Хирургия

Конспект за държавен изпит по хирургия – МУ София, 2009г.

 1. Асептика и антисептика
 2. Предоперативен период и подготовка на болния за оперативно лечение
 3. Следоперативен период. Следоперативни усложнения, грижи
 4. Травма. Травмена болест. Травматизъм. Общи принципи на лечението
 5. Закрити травми, общи положения, първа помощ
 6. Открити травми
 7. Синдром на затрупаните /травматична токсикоза/
 8. Местна анестезия
 9. Рани – видове. Първична хирург. обработка. Първичен и вторичен шев
 10. Заздравяване на раните, патофизиология на раневия процес. Декубитуси
 11. Термична травма – степени, термична болест. Химични и лъчеви изгаряния
 12. Общо охлаждане. Патогенеза. Степени на локалните измръзвания. Лечение
 13. Първа помощ при травми
 14. Поражения от атомна енергия. Поразяващи фактори. Принципи на лечението
 15. Кръвотечение. Компенс. р-ии при кръвозагуба. Нехирургично кръвоспиране. Хемостатични средства
 16. Методи за временно и окончателно кръвоспиране
 17. Кръвопреливане. Кръвни групи. Техника. Усложнения
 18. Шок- дефиниция, класификация, патогенеза, клиника, лечение
 19. Инфекции на меките тъкани – абсцеси и флегмони. Фурункул, карбункул, хидрозаденитис и еризипел
 20. Лимфангит и лимфаденит. Елефантиаза
 21. Хирургически инф. Остри гнойни заболявания на меките тъкани и кости при деца
 22. Тетанус. Етиология, клиника и лечение
 23. Остра гнилостна инфекция
 24. Сепсис и септикопиемия. Септичен шок
 25. Основни принципи на канцерогенезата
 26. Класификация на доброкачествените неоплазми
 27. Класификация на злокачествените неоплазми
 28. Основни принципи на лечение на неопластичните заболявания
 29. Антибиотична терапия и профилактика
 30. Вродени заболявания на лицево-челюстната област
 31. Травми на лицево-челюстната област
 32. Тумори на устната кухина и лицево-челюстната област
 33. Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област
 34. Заболявания на темпоромандибуларната става
 35. Заболявания на езика
 36. Черепно-мозъчна травма
 37. Травми на гръбначния мозък и периферните нерви
 38. Новообразувания на главния мозък
 39. Малформации на ЦНС в детска възраст
 40. Заболявания на гръбначния стълб
 41. Възпалителни заболявания на главния мозък
 42. Съдова неврохирургия
 43. Функционална неврохирургия
 44. Вродени заболявания на шията
 45. Възпалителни заболявания на шията
 46. Новообразувания в областта на шията. Злокачествени тумори на шията
 47. Заболявания на щитовидната жлеза. Методи за изследване на щитовидната жлеза
 48. Ендемична и спорадична струма
 49. Хипертиреоидизъм. Базедова болест. Тиреотоксичен аденом
 50. Възпалителни заболявания на щитовидната жлеза
 51. Рак на щитовидната жлеза
 52. Заболявания на паращитовидните жлези. Първичен хиперпаратиреоидизъм
 53. Ембриология, анатомия и физиология на млечната жлеза
 54. Симптоматика и диагностика на заболяванията на млечната жлеза
 55. Биопсични изследвания при заболявания на млечната жлеза
 56. Бенигнени заболявания на млечната жлеза
 57. Възпалителни заболявания на млечната жлеза
 58. Доброкачествени тумори на млечната жлеза
 59. Злокачествени тумори на млечната жлеза
 60. Редки форми на рака на млечната жлеза. Инфламаторен карцином на млечната жлеза. Окултен рак на гърдата с аксиларни метастази. Рак на млечната жлеза при мъже
 61. Методи за изследване в гръдната хирургия. Инвазивни диагностични методи в гръдната хирургия
 62. Болести на гръдната стена. Вродени деформации на гръдната стена
 63. Болести на гръдната стена. Инфекции на гръдната стена.Синдром на горната торакална апертура
 64. Тумори на гръдната стена
 65. Болести на плеврата. Емпием на плеврата
 66. Болести на белия дроб. Вродени кистозни лезии. Пороци на бронхопулмоналните съдове. Белодробен емфизем
 67. Гнойни белодробни болести. Белодробен абсцес .Бронхиектазии. Синдром на средния дял. Бронхолитиаза
 68. Муковисцидоза и мукоидно уплътняване на бронхите
 69. Туберкулоза на белия дроб
 70. Белодробни микози
 71. Паразитни белодробни болести. Ехинокок на белия дроб
 72. Доброкачествени белодробни тумори
 73. Белодробен рак. Единични белодробни нодули (монетоподобни лезии)
 74. Метастатични белодробни тумори
 75. Медиастинит
 76. Медиастинален емфизем. Медиастинален кръвоизлив. Синдром на долната празна вена
 77. Първични медиастинални тумори и кисти
 78. Мезенхимни тумори. Екстрамедуларна хемопоеза. Ангиофоликуларна хиперплазия на медиастиналните лимфни възли (Болест на CASTLEMAN). Хондром. Първични кисти на медиастинума
 79. Закрита гръдна травма. Спонтанен пневмоторакс
 80. Открита гръдна травма. Усложнения на гръдната травма
 81. Видеоасистирана торакална хирургия (VATS). Белодробна трансплантация
 82. Заболявания на тимуса.Тимоми
 83. Екстракорпорално кръвообръщение и мониториране на жизнените функции в сърдечната хирургия
 84. Придобити сърдечни заболявания
 85. Хирургично лечение на усложненията от остър миокарден инфаркт
 86. Клапни заболявания на сърцето
 87. Аневризми на аортата. Остра дисекация на аортата
 88. Хирургично лечение на ритъмните и проводни нарушения
 89. Вродени сърдечни пороци
 90. Обструктивни вродени сърдечни аномалии
 91. Вродени сърдечни аномалии, които повишават пулмоналния артериален кръвен ток
 92. Вродени сърдечни заболявания, характеризиращи се с намален кръвен ток през белодробната артерия
 93. Сърдечна трансплантация
 94. Основни закони на динамиката на течностите отнесени към артериалната система. Атеросклероза
 95. Остра артериална непроходимост
 96. Травманични и атрогенни наранявания на кръвоносните съдове
 97. Хронични атеросклеротични заболявания на артериите
 98. Заболявания на аортната дъга и нейните клонове
 99. Хронични артериална недостатъчност на крайниците
 100. Синдром на Лериш
 101. Феморо-поплитеални оклузии. Феморо-поплитеални байпаси
 102. Хронични заболявания на висцералното кръвообращение
 103. Вазоренална хипертония
 104. Аневризми
 105. Аневризми на абдоминалната аорта
 106. Периферни и висцерални артериални аневризми
 107. Неатеросклеротични хронични заболявания на артериите
 108. Облитериращ трамбангиит. Болест на Бюргер
 109. Синдром на Рейно. Артериит на Такаясу
 110. Торацик аутлет синдром. Неврокомпресионен костоклавикуларен синдром
 111. Варикозна болест
 112. Заболявания на дълбоката венозна система
 113. Постфлебитен синдром
 114. Синдром на горната празна вена.Синдром на долната празна вена
 115. Заболявания на лимфната система
 116. Органна трансплантация
 117. Езофагоскопия
 118. Разтройства на хранопроводния мотилитет. Achalasia. Sclerodermа
 119. Дивертикули и други състояния на хранопровода
 120. Тумори на хранопровода. Доброкачествени тумори на хранопровода и кисти
 121. Малигнени тумори на гранопровода и кардията
 122. Изгаряния и корозивни стрикрури на хранопровода
 123. Заболявания на диафрагмата. Вродени дефекти на диафрагмата. Травматични хернии на диафрагмата. Парастернални хернии (Hernia MORGAGNI – LARREY). Лумбокостални хернии ( Hernia BOCHDALEK). Relaxatio diaphragmae. Парализа на диафрагмата. Pacing (стимулация) на диафрагмата
 124. Хиатални хернии
 125. Тумори и кисти на диафрагмата
 126. Вродени заболявания на коремната стена
 127. Травматични увреди на коремната стена
 128. Възпалителни заболявания на коремната стена
 129. Новообразувания на коремната стена
 130. Затлъстяване на коремната стена
 131. Хернии на коремната стена. Слабинни хернии
 132. Бедрена херния
 133. Пъпна херния при възрастните. Хернии на бялата линия при възрастните. Спигелова херния
 134. Следоперативни хернии
 135. Редки хернии на коремната стена. Биоматериали при оперативното лечение на херниите
 136. Заклещени хернии
 137. Перитонити
 138. Особени видове перитонити
 139. Хронични перитонити
 140. Абсцеси в перитонеалната кухина
 141. Асцит
 142. Тумори на перитонеума
 143. Вродени аномалии и завъртване (torsio) на оментума
 144. Възпалителни заболявания на оментума
 145. Тумори на оментума
 146. Други редки заболявания на оментума
 147. Заболявания на мезентериума
 148. Възпалителни заболявания на ретроперитонеума
 149. Хеморагии в ретроперитонеалното пространство
 150. Първични тумори на ретроперитонеалното пространство. Вторични тумори (метастази) в ретроперитонеалното пространство
 151. Остър хирургичен корем
 152. Коремна травма
 153. Хирургична анатомия и физиология на стомаха
 154. Язвена болест
 155. Оперативно лечение на язвената болест. Хирургични усложнения на язвената болест
 156. Стрес улкус
 157. Усложнения след операции на стомаха. Пострезекционни синдроми
 158. Гастрином (Синдром на ZOLLINGER- ELLOSON)
 159. Доброкачествени тумори на стомаха
 160. Злокачествени тумори на стомаха. Рак на стомаха. Стомашен лимфом. Сарком на стомах
 161. Други заболявания на стомаха и дуоденума
 162. Хронична дуоденална непроходимост (дуоденостаза)
 163. Заболявания на тънкото черво
 164. Остра чревна непроходимост
 165. Остър апендицит
 166. Анатомия и физиология на дебелото черво. Методи за изследване на колопроктологични болни
 167. Рефлукс – ентерит. Мегаколон
 168. Улцерозен колит (УК)
 169. Дивертикулоза на дебелото черво
 170. Доброкачествени тумори на дебелото черво
 171. Вилозни тумори на дебелото и правото черво
 172. Рак на бебелото черво
 173. Топографска анатомия на ректума
 174. Хемороиди
 175. Анална фисура
 176. Пролапс на ануса и ректума
 177. Прокталгия. Кокцидогиния
 178. Пилоноидална болест. Дермоидни кисти и тератоми в сакрококцигеалната област
 179. Възпалителни аноректални заболявания. Криптити и папилити
 180. Ано-ректални фистули
 181. Кондиломи на аналния проход. Анален и перианален пруритус
 182. Ректохеморагия
 183. Рак на правото черво
 184. Редки злокачествени тумори на ануса и ректума
 185. Травми на черния дроб
 186. Възпалителни заболявания на черния дроб
 187. Кисти на черния дроб
 188. Тумори на черния дроб. Доброкачествени тумори
 189. Злокачествени тумори на черния дроб
 190. Чернодробна трансплантация
 191. Портална хипертония
 192. Методи за изследване на жлъчната система
 193. Вродени аномалии на жлъчната система
 194. Холедохолитиаза.Жлъчни конкременти
 195. Възпалителни заболявания на жлъчната система
 196. Стриктури на жлъчните пътища, Билео-дигестивни фистули и жлъчно-каменен илеус
 197. Карцином на жлъчния мехур
 198. Доброкачествени тумори и псевдотумори на жлъчния мехур
 199. Карцином на екстрахепаталните жлъчни пътища
 200. Склерозиращ карцином на хилусните канали. Метастатични и други видове тумори
 201. Доброкачествени тумори на жлъчните канали
 202. Хемобилия
 203. Механичен иктер
 204. Лапароскопска хирургия. Лапароскопско лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт. Роботна хирургия – „Robotic surgery”
 205. Ембриология, хирургична анатомия, физиология и изследване на задстомашната жлеза
 206. Конгенитални аномалии на панкреаса
 207. Травми на панкреаса
 208. Остър панкреатит
 209. Кисти и псевдокисти на панкреаса. Панкреатичен абсцес. Панкреатични фистули. Панкреатичен цистит
 210. Хроничен панкреатит
 211. Рак на панкреаса
 212. Рак на papilla Vateri
 213. Ендокринни тумори на панкреаса
 214. Ембриологично развитие, хирургична анатомия, нормална и патологична физиология на слезката. Хипоспленизъм. Хиперспленизъм. Спленомегалия
 215. Аневризми на лиеналната артерия. Инфаркт на слезката. Травми на слезката
 216. Абсцес на слезката
 217. Ехинококоза на слезката
 218. Тумори и кисти на слезката
 219. Показания и противопоказания за спленектомия. Усложнения след спленектомия
 220. Хирургична патология на предната коремна стена и хирургична патология на ингвино-скроталния район при деца
 221. Заболявания на белите дробове и заболявания на медиастинума при децата
 222. Вродени и придобити заболявания на хранопровода.Вродени заболявания на чревния тракт
 223. Остър скротум при деца
 224. Солидни злокачествени тумори в детската възраст
 225. Пластична хирургия
 226. Принципи на хирургическата онкология
 227. Кръвотечения от гастроинтестиналния тракт
 228. Нехирургични следоперативни усложнения
 229. Хирургични следоперативни усложнения. Спешна релапаротомия

 

Share this

Няма коментари - Остави коментар

Остави коментар