Апостематозен бъбрек, пионефроза, карбункул, абсцес

Categories: Урология
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Pyelonephritis apostematosa

Определение
 • гнойно-възпалителен процес, локализиран предимно в коровия слой на бъбрека
 • хяряктурезира се с образуване на многобройни малки гнойници (апостеми)
 • дължи се на застой на урината в горните пикочни пътища
 • най-често е усложнение на вторичен остър пиелонефрит при калкулоза
 Клиника
 • фебрилно-интоксикациозен синдром
  • висока температура с втрисане и изпотяване
  • сух и обложен език
  • астено-адинамия
  • главоболие
  • тахикардия
 • силна болка – предна коремна стена и лумбалната област
 • мускулна защита
Диагноза
 • Клинични симптоми
 • Лабораторни изследвания- данни за инфекциозен процес
  • левкоцитоза с олевяване и токсични гранулации
  • бактериемия и бактериурия + левкоцитурия
 • БУМ
  • сколиоза на гръбначния стълб от страната на поразения бъбрек
  • заличен контур на поясните мускули
 • ВУГ
  • неясен контур на чашките и легенчето
  • увеличен бъбрек
  • канкремент
Оперативно лечение


Carbunculus renis

Определение
 • окръглен гнойник под фиброзната капсула
 • образуване на инфектиран тромб в кръвоносните съдове на бъбрека или директна бактериална инвазия
 • дължи се на масивна бактериална инвазия от далечно огнище
 • при разпад – карбункула се отваря в легенчето или в паранефралната тъкан (пионефрит, паранефрален абсцес)
 Клиника
 • ако се развие като усложнение на острия вторичен пиелонефрит – като апостевматозен бъбрек
 • ако се развие като хематогенна разсейка – преобладава фебрилно – интоксикациозния синдром
Диагноза
 • Клинични симптоми
 • Лабораторни изсредвания- данни за инфекциозен процес
  • левкоцитоза с олевяване и токсични гранулации
  • бактериемия
  • бактериурия + левкоцитурия – ако са силно изразени – връзка на карбункула с легенчето
 • БУМ
  • сколиоза на гръбначния стърб от страната на поразения бъбрек
  • заличен контур на поясните мускули
  • увеличен бъбрек с изпъкналост
 • ВУГ
  • притиснати, деформирани, раздалечени чашки
  • ДД с туморен процес
Оперативно лечение


Abscessus renis

Усложнение на
 • Остър пиелонефрит – при общирен възпалителен инфилтрат
 • Абсцедиране на карбункул
 • Апостематозен бъбрек
Клиника
 • Фебрилно- интоксикациозен синдром – тежко септично състояние
 • иктер по склерите
 • силна болка в лумбалната област, засилва се при палпация
 • мускулна защита
 • п ринудително положение – свит към корема крак от страната на засегнатия бъбрек
Диагноза
 • Клинични симптоми
 • Лабораторни изследвания- данни за инфекциозен процес
  • левкоцитоза с олевяване и токсични гранулации
  • бактериемия и бактериурия + левкоцитурия- когато абсцеса се отвори
Оперативно лечение


Paranephritis

 • ретроперитонеално възпаление
 • обхваща пространството ЗАД  fascia relis ( разположена над capsula adiposa и corpus adiposum pararenale)
 • може да е усложнение на карбункула и абсцеса на бобрека


Pyonephrosis

Определение
 • краен стадий на  гнойно-възпалителните процеси (специфични / неспецифични)
 • напълно разрушаване паренхима на бъбрека
 • кухинната система е изпълнена с гной, урина и продукти от тъканния разпад
 • съпровожда се от пара- и  перинефрит (възпаление на околобъбречната мастна тъкан)
 • Изход от:
  • вторичен, калкулозен пиелонефрит
  • аномалии на пикочните пътища
  • др. причини за обструкция на пикочните пътища
Клиника
 • фебрилно- интоксикациозен синдром
 • силна болка в лумбалната област
 • мускулна защита
 • изглаждане на талията и зачервяване на кожата
Диагноза
 • Клинични симптоми
 • Лабораторни изследвания- данни за инфекциозен процес
  • левкоцитоза с олевяване и токсични гранулации
  • бактериемия и бактериурия, левкоцитурия до пиурия
 • Уретроцистоскопия – изтичане на гъста гной
 • Ретроградна уретропиелография
  • разширена и деформирата кухинна система
  • неясен контур на чашките и легенчето
  • увеличен бъбрек
Лечение-нефректомия

 

Share this


Close Print