Разстройства на родилната дейност. Средства, повлияващи маточната активност (Функционална дистокия)

Хипотонична маточна дистокия – Inertia uteri

Характеристика

Количествено отклоненияе в силата, честотата и продължителността на маточните контракции.
Според времето на изява различаваме следните видове родилната слабост:

 • първична – когато е налице още в началото
 • вторична – Arest – най-тежката форма на маточна дистокия- след етап на нормална или енергична родова дейност настъпва маточна хипокинезия. Спира разкритието и спускането на прилежащата част.
Етиология
 • по-често у І – para,  Маскюленен тип,  Затлъстяване, ЗД
 • хормонални нарушения в МЦ- oligo / hypo- / dysmenorrhoe, късно менархе
Видове
 1. Маточна дистокия
  • хипоплазия
  • фиброзни изменения у M- para
  • преразтегната матка – hydramnion, многоплодна Бр, едър плод
  • рефлекторни фактори потискащи маточните контракции
  • пълен пикочен мехур / ректум
  • напречно / косо / седалищно предлежание , високо стояща глава
  • Placenta praevia
  • hydrocephalia
  • тесен таз – пелвио- фетална дистокия (вторична)
 2. Цервикална дистокия
 • първична – анатомична обусловеност
 • вторична- след аборти, раждания, конизация, серклаж
Диагноза
 • удължена латентна фаза – над 20h при I-para и над 14h при  M para. Маточните контракции са нерегулярни, непроизводителни и слаби
 • удължена активна фаза – по-рядка, но по-неблагоприятна поради по-слабото повлияване при стимулация с Окситоцин, защото е намален основния маточен тонус
 1. забавено разкритие
 2. забавено спускане на прилежащата част
 3. характеристика на мотичните контракции
  • под 2 контракции на 10 мин.
  • намалена амплитуда – под 30 mmHg
  • базален тонус -може да е норбмелен или понижен

Протрахирането на раждането може да есвързано с:

 • дехидратация
 • ацидоза и диселектролитемия
 • активиране на латентна инфекция
Поведение при вторична родилна слабост
 • изпразване на пикочния мехур и ректума
 • Oxitocin
  • целта е родилната дейност да се коригира до нормалната – 5UI  в 500 ml 5% Ser. Glucosae – 5gtts/ min
  • Окситоцина намалява мембранния потенциал -> учестяване на контракциите, увеличаване силата и продължителността им
  • Контраиндикации
   • механична дистокия
   • интрапартална хипоския на плода
   • след S.C.
Поведение при първична родилна слабост

Може да се развие както в 1-ви , така и във 2-ри период на раждането.

Често причините са от механичен х-р:

 • тесен таз или тесен мек родилен канал
 • едър плод
 • хидроцефалия

Поведението се според причините

 • S.C. при непреодолима механична дистокия
 • Форцепс / вакуум ектракция когато е сигурно, че раждането може да стане per vias naturalis

Хипертонична маточна дистокия

Определение

Характеризира се с повишен основен маточен тонус  и чести ( над 5 за 10 мин) болезнени маточни контракции.

Причини
 • механична дистокия
 • предозиране с Окситоцин
 • преразтегната матка
 • Partus praecipitatus при M- para – за няколко минути
 • Abruptio placentae
Патофизиология

Силно скъсени паузи между контракциите, в които матката не се отпуска напълно!

 • сlonus uteri – болката в късите паузи не изчезва – поради това, че основния маточен тонус е повишен,а амплитудата е намалета раждането не напредва
 • tetamus uteri – може да се развие първично или вторично- матката трайно се контрахира -раждането спира и плода може да загине от асфиксия
  • Причини: предозиране с Окситоцин, верзио на плода, мануална екстракция при седалищно предлежание
 • trismus uteri – тетанична контрактура на матката в областа на orifitium ext. can. cervicalis
 • strictura uteri – тетанична контрактура на пръстена на съкращението
Поведение

След преодоляване на маточния хипертонус раждането да бъде завършено.

Прилагат се:

 1. бета-адрено миметици – Partusisten (Fenoterol)
 2. спазмолитици
 3. аналгеници

 

Слабост на коремната преса, при добри маточни контракции

 • M- para
 • Многоводие / Многоплодие
 • Venter propendens при затлъстяване
 • Невротички – страх от болката
Поведение
 • изпразване на пикочния мехур и ректума
 • форцепс / вакуум ектракция
 • мануална екстракция при седалищно предлежание

 

Share this