Вродени заболявания и малформации на плода

Епидемиология и честота

Генетичният риск за раждане на дете с малформация е 3 – 5 %, от тях 0.6 % се пада на хромозомните болести. Хромозомните болести са причина за около 50% от спонтанните аборти, а другите 50% се дължат на несъвместими с живота генетични аномалии.

Тризомия 21  – 50%

Тризомия 18, 13, Х, Y – 45%

Други редки – 5%

Моногенни болести с Менделов тип на унаследяване

Като се има предвид че човешките гени са 32 хил, следователто теоретично толкова са и моногенните болести. При всички моногенни болести е възможна пренатална диагностика.

ВГО – вродени грешки в обмяната

Дължат се на мутации в гените кодиращи даден ензим и се получава метаболитен блок.

 • ВГО на АК – Фенилкентонурия – Масов скринининг
 • Дефекти в урейния цикълл – Хиперамониемия
 • Лизозомни болести – Мукополизахаридози, Муколипидози
 • Болести на въглехидратната обмяна – Галактоземия – Селективен скрининг
 • Дефекти в хемоглобина – Таласемия, Хемоглобинопатии – Селективен скрининг
 • Дефекти на с.т. – Сд на Murfan, Osteogeneis imperfecta
 • Дефекти с Белодробни прояви – Муковисцидоза, alfa 1 – АТ дефицит (ХОББ)
 • Дефекти с ГИТ прояви – FAP
 • Дефекти с Бъбречни прояви – Цистинурия, Глякозурия, Vit D- резист. рахит, Бъбречна поликистоза
 • Нервно- мускулни заболявания – Мускулни дистрофии, Моторно- сензорни невропатии (Ломска Б- при цигани)
 • Наследствени ракови заболявания – Retinoblastoma, MEN, Фамилен рак на дебелото черво, Неврофиброматоза
 • Наследствени ендокринния заболявания– Хипофизарен нанизъм, вродена надбъбречна хиперплазия
 • Наследствени имунодефицитни заболявания
 • Дефекти в репарацията на ДНК– Анемия на Fanconi (панцитопения)
 • Дефект в коагулационната каскада – Тромбофилия
  - Селективен скрининг
 • Основания за изследване – 2 или повече спонтанни аборта / мъртвораждания
 • Усложнения
  • ранни – Спонтанни аборти преди 12 г.с.;
   IUGR; интраутеринна смърт на плода
  • късни  – Preeclampsia;
   мъртвораждания;
   Abrubtio placentae
Митохондриални болести

Полигенни болести

Необходимо е въздействието на екзогенен фактор за да се проявят. Социално- значими заболявания. Генетичния риск е променлив, за разлика от генетичния риск при моногенните болести, който е постоянен и зависи от типа на унаследяване

 • Коронална Б на сърцето
 • Хипертония
 • Захарен диабет
 • Епилепсия
 • Шизофрения
 • Псориазис
 • Б на Alzheimer
 • Атопични Б

Хромозомни болести

Основен акцент, защото клинично се проявяват още с раждането (РДВ) и водят до значително понижаване на преживяемостта.

Хромозомни аномалии свързани с половите хромозоми

Сд  Kleinfelter

 • мъж с 47XXY, 48XXXY, 49 XXXXY
 • предимно с ненаследсвен характер – риска за раждане на 2-ро дете е 1-2%
 • слабо окосмяване от женски тип
 • при 48XXXY, 49 XXXXY-  умствена изостаналост
 • хипогонадизъм и стерилитет

 Сд на свръхмъж

 • мъж с 47XYY
 • ненаследсвен х-р
 • висок ръст
 • намален фертилитет
 • нормален интелект
 • асоциално поведение

Мъж – 46 XX

 • X/Y транслокация
 • ненаследсвен х-р
 • нисък ръст
 • нормален интелект
 • понижен фертилитет

Сд Moris

 • жена с 46 XY
 • наследствен х-р – унаследяването е ХР
 • липсват рецептори за тестостерон
 • формира се женски фенотип с абдоминални тестиси (риск от рак на тестисите)
 • слабо окосмяване
 • късо влагалище и аплазия на матката
 • първична аменорея и стерилитет

Сд на Turner

 • жена с
  45 X
 • къса шия с pterygium coli
 • нисък ръст
 • слабо окосмяване в пубичната област
 • първична аменорея и стерилитет
 • неразвити млечни жлези
 • новороденото е с оток по крайниците и пубиса
Хромозомни аномалии, свързани с автозомите

Сд Down

 • пренатална диагностика
  • NT –  10-14 г.с
  • Биохимични маркери – 15-19 г.с
  • амниоцентеза – 100%
 • Тризомия 21 – 95% свободна тризомия – 47 XХ+ 21; 47 XY+ 21
 • популационна честота 1: 700 до 1:900
 • до 2% с наследствен х-р
 • лицев дисморфизъм
  • микроцефалия
  • брахицефалия
  • плоско лице
  • епикант
  • широк нос
  • малки уши
  • неправилно оформени зъби
 • брахидактилия, маймунска бразда
 • нисък ръст
 • вродени сърдечни пороци
 • олигофрения
 • намалена резистентност към инфекции
 • рано развиват Б на Alzheimer, левкемии
 • средната преживяемост е около 30г

Сд Edwards

 • Тризомия 18
 • популационна честота 1: 10 000
 • наследствен х-р
 • Лицев дисморфизъм
  • микроцефалия
  • триъгълна форма на лицето
  • малък нос
  • лошо моделирани и ниско поставени уши
  • малка уста
 • полидактилия
 • Скелетни аномалии
  • скъсен гръден кош
  • тесен и асиметричен таз
 • полови органи
  • хипоплазия и крипторхизъм
  • проминиращ клитор
 • сублетален х-р – около 90% умират още през 1с от живота

Сд Patau

 • Тризомия 13
 • популационна честота 1: 10 000
 • ненаследствен х-р, рядко наследствено (балансирана транслокация)
 • Лицев дисморфизъм
  • микроцефалия
  • микро / анофталмия
  • цепки на устата и небцето
  • лошо моделирани и ниско поставени уши
 • хипоплазия на половите органи
 • сублетален х-р – рядко доживявят до 1г.в.

Основни индикации за медико – биологична консултация

 • клинични
  • доказано наследствено заболяване
  • изоставане в умственото и/или физичиското развитие
  • вродени малформации
 • предклинични
  • симптомни новородени с ВГО разкрити чрез масов или селективен скрининг
  • здрави хетерозиготни носители на АР заболяване
  • бременни с висок генетичен риск – разктити чрез масов скрининг
 • репродуктивни неблагополучия – спонтанни аборти, мъртвораждания, стерилитет
 • фамилно натрупване на случаи със злокачествени заболявания
 • възрастов показател – репродукция след 35г
 • тератогенни / мутагенни въздействия по време на Бр
 • кръвнородствени бракове
Генетична диагноза
 • моногенни Б – биохимия, ДНК- анализ
 • полигенни Б – не се прави
 • хромозомни Б – цитогенетичен анализ
Масов скрининг
 • неонатален
  • 2-5 ден след раждането – фенилкетонурия, галактоземия, вроден хипоТ
 • на бременни – оценката на риска се прави възоснова на:
  • възраст
  • тегло
  • г.с. по ехографски данни
  • биохим маркери – alfa FP + beta – hCG
Селективен неонатален скрининг – индикации
 • починало дете в неонаталния период
 • внезапно начало на „странна” болест – развила се бързо и катастрофално независимо от опитите за повлияване
 • кома / летаргия
 • мискулна хипотония
 • ЧН
 • жългеница
 • задърка в развитието
 • хипогликемия
 • метаболитна ацидоза / алкалоза
 • хипервентилация
 • „странна” миризма
 • кетоацидозни кризи
 • хиперкалциемия

Малформации

Честота

1 – 3% при живородените

50 %  при мъртвородените

Аномалии, които не са свързани с трудности при раждането
 • Anencephalia – възможна е ранна диатноза – череп и главен мозък няма – аборт по медицински показания
 • Spina bifida – липсват задните дъги на прешлените – амниоцентезата  дава диагнозата- 4х повишен alfa FP
 • Аномалии на сърцето и големите съдове
 • Диафрагмална херния
 • Атрезии в ГИТ
Аномалии в развитието затрудняващи раждането
 • Hydrocephalia
  • 2:1000
  • най-често се касае за  вт. хидроцефалия (вентрикуларна)
  • УЗД
  • главата на плода не може да навлезе във входа на таза
  • ако малформацията бъде диагностицирата по време на раждането – пункция за източване на ликвора
  • аномалията е несъвместива с живота – аборт по медицински показания
 • Уголемен корем
  • хепатоегалия
  • асцит
  • евентрация
  • хидронефроза
  • тумори – тератом / лимфангиом на седалището
  • двойни уродства – сиамски близнаци

 

Share this