Анамнеза на заразно болен

Categories: Помагала
Tags: No Tags
Published on: 26.03.2012
1. Паспортни данни
 • трите имена
 • възраст
 • народност
 • адрес
 • професия
 • месторабота (детско или учебно заведение)
2. Анамнеза на настоящето заболяване
 • Изясняване началото на заболяването
  • Кога е заболял?
  • Как – внезапно или постепенно?
  • Първи симптоми и основно оплакване на болния
 • Проследяване развитието на началните симптоми. Поява на нови симптоми и тяхното развитие.
 • Потърсена ли е лекарска помощ и какво лечение е проведено?
 • Какво е общото състояние? (отпадналост, апетит, дефекация, уриниране, сън)
 • Оплаквания в момента
 • С какво болния свързва заболяването си?  (простуда, храна, преумора и др.)
3. Прекарани заболявания и развитие на индивида
 • Болести прекарани в детството и по-късно, особено инфекциозни
 • Да се обърне внимание на ИЗ завършващи с траен имунитет, а също и на такива които рецидивират
 • Деца – психомоторно и физическо развитие
 • Жени – менструален цикъл, бременности, аборти
4. Социално- битови условия
 • Материална осигуреност, семейно положение, жилище
 • Хранене – дали е редовно и пълноценно
 • Вредни навици – цигари, алкохол, наркотици и др.
 • Професионални условия – общо-хигиенни, производствени вредности
5. Епидемиологични данни
 • Здравословно състояние на членовете на семейството, особено на тези със същата или подобна симтоматика
 • Контакт със заразно болни и къде?
 • Контакт със животни – случаен или професионален
 • Пребиваване в други населени места  включително и извън страната
 • Имунизации- какви и кога?

 

Share this