Хигиена на труда при работа с компютърна техника

Психофизиолигична характеристика на труда: Значителна обработка на информация, психосензорно натоварване, нервно-емоционално напрежение, монотонност, фиксирана седяща поза с натоварване на малките мускули ( І и ІІ клас движения) времев дефицит – time-pressure + отговорност = Time-stress фактори на работна среда катодно лъчева тръба – излъчва рентгенови, UV, IR, видии и радиочестотни [...]

Хигиена на труда в машиностроенето и металобработването

Хигиена на труда раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда задачи оценка на здравето на работещите връзка на здравето с условията на труда и работните процеси подпомага упревлението [...]

Хигиена на труда в металургията

Хигиена на труда раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда задачи оценка на здравето на работещите връзка на здравето с условията на труда и работните процеси подпомага упревлението [...]

Хигиена на труда в минната промишленост

Хигиена на труда раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда задачи оценка на здравето на работещите връзка на здравето с условията на труда и работните процеси подпомага упревлението [...]

Хигиена на труда в текстилната промишленост

Хигиена на труда раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда задачи оценка на здравето на работещите връзка на здравето с условията на труда и работните процеси подпомага упревлението [...]

Хигиена на труда в химическата промишленост

Хигиена на труда раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда задачи оценка на здравето на работещите връзка на здравето с условията на труда и работните процеси подпомага упревлението [...]

Хигиенни проблеми при селскостопанския труд и при прилагане на минерални торове и пестициди

Хигиена на труда раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда задачи оценка на здравето на работещите връзка на здравето с условията на труда и работните процеси подпомага упревлението [...]

Прахови аерозоли – заболявания. Профилактика

Видове Органични животински, растителни, синтетични неспецифични алергии и иритативни професионални болести Неорганични минерали, метали, смесени пневмокониози при някои (As, Fe, Al, Ca, Be, Cr, Ni)- канцерогени твърдите метали (Co, Ni, Al, Be) – хиперсензитивен пневмонит, астма, бронхит запазват вредния си канцерогенен и фиброгенен ефект дълги години след прекратяване на експозиция [...]

Професионални заболявания с органични разтворители, нитро и аминопроизводни на бензола

Характеристика Група съединения, които се получават след преработка на нефта. Използват се като разтворители – бои, лакове, пластмаса, каучук. Групи мастни (наситени и навнаситени) и ароматни въглеводороди смеси алкохоли кетони естери органични киселини липопроизводни на мастни, нитро- и амино-производни хлор- и флуор – въглеводороди Къде? Химическа, металообработваща, строителна, мебелна, обувна, [...]

Професинални отравяния с въглероден оксид и дразнещи газове

Въглероден оксид Миньори, автомеханици, пожарникари, металурзи, заварчици Съставна част на различни газови смеси, експозивен газ, без цвят и миризма свързва се с Hb  до карбоксихемоглобин норма до 5%, като за по-чувств- 2,5% Остро отравяне главоболие, гадене, повръщане, анемия,  (HbCO 15-20%); до колапс, асфиксия, екзитус ( >50-60%); постинтоксикационен синдром – психомоторна [...]

страница 1 от 7»