Депресивни състояния на новороденото. Първична реанимация

Published on: 09.03.2012

Типове патологични състояния на новороденото

 1. Интраутеринни – малформации, хипоксия, инфекции
 2. Интрапартални – родилна травма, хипоксия
 3. Постпартални

Родилна травма

2%
Предразполагащи ф-ри
 • пелвио – краниална диспропорция
 • недоносеност
 • седлищно предлежание
 • едър плод
Някои по-чести родилни травми

Caput succadaneum – Оток на мекете тъкани на главата.
Най-леката ст на родилна травма.
Преминава за 1-2 дни.

Дължи се на пръстеновидния натиск върху главата на плода в костния родилен канал.

По-чест е при I-para поради по-голямата продължителност на раждането и по-голямата съпротива от страна на мекия родилен канал.

 • при лицево предлежание – отока е върху лицето
 • при седалищно – седалище, полови органи

Cephalohaematoma

Предразполагащи фактори – форцепс ; вакуум екстракция ; по-продължително притискане на главата към костния родилен канал.

Кръвоизливът е субпериостален, главно в областта на теменните кости се формира подутина в рамките на костта. Резорбира се за 3-8с.

Torticolis congenita – Дължи се на руптура на m. sternocleidomastoideus. Започва се с консервативно Ле и при неуспех – хирургично.

Fractura claviculae

Една от честите родилни травми.

Настъпва при преминаване на раменния пояс и клинично се проявява с
ограничени движенията на крайника, отслабен рефлекс на Моро.

Лечение – фиксираща превръзка за 10 дни.

Fractura basis cranii – настъпва при форцепс / екстракция на плода при седалищно предлежание и клинично се проявява със Сд на ИКХ (хематом).

Fractura humeri / femoris – при седалищно предлежание / външна ротация при напречно предлежание

Paralisis nervi facialis – при Форцепс – асиметрия на лицето

Paralisis plexus brachialis – при мануална екстракция на плода при седалищно предлежание

 • горен вид -  рамото увисва, липсват движения в лакътната става
 • долен вид – липсват движения в предмишницата и ръката

Интракраниален кръвоизлив

Причини

 • пелвио – краниална дисплопорция наложила прилагането на форцепс, Вакуум екстрактор
 • недоносен плод
 • протрахирано или преципитирано раждане

Видове интракраниални кръвоизливи – субдурални ; субарахноидни и интравентрикуларни.

Клиника – зависи от тежестта

 • неспокоини викове, пищене
 • гърчове
 • тремор
 • Asphyxia

Диагноза

 • кървав ликвор при пункция
 • УЗД

Лечение

 • лед на главата
 • Phenobarbital – за купиране на възбудните прояви
 • Vit K
 • О2

Прогноза

 • Трайни спастични парализи
 • Exitus letalis

Asphixia neonatorum (Foetal distess syndrome)

Дефиниция

Състояние, при което при наличие на сърдечна дейност, дишането е повърхностно / неефективно / липсва, поради смутена газова обмяна межу майката и плода.

Етиология

 • заболявания на бременната свързани с ДН, СН, тежка анемия
 • плацентарна инсуфициенция поради– Abrubtio placentae, Placenta praevia, ЗД, БН
 • Хемолитична болест на новороденото (ХБН)
 • патология на пъпната връв – увиване на пъпната връв около врата на плода, къса пъпна връв….

Патогенеза

Кислородните резерви на плода са силно ограничени. Настъпва респираторна ацидоза и хипоксемия.
Новороденото има значителна толерантност към хипоксия. Във фаза на компенсация – се увеличават МОС, СЧ и АН, при декомпенсация – обратни промени.

Хипоксията води до:

 1. СН – венозен застой – повишен пермеабилитет и микрокръвоизливи в органите
 2. депресия на ЦНС – мускулна хипотония, хипорефлексия, гърчове и спиране на дишането

Според тежестта асфиксията бива:

 • хронична – организма има време да се адаптира – КК е бедна и бавно прогресира
 • подостра – развива се за дни /часове
 • остра – развава се за – часове / минути обикновено около раждането. Тежка КК и лоша прогноза.

Клиника

 • ССС – тахикардия (над 160/мин), която се сменя с брадикардия (под 120/мин), аритмия
 • наличие на мекониум в околоплодните води ( повади повишен вагусов тонус от хипоксията)
 • IUGR при хронична хипоксия

Диагноза

 • КТГ – късни и променливи децелерации, СЧ на плода
 • мекониялни оклоплодни води
 • АКР

Лечение

при Остра асфиксия

 • бързо родоразрешение
 • обдишване с О2 / при Apnoe- апаратна вентилация
 • корекция на метаболитната ацидоза
 • КПР при ОДН +ОСН

Morbus haemolyticus neonatorum (Erytroblastosis foetus) – ХБН

Дефиниция – ХБН е резултат най-често на Rh- несъвместимост между майката и плода -
Rh – майка и Rh + плод

Хемолитична болест поради АВО- изоимунизация

 • майката е от кръвна група О, а плода А (90%), В или АВ+
 • по-честа при първородни деца
 • развива се Иктер 1-2 дни след раждането

Патогенеза

Майчиното и фето-плацентарното кръвообращение са напълно отделени – смесване на кръв не става!!! Ролята на преграда играе трофобластния епител и стените на капилярите в хорионните въси. Целостта на тази преграда може да бъде нарушена при дегенеративни промени в остаряващата плацента. Така възникват условия за преминамане на фетални Ery в майчината кръв. Това най-често става повреме на раждането и то в плацентарния период.

Създава се изоимунен комфликт в 4 фази:

 1. преминамане на фетални Ery в майчината кръв
 2. формиране на анти Rh-антитела у майката
 3. трансплацентарно преминаване на анти Rh-антитела към плода
 4. хемолиза на Ery на плода.

Клинични форми

 1. Еритробластна анемия – най-лекия вариант – бледост;
  ХСМегалия и слаб иктер
 2. Icterus gravis– най-честия вариант
  • плода се ражда с иктер, който се засилва в първите часове
  • силно изразена ХСМегалия
  • анемия
  • Кernicter- високите нива на билирубина увреждат базалните ганглии –  kernicter.
 3. Hydrops foetus et placentae universalis– най-тежката степен- плода  загива вътреутробно или скоро след раждането
  • силно изразена ХСМегалия
  • жълтеница
  • аназарка

Диагноза

 • Спектрофотометрия – абсорбция на билирубина – в амниотична течност взета чрезз амниоцентеза
 • тест на Coombs за доказване на Атела
 • КТГ

Лечение – обменно кръвопреливане

Профилактика

Rh отриц. майки без наличие на Атела (т.е теста на Coombs е отр) до 72ч след раждането се имунизират с анти-D-глобулин,
за да се блокират Агените. Риска при следваща Бр е минимален.

Перинатални бактериални инфекции

Родилният канал не е стерилен, съдържа голямо количество аеробни и анаеробни бактерии, микоплазма, хламидия и др. По време на раждането става колонизиране на дихателните пътища и храносмилателния канал на бебето.

Основни патогенни щамове в неонаталния период са: бета хемолитични Streptococcus ; E. coli ; Listeria monocytogenes ;

Други- Staphylococcus aureus,  Streptococcus epidernidis

Най-чести бактериални инфекции

Pyodermia – Staphylococcus aureus – малки пустули

Folliculitis

Soor

Conjunctivitis gonococcica – 1-2 дни след раждането клепачите се зачервяват и отичат. От очната цепка изтича гноевиден секрет

Sepsis neonatorum

Най-често като усложнетие на Omphalitis -  възпаление на чукана на пъпната връв

Предразполагащи ф-ри

 • преждевременно раждане
 • преждевременно пукате на околоплодния мехур
 • усложнено раждане – Форцепс
 • ятрогенно- параентерално хранене, артериално /венозни канюли

Клиника

 • отказ от сукане
 • бледосива кожа с намален тургор
 • повръщане
 • хипертермия ; рядко хипотермия
 • тахидиспнея, тираж, стенене, цианоза

Диагноза - Хемокултура + Клиника

ДД – Хипогликемия; Хемолитична анемия; Хипоксемия

Лечение

 • Ampicillin + Gentamycin
 • Параентерално хранене
 • Активна реанимация – О2, корекция на ацидозата
 • Витамини

Прогноза – Песимистична

RDS при новородените – ХМБ

14% при недоносените

Етиология и патогенеза

Дефицит или инактивация на белодробния сърфактант.

Поради липсата на сърфактант белия дроб не може да се разгъне и алвеолите са дифузно колабирали. Малките дихателни пътища са покрити с преципитати от белтъци (хиалинни мембрани). Развива се хопоксемия и хипоксия. Вследствие на повишаване пермеабилитета на капилярите настъпва белодробен оток, който води до повишаване преднатоварването на сърцето. Настъпва Ляво – Десен шънт с цианоза.

Клиника – Веднага след раждането

 • тахидиспнея- над 70 /мин
 • тахикардия
 • сиво – цианотична кожа

Лечение

 • апаратна вентилация
 • екзогенен сърхактант
 • температурен комфорт

Профилактика – ГКС

 

Share this