Възпалителни заболявания на шията

Върху протичането на възпалителните З на шията влияние оказват множеството междуфасцийни пространства и богатото кръвоснабдяване. Шийната фасция се състои от 3 листа lamina superficialis – повърхностния лист – разпростира се по цялото протежение на шията. С горният си край се прикрепва за мадибулата, а назад се свързва с fascia nuchae. [...]

Вродени заболявания на шията

Медиастинална киста  и фистула Резултат от непълно облитериране на ductus thyreoglossus, който в ембрионалния живот свързва щитовидната жлеза и основата на езика. Кистата е обградена от с.т. капсула, изпълнена със слузеста материя. Заболяаването  се проявява в кърмаческия период. Представлява подутина по срединната линия на шията. Кистите проявяват висока склонност към [...]

Съдова неврохирургия

Анатомия на мозъчното кръвообращение 4 магистрални съда, чрез две комунициращи артерии (предна и задна), формират Вилизиевия кръг 2те a. carotis interna – главни клонове са a. ophthalmica a. communicans posterior – за анастомоза с a. cerebri posterior a. cerebri anterior – анастомоза с едноименната от другата страна с a. communicans [...]

Възпалителни заболявания на главния мозък

Менингити – класификация Според етиологията Вирусни първични вторични Бактериални първични – Менингококов, Туберкулозен вторични по съседство – при отит, синуит, мастоидит, остеомиелит хематогенни – при пневмонии, белодр. абсцес / емпием, при ИДС Микотични – Cryptococcus, Blastomyces Паразитни – Cysticercus cellulosae, Toxoplasma gondii, Echinococcus granulosus Според протичането Остри Хронични – ТБС, [...]

Заболявания на гръбначния стълб

Гръбначно – мозъчни тумори Според локализацията си биват: Екстрамедуларни – 2/3 Интрамедуларни Интраекстрамедуларни – интрамедуларни, които напускат гръбначния мозък през интервертебралните отвори и се развиват екстрамедуларно Краниоспинални – нарастват по вертикалната ос Ектрамедуларни тумори произход от обвивките на коренчетата – Неврином, Неврофибром след 40 г.в. типично е прорастването им през [...]

Малформации на ЦНС в детска възраст

Честота 10% от всички малфолмации 75% от причините за интраутеринна смърт 40% в  първите години от живота Етиология Гететични фaктори Тератогенни фактори Йонизираща радиация Вирусни инфекции ЗД Алкохолизъм Антиконфулсанти Недостиг на Фолат Syryngomyelia (syrinx – цев)          Най често едностранно или двустранно се наблюдават тръбести кухини в гр. м., обхващащи [...]

Новообразувания на главния мозък

Класификация  І Невроепителни Астроцитни Олигодендроглиални Епендимни Смесени – между 1 и 2 Ту на Pl. choroideus Пинеални Ембрионални и др. ІІ Ту на спиналните и краниалните нерви Шваноми Невробластом ІІІ Ту на менингите Менингеом Мезенхимни Мелатоцитни ІV Лимфоми и хемопоетични Ту V Зародишноклетъчни Ту Гермином Тератом Хориокарцином и др. VІ [...]

Травми на гръбначния мозък и периферните нерви

Честота 50% млади – под 25г – мъже най-чести в шийно – гръден и гръдно – поясен отдел ПТП, спортни травми, падане от високо Патогенеза Механизмът на увредата може да бъде: компресия внезапна силна ротация дорзална хиперекстензия в шийния отдел води до разкъсване на задния надлъжен лигамент и счупване на [...]

Черепно – мозъчна травма

ЧМТ включват всички увреждания на меките тъкани, черепните кости, мозъчните обвивки и главния мозък, причинени от въздействието на различни механични фактори. Честота мъже водеща причена за смърт в млада мъзраст ПТП, битови, промишлени злополуки Класификация Според вида на увреждащия фактор – контузни, прободни, огнестрелни … Според тежеста – лека, ср. [...]

Заболявания на езика

Ankyloglossia ограничена до липсваща подвижност на езика поради вроден къс френулум нарушава се говора, храненето и гълтането ФРЕНУЛОТОМИЯ или ФРЕНУЛЕКТОМИЯ Macroglossia дифузно или частично увеличаване на размера на езика – Кисти, Лимфангиоми дифузно – езика не се събира в устната кухина и върху него се виждат отпечатъци от зъби ПАРЦИАЛНИ [...]

«страница 2 от 5»