

Болния се цистоскопира  и през кътетър се вкарва контрасна материя в остиума на уретера.  Дава сведения са морфологичното и функционално състояние само ЕДНОСТРАННО.

Показания:  

 • „НЯМ БЪБРЕК” -  конкременти аномалии, тумори
 • преди поставяне на dable J стенд при стеснение на пикочопровода

РЕНОВАЗОГРАФИЯ

Контрастно изследване на артериалната и винозна съдова мрежа на бъбрека. Контрасната материя  се вкарва  през катетър или в аортата или директно в a. renalis (селективна реновазография).

Показания:  

 • бъбречен тумор
 • хематурия с неясен произход
 • вродени малформации
 • реновазална хипертония
 • терапевнична емболизация на a. renalis при бъбречен тумор

КАВОГРАФИЯ

Контрастно изследване на v. cava inferior – за доказване на метастази при бъбречен тумор.

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ

Със или без контраст.

 • патологични процеси в периреналното пространство
 • бъбречни травми
 • бъбречни, надбъбрчечни и ретроперитонеални тумори
 • гнойни бъзпалителни процеси (абсцеси)

ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

Дава многоплоново изображение. Стадиране на бъбречните тумор (TNM класификация) – по-добре се визуализират туморните тромби и лимфните метастази, но не може да се видят костните метастаци, преминамането на тумора извън капсулата на бъбрека (КТ).

 

Share this


Close Print