Неврологичен статус – план за снемане

Categories: Помагала
Tags: No Tags
Published on: 26.03.2012
1. Менинго-радикулерно дразнене
 • вратна ригидност
 • симптоми на Керинг и Brudzinski
 • обща хиперестезия
2. ЧМН
 • N. Olfactorius (I): мирис
 • N. Opticus (ІІ): зрителна острота, зрителни полета, очни дъна
 • Очедвигателни нерви (ІІІ, ІV, VІ): диплопия, ширина на очните цепки, страбизъм, форма и големина на зениците, зенични реакции, движения на очните ябълки, нистагъм
 • N. Tgeminus (V): сетивност на лицето, болкови точки, движения на долната челюст, конюнктивален, корнеален и  мандибуларен рефлекс
 • N. Facialis (VІІ): повдигане на веждите, набръчкване на челото, затваряне на очите, озъбване, свирене с уста
 • N. Vestibulocochlearis (VІІІ): острота на слуха, световъртеж, апаратно изследване
 • N. Glossopharingeus (ІХ)  и N. Vagus (Х): вкус, движения на мекото небце, фонация, гълтане, фарингеален рефрекс
 • N. Accessorius (ХІ): обръщане главата настрани, повдигане на рамената
 • N. Hypoglossus (ХІІ): подвижност на езика, отклонение встрани, фибриларни и фасцикуларни потрепвания
3. Двигателни функции
 • активни движения – обем, бързина, мускулна сила, синкинезии
 • пасивни движения -  тонус на мускулите
 • координация – носо-показалечна проба, диадохокинеза, колянно-стъпална проба,
  проба на Romberg, диастоличен феномен на Янишевский, проба на Barani,
  феномен на обратния тласък на  Stewart- Holmes
 • хипер-, хипо-,  а- и дискинезия, тремор
 • походка, мимика, говор
4. Рефлекси
 • физиологични: мандибуларен, бицепсов, трицепсов, стило-радиален, коленен, ахилов, коремни, плантарни
 • патологични
  • Babinski (Gordon , Oppenhaim, Chadok, Schafer)
  • Rossolimo (Жуковский, Mendel- Бехтерев, Hoffman, Tromner, хватателен рефрекс на Янишевски)
  • орални автоматизми (хоботков рефлекс, Marinesku-Radovic, смукателен рефлекс)
  • прояви на спинално- мозъчен автоматизъм
 • клонус на пателата, китката и  стъпалото
5. Сетивност
 • оплаквания- парестезии, болки, локализация
 • болкови точки
 • симтоми на разтягане – Lasegue, Bonne, Vassermann
 • повърхностна сетивност – допир, болка, температура
 • дълбока сетивност
6. Реч, гнозия и праксия
 • афазии, апраксии, агнозии

7. Тазови резервоари
8. Вазомоторни, секреторни и трофични разстройства
 • атрофии, акроцианоза, еритеми, потливост, дермографизъм

 

Share this