Психиатрия

Към Медицински Университет София – 2008г.

Коментар на webmaster-а: Не е задължително да си луд, за да си лекар в България, но помага! :)

Обща психиатрия
 1. Преглед на психиатрично болен – начален, контролен и визитация
 2. Формулировка на случая
 3. Упражняване на принуда
 4. Психологично тестиране
 5. Оценка за депресия
 6. Оценка за тревожност
 7. Оценка за остра параноидна психоза
 8. Оценка за хронична психоза
 9. Оценка за рецидив от психоза
 10. Оценка за риск от самоубийство
 11. Оценка за делир
 12. Оценка за деменция
 13. Оценка за зависимост от психоактивни в-ва
 14. Оценка за НЛР

Терапия на психичните заболявания
 1. Задължително лечение – законови основания
 2. Електроконвулсивна терапия
 3. Невролептици
 4. Анксиолитици
 5. Антидепресанти
 6. Стабилизатори на настроението
 7. Бензодиазепини
 8. Психотерапия

Клинична психиатрия
 1. Класификация на психичните разстройства по МКБ- 10
 2. Теории за психичния живот
 3. Роля на наследствеността – афективни психози, шизофрения, интелектуално развитие, Болест на Алцхаймер
 4. Шизофрения
 5. Шизоафективно, налудно  и остро психотично разстройство
 6. Депресия
 7. Биполярно афективно разстройство
 8. Тревожност, фобии и пристъпи на паника
 9. Стрес, загуба, усложнена траурна реакция, насилие и посттравматично стресово разстройство
 10. Зависимости
 11. Разстройства на хранителното поведение
 12. Делир
 13. Разстройства на личността: параноидно, шизоидно и емоционално нестабилно, ананкастно, зависимо и хистрионно
 14. Болест на Алцхаймер, съдова деменция
 15. Детска психиатрия
 16. Съдебна психиатрия – вменяемост и дееспособност

 

Share this

Няма коментари - Остави коментар

Остави коментар