Детска психиатрия

Психиатрични проблеми в детска възраст Вътреутробен период генетични фактори малформации умствено изоставане Кърмаческа възраст (0 – 1г) първи емоции усмивка – 3м сядане – 6м прохождане и първи думи – до края на 1г различаване на майката – 6м , а на 9м и останаличе членоме на семийството. Реагира с [...]

Деменция

Обща характеристика Определение хронично прогресиращо състояниее синдром на глобално нарушение на когниневните функции водещ до изразен личностов упадък и нарушение в социалното функциоране запазено съзнание Класификация на деменциите по възраст сенилна (над 65г) пресенилна по тип първична (дегенеративна) вторична (сенилна) по етиология инфекциозна – Луес, СПИН ендокринно-метаболитна – хипотиреоидизъм токсична [...]

Разстройства на личността

Характеристика Определение по МКБ 10 тежки нарушения в структурата на характера и поведението при лица над 18г обхващат няколко сфери на личността, нарушава се социалното функциониране – лицето страда от своята абнормност Етиологични теории наблюдава се известно повторение на характеровите черти в поколенията „идентификация”- деца с асоциален и агресивен баща алкохолик [...]

Разстройства на хранителното поведение

Anorexia nervosa Определение съзнателно редуциране на теглото – волеви отказ от храна и физически упражнения способи за елиминиране на приетата храна – повръщане, лаксативи, диуретици прекият мотив е стремеж за отслабване при запазен апетит рядко преморбидно наднормено тегло Разпространение 1 на 1000 женски пол – балерини, гимнастички 14-18г    скрита [...]

Зависимости

злоупотреба – когато се отразява на здравето и на социалното функционира зависимост – състояние на психическа и/или физическа зависимост под въздействие на психоактивно вещество. Поведението се диктува от „вътрешна принуда” да се приема веществото, за да се изпитва неговото физическо и/или  психично въздействие и да се преодолее дискомфорта предизвикан от [...]

Психично здраве и наследственост

Афективни разстройства Група психични заболявания, при които основното нарушение е промяната в настроението и в активността. Останалите симптоми са второстепенни. Характерно е остро начало, свързано със стресови фактори и фазово протичане. Мултифакторна етиология! Наследственост Фамилен риск- 10-15% ; Популационен 1-2% Генетична хетерогенност, Полигенност, Непълна пенетрантност + влияние на външни фактори. [...]

Класификация на психичните разстройства

DSM (по оси) І. Разстройства на психиката ІІ. Нарушения в развитието ІІІ. Нарушения във физическото развитие ІV. Влияние на стресови фактори V. Оценка на социалното функциоране МКБ 10 –  F0 – F9 0 – Органични и психосоматични психични разстройства 1 – Зависимост към психоакивни вещества 2 – Шизофрения, шизотипни и [...]

Психотерапия

Общи положения Причини за насочване на пациент за психотерапия тревожно- депресивен синдром тежко психо-соматично заболяване отказ от биологично лечение хронични психози с нарушено социално функциоране тежко соматично / психично заболяване на близък човек / смърт на близък НАЛИЧИЕ НА МОТИВАЦИЯ – на пациента се обяснява какво е психотерапия, в какви [...]

Антидепресанти

Генерично име Търговски марки форми Обичайна доза Amitritylin Amitritylin tab.25 mg до 300 mg Imipramin Physioforin tab.25 mg до 300 mg Clopramin Anafrenil tab.25 mg до 250 mg Maprotylin Ludiomil tab.25 mg до 300 mg Mianserin Mianserin tab.30 mg до 90 mg Fluoxamin Fevarin tab.50 mg до 300 mg Fluoxetin Prozac [...]

Невролептици (антипсихотици)

Генерично име Търговски марки форми Обичайна доза Haloperidol Haloperidol tab.1.5 mgamp. 5mg до 15 mg Chloropromazin Chorazin tab / amp 25 mg до 1000 mg Chlorprothixen Minithixen tab.50 mg до 400 mg Thioridazin Thioridazin tab. 5, 10, 25 mg до 600 mg Zuclopenthixol Clopixol tab.10 mgdepot amp. 200 g до [...]

страница 1 от 2»