Радиоизотопно на изследване

Categories: Урология
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

ИНГ

 • 131 йод- хипуран – i.v.
 • предварителна хидратация на организма с 500 мл течност, за да се гарантира добра диуреза

ИНГ има следните фази:

 1. Васкуларна фаза – състояние на бъбречна съдова мрежа. Първите 10-30 сек – рязко покачване на кривата, което отговаря на транспорта на хипурана от момента на инжектирането му до постъпване в бъбречното съдово русло.
 2. Секреторна фаза- гломерулна активност – тубулна секреция и резорбция. Следващите 2-6 мин. Къса възходяща отсечка, но с по-малка стръмност и пикообразен връх –  окончателната екскреция на хипурана в клетките на проксималните тубули. По тази фаза се оценява Tmax.
 3. Екскреторна фаза – уретурална екскреция – десцендентната част от кривата. 5-16мин. Продължителността и се влияе от възрастта, артериално налягане, състояние на кръвоносните съдове и др.

Показания:

 • нарушения в тубулната и гломерулната функция
 • препятствия в дренажа на бъбреците
 • стеноза на уретрата
 • хидронефроза
 • хронични нефропатии
 • „ням бъбрек”

Патологична ИНГ

 • Хидронефротичен (застоен) тип
  • липсва екскреторна фаза
  • покачването но кривата продължава по време на изследването или приема хоризонтален вид
  • камъни в бъбрека / уретера, стеноза на уретера, шоков бъбрек, диабетна нефропатия, поликистозни бъбреци
 • Изостренуричен (хоризонтален) тип
  • кривата има ниска амплитуда и хоризонтален ход
  • говори за тежко увредена бъбречна функция
 • Редуциран тип
  • правилен ход, но ниски амплитуди и в трите фази
  • говори за загуба на бъбречен паренхим – хипопластичен бъбрак, парциална резекция
 • Нефректомичен тип
  • пълна липса на ІІ ра фаза
  • ниска крива с лек наклон към абсцисата
  • увеличена сянка на бъбрека

Конвенционална СЦИНТИГРАФИЯ

Детектора обхожда предварително зададеното поле и отпечатва щрихи, съответстващши на натрупването на радиофармацевтика.

Информационна стойност:

 • форма, големина и очертания (гладки, резки, неравни) на бъбреците
 • интензивност и  хомогенност на натрупване на радиофармацевтика в бъбрека и величина на фона на околните тъкани

Показания:

 • дифузни изменения – аномалии, хидронефроза, хронични нефропатии
 • огнищни изменения – кисти, тумори, туберкулоза, метастази, инфаркти
 • Ro – gr „ням бъбрек”

Нормална сцинтиграфия на бъбреците:

 • гладки и резки контури на бъреците
 • равномерно разпределение на радиофармацевтика
 • дължина 8-14 см
 • ширина 5-6 см

Патологична сцинтиграфия

 • измененията могат да бъдат: Локални / Дифузни / Едностранни / Двустранни / Единични / Множествени
 • едностранна аплазия – единия бъбрек не се изобразява, поради липса на функциониращ паренхим
 • хпопластичен бъбрек – намалени размери
 • поликистозен бъбрек – увелечени размери + множество „студени” зони
 • тумори- „студена зона”
 • инфаркти -  вид на клин с връх към центъра

Гама камерна СЦИНТИГРАФИЯ

Информационна стойност:

 • визуално проследяване динамиката на разпределение на радиофармацевтика (като ИНГ)
 • измерване на ГФ и ефективен БПТ

Показания: най-често Хипертонични състояния – стенози на бъречните артерии – отделянето на радиофармацевтика е забавено.

 

Share this