Основни методи на социалната медицина

Исторически метод – насочен към изучаването и анализа на етапите в развитието на социалните структури и развитието и тенденциите на общественото здраве, както и здравните системи с цел оценка на положителните традиции, настоящето и бъдещето на здравеопазната система като цяло. Социологически методи – тези методи ни позволяват да проучим мнението, [...]

Историческо развитие на науката социална медицина

Още от древността хората са се стремили да контролират заболяванията, да изучават тяхното развитие и начините за предотвратяване. Историята на медицината допринася за изучаването на еволюцията на човешкото познание за здравето и болестта, както и дейностите по подобряване на здравето. Още по времето на Хипократ са добили публичност идеите за [...]

Социалната медицина като наука

Социалната медицина е сравнително нов клон на единната теория и наука за човешкото здраве. Медицината като единна система, занимаваща се с познанието  за човешкото здраве се подразделя на три самостоятелно обособени, но взаимодействащи си сфери: Биомедицинска сфера – човешкото познание за биологичното, организменото ниво на здравето или болестта. Тук могат  [...]

«страница 3 от 3